EN

slimy {adjective}

volume_up
They sank down to a slimy bottom, and it was instantly apparent that Gelmar could not swim.
Lemerültek az iszapos fenékig, és nyomban kiderült, hogy Gelmar nem tud úszni.
I stood there shaken, looking at the amorphous form of the white sheet beneath the slimy surface.
Megrendülten álltam ott, és hosszasan néztem a fehér lepedő idomtalan formáját az iszapos felszín alatt.
The dragonflies returned with their riders to the children, and Pantalaimon crept into Lyra's breast as she and Will moved closer together, treading carefully along the slimy path.
A szitakötők és lovasaik ismét a gyerekekhez szegődtek, Pantalaimon Lyra mellkasára fészkelt, miközben Willel óvatosan rótták az iszapos csapást.
He thanked me for groveling before his bloated slimy putrid body.
Ó pedig köszönetet mondott, amiért megalázkodom puffadt, nyálkás, bűzös teste előtt.
The cold, slimy water trickled through his closecropped hair.
A hideg, nyálkás víz beszivárgott Sam szorosra fésült hajába.
Outside, the slimy street looked grey and drear.
Odakint a nyálkás utca szürkén, örömtelenül csillogott.

Context sentences for "slimy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo if you know anything about the slimy little bastard, we've got to hear it.
Szóval, ha tud valamit erről a takonyról, akkor azt nekünk is hallanunk kell.
EnglishHis smell was the earthy smell of primitive man, and not the slimy dirt of cities.
Szaga nem a városok nyálkás hulladékbűze, hanem a primitív emberek savanyú földszaga.
EnglishThey sank down to a slimy bottom, and it was instantly apparent that Gelmar could not swim.
Lemerültek az iszapos fenékig, és nyomban kiderült, hogy Gelmar nem tud úszni.
EnglishGaunt reached down, grasped one of Myra's sweat-slimy hands, and helped her to her feet.
Gaunt lehajolt, megragadta Myra egyik izzadt kezét, és talpra segítette.
EnglishHe thanked me for groveling before his bloated slimy putrid body.
Ó pedig köszönetet mondott, amiért megalázkodom puffadt, nyálkás, bűzös teste előtt.
EnglishThe slimy green hump that covered the three Sirens of Titan was just breaking the descending surface.
A Titán három szirénjét borító nyákos, zöld púpnak épp csak a teteje bukkant ki.
English'Worms or beetles or something slimy out of holes,' thought Sam.
- Férgeket, bogarakat, vagy valami síkos izét az iszapból - gondolta Samu.
EnglishThe two of them raced together over the slimy stones toward the beached glyph.
Együtt rohantak a csúszós köveken a megfeneklett gliff felé.
EnglishHe's just a slimy little creep who doesn't know how to deal with women.
Ez csak egy kis gennyes mocsok, aki nem tud kommunikálni a nőkkel.
EnglishI'll give you one last chance to surrender, you slimy invertebrate.
Adok neked egy utolsó esélyt, hogy megadd magad te gerinctelen féreg.
EnglishNo slimy lawyer would take a third of his money, then steal the rest.
Egy senkiházi ügyvéd ne vehesse el a pénze egyharmadát, s főleg, ne léphessen meg a többivel.
EnglishHe looked at the sea, covered all the way to the horizon with vile, slimy vines.
Kinézett a tengerre, a láthatárig nyúló indarengetegre.
EnglishOnce again in water up to your waist, with the filthy, slimy mud oozing over your boot-tops.
Újra derékig vízben, a csizmába felül beszivárog a nyálkás sár.
EnglishEven in the garden of bliss, those slimy creatures find a way through.
Ezek az alattomos lények még a gyönyör kertjébe is bejutnak.
EnglishHe's a slimy little weasel-faced bastard, but even he doesn't deserve to be broken like that.
- Csak egy, csak egy nyálkás kis sunyiképű szarházi, de még ő sem érdemli meg, hogy így törjék meg.
EnglishThe pole could fall into the slimy water and I'd have to go after it.
Mert ha elejtem, akkor utána kell mennem a nyálkás vízbe.
EnglishHe has two slimy sons, Mickey the Mouth and Joey the Priest.
Van két hitvány fia: Mickey, a Nagypofájú és Joey, a Tiszteletes.
EnglishI went into the bathroom and washed the slimy semen off my legs.
Bementem a fürdőszobába, lemostam a lábamról a ragadós ondót.
EnglishAnd you tell your slimy client that he's in bounty country now.
És mondja meg a rohadt kliensének,hogy ez már az én területem.
EnglishShut up, you slimy, blackmailing keyhole peeper.
Fogja be a száját, maga nyálas, zsaroló, kulcslyukon leselkedő, hitvány alak.