"to slink in" translation into Hungarian

EN

"to slink in" in Hungarian

EN

to slink in {verb}

volume_up
to slink in (also: to steal into)
to slink in (also: to sneak in)
to slink in (also: to sneak in)
But doubtless tonight, when darkness hid his blushes, hed slink into one of the rubber-shops and buy High Jinks in a Parisian Convent, by Sadie Blackeyes.
Majd éjjel, ha a sötétség elrejti arcán a pírt, beoson egy mocskos kis üzletbe, és megveszi Feketekéz Sadie Tivornyák egy párizsi zárdában című művét.
to slink in (also: to sneak in)

Context sentences for "to slink in" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf you tried to pat him, he would duck his head and slink back into the alley.
Aki simogatta volna, az elől elkapta a fejét, és visszahúzódott a teherautója alá.
EnglishLestat had risen, straightened, but only to bend over and slink into the chair.
Lestat felállt, kiegyenesedett, aztán visszasüppedt a székébe.
EnglishSoundless, as big as an average man, they frequently slink like cats, low to the ground.
Akkorák, mint egy átlagos ember, de sokszor úgy lopakodnak, mint a macskák, a földhöz lapulva.
EnglishThe Council simply wanted to slink past the budgetary conditions and agreements.
A Tanács egész egyszerűen nem kívánta figyelembe venni a költségvetési feltételeket és megállapodásokat.
EnglishShe had barely rounded the head of the bed when the light began to slink out of the day again.
Alig kerülte meg az ágy fejét, ismét sötétedni kezdett előtte a világ.
EnglishThe animal stared at the flames for a long time, then turned to slink silently back into the forest.
Az állat hosszú ideig bámulta a lángokat, aztán hirtelen megfordult, és bevetette magát az erdőbe.
EnglishWhy don't you just slink out of Dahl and plague someone else?
Mi lenne, ha eltűnnél Dahlból, vagy valaki más boldogítanál?
EnglishTo seek covertly, to go stealthily, to slink, slither.
Á, titokban keresgélni, kiszimatolni, osonni.
EnglishJust go, she said, and I began to slink away.
Nem volt mit tennem, megfordultam és eloldalogtam.
EnglishCan you slink down?
Englishto slink its youth
EnglishBut doubtless tonight, when darkness hid his blushes, hed slink into one of the rubber-shops and buy High Jinks in a Parisian Convent, by Sadie Blackeyes.
Majd éjjel, ha a sötétség elrejti arcán a pírt, beoson egy mocskos kis üzletbe, és megveszi Feketekéz Sadie Tivornyák egy párizsi zárdában című művét.
EnglishIn the end Bernard had to slink back, diminished, to his rooms and inform the impatient assembly that the Savage would not be appearing that evening.
Végül is Bernardnak vissza kellett osonnia összezsugorodva a lakásába és tájékoztatni a türelmetlen gyülekezetet, hogy a Vadember nem jelenik meg aznap este.
EnglishIt seemed to Igraine, as she took her seat on the cushioned bench, that Lot of Orkney hovered near like a dog who has been kicked but who wants to slink back to his master.
Amikor Igraine leült a párnás padra, úgy tetszett neki, hogy Orkneyi Lot úgy csámborog a király körül, mint az elűzött eb, aki vissza szeretné hízelegni magát a gazda kegyeibe.