EN

slippery {adjective}

volume_up
slippery (also: clubby)
When time permits, I study the demon magic of Xabiste, which is slippery and ambiguous.
Amikor az időm engedi, tanulmányozom Xabiste démonmágiáját, ami rendkívül sikamlós és félreérthető.
The purring voice was now as false as an usherette's eyelashes and as slippery as a watermelon seed.
Most hamis volt a dörömbölő hang, mint egy jegyszedőnő szempillája és sikamlós, mint a friss dinnyehéj.
sikamlós mint az angolna
slippery (also: glib, greasy, sloppy)
Jansibal was oiled and perfumed, slippery under Elminster's hands.
Jansibal illatos olajjal bekent teste csúszós volt Elminster kezei között.
What does she want to go playing about on slippery rocks in that damn-fool way for?
Mi a csodának kellett azokon a csúszós sziklákon hülyéskednie?
The slippery mud made dragging the inert bodies easier.
A csúszós sár megkönnyítette a testek vonszolását.
slippery (also: glib, greasy)
The creature tremendously slippery and crafty and flexible and invulnerable to the blows.
A kreatúra hihetetlenül síkos, ravasz, ruganyos: nem tesznek kárt benne az ütések.
She tried to grip it and couldn't; it was as wet and slippery as a baby eel.
Megpróbálta megragadni, de nem sikerült, síkos volt, mint egy kis angolna.
But this was easy; she twisted her hand and the slippery knife came free.
Azonban csak mozgatnia kellett egy kicsit, és kiszabadította a síkos késsel együtt.

Context sentences for "slippery" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut the cassette was slippery and he couldn't quite get a grip on the exposed end.
De a kazetta valahogy csúszott és egyszerűen képtelen volt megragadni a végét.
EnglishShe tried to grip it and couldn't; it was as wet and slippery as a baby eel.
Megpróbálta megragadni, de nem sikerült, síkos volt, mint egy kis angolna.
EnglishSo what are the seven social processes that grease the slippery slope of evil?
Mi az a hét társadalmi folyamat, ami a gonosz csúszós lejtőjét zsírozza?
EnglishBut this was easy; she twisted her hand and the slippery knife came free.
Azonban csak mozgatnia kellett egy kicsit, és kiszabadította a síkos késsel együtt.
EnglishAll at once the Humvee was running in slippery powder again, better than a foot of it.
A Hamvi rögtön visszakerült a harminc centinél is magasabb, csúszós porhóba.
EnglishShe reached for his face, and he could feel the blood on her hands, slippery and warm.
Preia megérintette a férfi arcát, Jerle érezte az asszony kezén a síkos, meleg vért.
EnglishBut tonight the slickness of the ammo made him think of other slippery things.
De ma este a lőszer csúszós külseje egyéb dolgokat is eszébe juttatott.
EnglishWe are on a slippery slope here; our fellow Member Mr Farage would be delighted!
Ingoványos talajon járunk; képviselőtársunk, Farage úr nagyon örülne!
EnglishThe creature tremendously slippery and crafty and flexible and invulnerable to the blows.
A kreatúra hihetetlenül síkos, ravasz, ruganyos: nem tesznek kárt benne az ütések.
EnglishHer breasts were bare, and his hands slipped on skin that was slippery with sweat.
A nő melléről szétcsúszott a ruha, s a férfi kezei a verítékes, csupasz testre siklottak.
EnglishThey began the descent, both Tommy and Marklin steadying Stuart in the slippery mud.
Lefelé indultak, Marklin és Tommy közösen támogatták Stuartot a sárban.
EnglishI therefore implore that we get off the slippery slope of these decisions.
Azt mondom tehát, hogy hagyjuk el az ilyen döntések ingoványos területét.
EnglishHowever, I can see that, if we take this slippery slope, there will be no end to it.
Látom előre, hogy ha elindulunk ezen a lejtőn, nem lesz többé megállás.
EnglishRowan suddenly realized she was trembling, and her hand on the phone was slippery.
Hirtelen észrevette, hogy reszket, és a telefonkagylót szorító keze csúszik az izzadtságtól.
EnglishDepleted and slippery, the weapons weren't worth the gamble to stoop to retrieve them.
A kimerített, síkos gyilkolóeszközök nem érték meg a kockázatot, hogy lehajoljanak értük.
EnglishHe was shaking all over; his hands were slippery with sweat and with blood.
Egész testében reszketett, a keze csúszott a verejtéktől és a vértől.
EnglishThe rubberized treads felt cold under my stocking feet, but they were not slippery.
A gumival borított lépcsőfokok - főleg így zokniban - hidegek voltak, de legalább nem csúsztak.
EnglishEven in bare feet, his footing on the wet, slippery grass was unsure.
A nedves, csúszós fű még mezítlábasan sem nyújtott valami biztos támaszt.
EnglishIt was a mile and a half to the ambulance, and vile going, over lumpy, slippery tracks.
A mentőautó két és fél kilométernyire volt, hitvány, göröngyös, síkos ösvény vezetett odáig.
EnglishJansibal was oiled and perfumed, slippery under Elminster's hands.
Jansibal illatos olajjal bekent teste csúszós volt Elminster kezei között.

Synonyms (English) for "slippery":

slippery