"sleepless" translation into Hungarian

EN

"sleepless" in Hungarian

EN

sleepless {adjective}

volume_up
A single red light burned high up in the Towers of the Teeth, but otherwise no sign could be seen or heard of the sleepless watch on the Morannon.
Vörösen égett a tűz, magasan, fönn az Agyar-tornyokban, más jele nem látszott, nem hallatszott a Morannon éber őrségének.
sleepless (also: restless, wakeful)
These were the questions he had asked himself through sleepless nights.
- Ezt, és a hasonló kérdéseket Hari magának is feltette álmatlan éjszakáin.
It was three A.M. on the fourth day, and another sleepless night.
Hajnali három volt, a negyedik napon újabb álmatlan éjszaka.
A sleepless mind in his heart, I insisted, and an insatiable personality, I had blurted out.
- Álmatlan esze - hangsúlyoztam - és falánk jelleme - böktem ki.

Context sentences for "sleepless" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe put it down to the broken night, the sleepless hours, the excitement.
Ezt a rövid éjszakai alvásnak, az álmatlan óráknak, az izgalomnak tulajdonította.
EnglishThese were the questions he had asked himself through sleepless nights.
- Ezt, és a hasonló kérdéseket Hari magának is feltette álmatlan éjszakáin.
EnglishHe'll spend a sleepless night, dreaming of the greatness of Adeodato Lampustri.
Le sem hunyja a szemét, egész éjjel arról ábrándozik, hogy a nagy Adeonato Lampustri nyomdokaiba lép.
EnglishThe dark circles under her eyes were a proclamation of the sleepless rug ' lit she had spent.
Ráadásul karikák jelezték a szeme alatt, hogy éjthosszat fortyogott.
EnglishIt would have spared her, she thought, one sleepless night out of two.
A csapás nem okozott volna neki feleannyi álmatlan éjszakát sem.
EnglishHis first night in the hermitage was, deliberately, a sleepless one.
Első éjszakáját a remetelakban szándékosan alvás nélkül töltötte.
EnglishA sleepless mind in his heart, I insisted, and an insatiable personality, I had blurted out.
- Álmatlan esze - hangsúlyoztam - és falánk jelleme - böktem ki.
EnglishIt is a place of sleepless malice, full of lidless eyes.
Az a sosem szunnyadó rosszindulat helye, teli lehunyhatatlan szemekkel.
EnglishLying in bed, sleepless, her mind went from possible kidnapping back to murder.
Álmatlanul feküdt az ágyában, és mindenféle eszébe jutott: emberrablás, aztán megint gyilkosság, és ez így ment.
EnglishIt was three A.M. on the fourth day, and another sleepless night.
Hajnali három volt, a negyedik napon újabb álmatlan éjszaka.
EnglishHe lay sleepless until seven, when Danny began to stir awake.
Álmatlanul feküdt hétig, Danny épp ébredezni kezdett.
EnglishIn the darkness of his top bunk, during sleepless nights, Hadee Beech had done the same math as his colleagues.
A felső ágyon, a sötétben, álmatlan éjszakákon Hatlee Beech két kollégájához hasonló számításokat végzett.
EnglishPreston spent a sleepless night at Cork Street.
Preston álmatlan éjszakát töltött a Cork Streeten.
EnglishThey slept then, worn from the long trek down out of the Strele- heim and the many nights spent sleepless before.
Azután elaludtak, megviselte őket a hosszú vándorút a Streleheimtől idáig, meg még azelőtt a sok álmatlan éjszaka.
EnglishIt may give him a sleepless night.
Nem hiszem, hogy egy szemhunyást is aludna aznap éjjel.
EnglishStony-faced they were, with dark window-holes staring north and east and west, and each window was full of sleepless eyes.
Kőképükből sötét ablaknyílások bámultak keletre, nyugatra, s minden ablakban álmot nem ismerő szemek vigyáztak.
EnglishDoes it not seem to you, my lady, when you lie sleepless at night, that we will overreach ourselves and be ruined?
Amikor álmatlanul fekszel éjszakánként, asszonyom, nem érzed úgy, hogy túl messzire mentünk, s hogy ezért bűnhődni fogunk?
EnglishIt was probably still within, waiting in sleepless watch for exactly this sort of foolish attempt to free Eventine.
Valószínűleg most is itt van, éberen virraszt, pontosan arra várva, hogy ilyen bolondul megpróbálják kiszabadítani Eventine-t.
EnglishIt was a sleepless night in Moscow.
Jurij andropovnak nem jött álom a szemére.
EnglishThe long sleepless night through which Pandora had circled the world had left her aching in every limb and near to collapsing.
Pandorának minden porcikája sajgott, kis híján összeesett, mert egy álmatlan hosszú éjszakán át kerülte körbe a világot.

Synonyms (English) for "sleepless":

sleepless
sleeplessness