"slip of the tongue" translation into Hungarian

EN

"slip of the tongue" in Hungarian

EN

slip of the tongue {noun}

volume_up
Yes, please excuse me, it was a slip of the tongue.
Igen, kérem, bocsássanak meg, csupán nyelvbotlás volt.
I made a mistake, a slip of the tongue of course.
Hibáztam, természetesen ez egy nyelvbotlás volt.
I am sorry, I do not know whether Mr Coûteaux is still here, perhaps it was a slip of the tongue.
Elnézést kérek, nem tudom, hogy Coûteaux úr itt van-e még, talán csak egy nyelvbotlás volt.

Context sentences for "slip of the tongue" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIncidentally, you won't retention my slip of the tongue to him, Kartas, now will you?
Egyébként nem említed majd meg neki a nyelvbotlásomat, ugye, Karras?
EnglishSources were real people, and a slip of the tongue would get them killed.
Az informátorok hús-vér emberek voltak, és a legapróbb baklövés is az életükbe kerülhetett.
EnglishI am sorry, I do not know whether Mr Coûteaux is still here, perhaps it was a slip of the tongue.
Elnézést kérek, nem tudom, hogy Coûteaux úr itt van-e még, talán csak egy nyelvbotlás volt.
EnglishThe advocate shook his head at this slip of the tongue and grimaced, all for show, Hari was convinced.
Egyikünk sem jósolhatta... bocsánat... gondolhatta, hogy ilyen kevés eredményt fogunk elérni.
EnglishYes, please excuse me, it was a slip of the tongue.
Igen, kérem, bocsássanak meg, csupán nyelvbotlás volt.
EnglishIt seemed to us a mere harmless slip of the tongue.
Mi azt hittük, ártatlan nyelvbotlásról van szó.
EnglishI made a mistake, a slip of the tongue of course.
Hibáztam, természetesen ez egy nyelvbotlás volt.
EnglishIt wasn't a slip of the tongue.
EnglishA slip of the tongue, he said.
EnglishThe woman's remark the night before, intimating that his stay was to be a long one, had perhaps not been a mere slip of the tongue.
Úgylehet, az asszony tegnapi szavai, amelyekből olyasmire lehetett következtetni, hogy ő huzamosabb időre itt reked, nem is tekinthetők egyszerű elszólásnak?
EnglishFinally, Mr President, Mr Mayor Oreja has suffered a slip of the tongue because he has re-elected Mr Zapatero as Prime Minister some months before the elections.
Végezetül Elnök úr, Mayor Oreja úrnak volt egy nyelvbotlása: hónapokkal a választások előtt újra megválasztotta miniszterelnöknek Zapatero urat.