"sleepiness" translation into Hungarian

EN

"sleepiness" in Hungarian

EN sleepiness
volume_up
{noun}

sleepiness (also: drowsiness)
His gray-green eyes were unsettlingly bright; there was no sign of sleepiness in them.
Szürkészöld szemei nyughatatlanul csillogtak, egy szemernyi álmosság sem volt bennük.

Synonyms (English) for "sleepiness":

sleepiness

Context sentences for "sleepiness" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo more sleepiness, and his aches seemed to have flown away.
Már nem volt álmos, és még a fájdalmai is elszálltak.
EnglishNow she remembered, and the memory thrust sleepiness away.
Most már emlékezett, és ez félresöpörte az álmosságát.
EnglishThere was no sleepiness in his eyes: they were hot and bright, as they were when he found life interesting.
Szemében nyoma sem volt álmosságnak, inkább parázslóit, mint mindig, amikor valamiért érdekesnek találta az életet.
EnglishBut Geoffrey knew how deceptive that sleepiness was, had seen what happened to the Baroness, and only thanked God that Ian had been spared that .
A dobok tompa ritmusban lüktettek, s ez a maga módján éppoly álmosító volt, mint a méhek tunya zsongása.
EnglishIt was a voice that went from slurred sleepiness to suddenly fearful confusion and then on to a degree of control within just a few words.
Az els pillanatok ólmos bódultságából rémült zavar lett, majd pedáns összeszedettség mindössze néhány másodperc alatt.
EnglishGregor did in fact, apart from excessive sleepiness after sleeping for so long, feel completely well and even felt much hungrier than usual.
Eltekintve a hosszú alvás után csakugyan fölösleges álmosságtól, Gregor valóban jól érezte magát, sőt alaposan meg is éhezett.
EnglishA gleam pushed through the sleepiness in his gray eyes, and he sat up a little in his chair, asking: Leggett's been up to something?
Fáradt, szürke szemének fátyola mögül áthatott egy kis csillogás, kissé egyenesebbre ült fel a székben, amikor azt kérdezte: Leggett belekeveredett valamibe?
EnglishGenar-Hofoen felt slightly sleepy himself, but he was determined to stay awake for the whole holiday; he brushed the sleepiness back under the edges of his mind with a glandular release of gain.
Genar-Hofoent is rendesen kerülgette az álom, de nem hagyta magát; szilárdan eltökélte, hogy a kiruccanás minden percét ébren tölti.