EN slot
volume_up
{noun}

slot (also: airspace, breach, break, chink)
volume_up
rés {noun}
slot (also: aperture, break, crack, gap)
slot (also: bar, handle, pole, rod)
volume_up
rúd {noun}
slot (also: bolt, bolting, fastener, fastening)
volume_up
retesz {noun}
Inside, he slammed the door and tried to lock it, but there wasn't a bolt to slide into place, only a slot for a key.
Becsapta maga mögött, és próbálta bezárni, de nem volt rajta retesz, csak egy kulcslyuk.
slot (also: cell, holding cell)
volume_up
cella {noun}
slot (also: chase, cut, groove, gutter)
volume_up
horony {noun}
slot (also: chase, cove, drift, furrow)
volume_up
vájat {noun}
slot (also: clue, hint, imprint, lead)
volume_up
nyom {noun}
slot (also: crack, cut, slash, slit)
slot (also: cut, furrow, incision, notch)
slot (also: duct, flue, stack, tunnel)
slot (also: track, spoor)
volume_up
csapa {noun}
slot
slot
volume_up
zárka {noun}

Synonyms (English) for "slot":

slot

Context sentences for "slot" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEach of us stood in a slot, with a ledge in front for ammunition and spare magazines.
Mindegyikünk egy-egy pályán állt, előttünk egy párkányon lőszer és tölténytárak.
EnglishSaul slipped around two women, passing a row of clattering slot machines.
Saul megkerült két nőt, miközben elrobogott a kattogó játékautomaták sora mellett.
EnglishA chute slot on one side of the cellar was barred with an iron door held by iron clamps.
A pince egyik oldalán egy csúszda volt, aminek acélajtaját acélreteszek rögzítették.
EnglishVirginia then turned both keys, and slid the box two inches from its slot.
A nő elfordította mindkét kulcsot, és a páncéldobozt néhány centire kihúzta az üregből.
EnglishMr Gray looked balefully at the crowbar jutting from the slot in the iron cover.
Mr. Szürke baljósan nézett a vasfedél réséből kiálló feszítővasra.
EnglishBy which she meant a perma- nent return to a training slot here in the Virginia Tidewater.
Ez alatt azt értette, hogy ide, a kiképzési bázisra, Virginia Tidewaterbe.
EnglishThe phone booth had been vandalised recently, but a drop of Vaz in the slot sorted that out.
A fülkét frissen vandalizálták, de egy csepp Vaz a nyílásba, és minden oké.
EnglishHe fished a quarter out of his pocket and dropped it into the slot.
Előhalászott a zsebéből egy negyeddollárost, és bedobta a telefonkészülékbe.
EnglishThis slot was one of the half-dozen most powerful in the Network's executive hierarchy.
Ez volt a Hálózat vezetői hierarchiájának egyik legerősebb pozíciója.
EnglishDisintegrating clods ran down the windshield and filled the windshield-wiper slot.
A göröngyök legurultak a szélvédőn, és megültek az ablaktörlőn.
EnglishAt a pay phone inside, she fed change to the slot and keyed in the familiar number.
Bedobta az aprót a telefonba, és tárcsázta a jól ismert számot.
EnglishYugo grinned as he slipped a ferrite cube into Hari's desk display slot.
Yugo vigyorogva Hari íróasztali gépébe csúsztatott egy ferritkockát.
EnglishThere were screw-in points which were plugged shut with slot-bolts.
Miután Ghosn gondosan megtisztította, egy sor megmagyarázhatatlan részletre derült fény.
English. . but anyone could drop a letter through a mail-slot, wasn't that true?
A magáénak tekintette... holott levelet akárki bedobhat, nem igaz?
EnglishPutting coins in the slot, he dialed the number he'd memorized.
Bedobott néhány pénzérmét a készülékbe, és föltárcsázta az üzenetben megadott számot.
EnglishAfter you've paid for the damages to this slot machine, we'll give Earl back.
Majd, ha kifizette a kárát a nyerőgépnek, vissza adjuk Earlt.
EnglishSo were carrying him on the news and the special events slot.
Úgyhogy mostantól őt nyomjuk a híra-dókban meg a különleges események helyén.
EnglishThe endangered species of captains of industry has now been replaced by sombre-talking slot machines.
Az iparmágnások veszélyeztetett fajának helyét gyászos hangú automaták vették át.
EnglishHe had a copier with a paper slot that was choked with paper.
Volt egy lapadagolós másolója, ami majdnem belefulladt az elakadt papírokba.
EnglishHe pulled into a parking slot, took his handkerchief out of his pocket, and mopped his forehead with it.
Beállt a parkolóba, kivette a zsebkendőjét a zsebéből, és megtörölte a homlokát.