"sleep well" translation into Hungarian

EN

"sleep well" in Hungarian

EN sleep well
volume_up
[example]

sleep well
volume_up
aludj jól [ex.]
Sleep well, my dearest lovely, and I will just tell it for nothing.
Aludj jól, drága szépségem, legfeljebb hiába mondom.
Sleep well, lover boy, she said to herself.
Aludj jól, szívtipró mondta Tammy szinte magának.
'Sleep well,' he told his friend and left the tent.
Aludj jól búcsúzott el barátjától, és elhagyta a sátrat.

Similar translations for "sleep well" in Hungarian

sleep noun
Hungarian
well noun
well adjective
well adverb
well conjunction
Hungarian
to well verb
Hungarian

Context sentences for "sleep well" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, sleep now, and when I come back, if you're still here, I'll keep you warm.
Na hát, akkor most aludj, és ha visszajöttem, és még mindig itt vagy, megmelegítelek.
EnglishI don't sleep very well, I'm afraid, and some nights I take a fancy to open late.
- Kerüli szememet az álom mostanában, azért gondoltam, miért ne nyitnék ki.
EnglishI'll get a message out this sleep and we'll learn if he's the one they want.
- Megeresztek egy üzenetet, és kiderítem, hogy tényleg ő-e az, akit annyira akarnak.
EnglishFrom previous conversations, she knew that I don't sleep as well these days as I once did.
Sokat beszélgettünk, tudta, hogy nem alszom mostanában olyan jól, mint régebben.
EnglishHowever, I could not sleep well unless I added a small proviso.
- Azonban képtelen lennék nyugodtan aludni, ha nem írhatnék hozzá egy kis záradékot.
EnglishTired though he was, he could not relax and fall into a well of sleep for fear of the tribe.
Bármilyen fáradt volt is, nem lehetett pihennie, nem merülhetett el az álom mély kútjába.
EnglishShe was often up before daybreak, and for this reason she did not sleep well with Callahan.
Gyakran már napfelkelte előtt fent volt és emiatt nem mindig érezte jól magát Callahannel.
EnglishIt is odd, but I cannot sleep well unless I have rousted up a good catch of fish from the deep.
Különös, de nem tudok jól aludni, ha aznap nem fogtam ki egy jókora adag halat a mélyből.
EnglishHis head was clear and no longer sore, but he felt tired, and knew he'd sleep well that night.
A feje kitisztult, már nem fájt, de fáradt volt, és érezte, hogy jól fog aludni aznap este.
EnglishI don't sleep so well these days, and that man on the other side of the road put my nerves up.'
Mostanában amúgy sem alszom jól, és attól az embertől az út túlsó oldalán igen ideges lettem...
EnglishPerhaps they couldnt sleep, wanted to be well on time, said Keller.
Talán nem tudtak aludni, és szerettek volna idejében érkezni.
EnglishHis disciples therefore said: Lord, if he sleep, he shall do well.
Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek.
EnglishIf this was what Danny had read before going to bed at night, how had he been able to sleep so well?
Ha a fia ezeket a füzeteket és könyveket olvasta lefekvés előtt, hogyan tudott olyan jól aludni?
EnglishIt probably wouldn't hurt the rest of you to get some sleep as well.
Valószínűleg nektek többieknek sem árt még némi alvás.
EnglishOr maybe he had finished his tasks and gone to sleep as well.
Bár lehet, hogy már végzett a munkájával, és ő is lefeküdt.
EnglishCould I sleep well here with the worst of the embarrassments from my past right here on the property?
Vajon tudnék-e nyugodtan aludni, ha múltam legkínosabb emléke ott volna a közelemben, a birtokomban?
EnglishI’ll take you home and you sleep good and well and tomorrow we will meet where and when you say.
Hazaviszlek, alszol egy nagyot, jóízűt, holnap meg találkozunk, ott és akkor, amikor akarod.
EnglishDespite the three pints of dark British beer, Ryan did not sleep well.
A három pint sör ellenére Ryan nem aludt jól.
EnglishBut this morning, what with not sleeping very well - one often doesn't sleep well in a strange place, I find.
De ma reggel... és, tudja, nem is aludtam valami jól... az ember ritkán alszik jól idegen helyen.
EnglishWil would have slept as well had sleep been possible.
Amberle beburkolózott a köpenyébe, és szinte azonnal elaludt.