EN sloth
volume_up
{noun}

And the corresponding evils: sloth, despair, and the anonymity of failure.
S ezek ellentétei: lustaság, kétségbeesés, lemondás, bukás.
As a rule Sarles was neither clever, spiteful, nor mischievous, his worst vice being sloth and a surly obstinacy in the face of chiding from his spouse.
Sarles nem volt sem ravasz, sem gyűlölködő, sem rosszindulatú, legrosszabb tulajdonságai a lustaság és a komor konokság voltak, amint az unokatestvére dorgálásából is kiderült.
sloth (also: bum)
Sloth or negligence, like State secrets, are not acceptable where people's health is concerned.
A tunyaság és a hanyagság - ahogy az államtitkokhoz hasonlóan - elfogadhatatlanok, ha az emberek egészségéről van szó.
sloth (also: slothfulness, languidity)
sloth
sloth (also: slothfulness)
sloth
With riches came sloth, greed, cruelty, dishonesty, cowardice, effeminacy and every other un-Roman vice.
A kincsekkel együtt jött körünkbe a henyélés, kapzsiság, kegyetlenség, becstelenség, gyávaság, elpuhulás és minden más nem római bűn.
sloth
sloth (also: sloth-monkey)
sloth
Hé, én egy lajhár vagyok.
sloth (also: slothfulness)
sloth
sloth
sloth (also: stagnancy, stagnation)

Synonyms (English) for "sloth":

sloth

Context sentences for "sloth" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith us, they grow stagnant, and their societies fill with sloth and decay.
Velünk stagnálnának, társadalmi szerkezetükre a visszafejlődés és a romlás lenne jellemző.
EnglishYou have seen hellish things; you have seen sloth and treachery, cowardice and deceit.
Pokolra való dolgokat látott; jóra való restséget, árulást, gyávaságot és csalárdságot látott.
EnglishBecause the sloth bears in the wild were obviously getting depleted because of this.
Mivel a lajhármedvék a vadonban kezdtek eltűnni emiatt.
EnglishIsn't there anyone who cares about Sid the Sloth?
Hát senki sincs aki törődne Siddel, a lajhárral?
English'God's work cannot be accomplished by sloth.'
Isten ügyét henyéléssel nem lehet elintézni.
EnglishWe can accept the sloth of the Italian Government and we saw the flight at the time of the preliminaries to the debate in the Council.
El tudjuk fogadni az olasz kormány tunyaságát és láttuk a csapongást a tanácsi vita előkészítésének idejében.
EnglishI'm painting sloth on the map.
EnglishThey curled and spat toward the sphere with almost aimless sloth; as Elminster watched their slow progress, he called on Mystra once more.
A lángocskák meghajlottak és szinte céltalanul a gömb felé ugrottak; Elminster a közeledtüket figyelve ismét Mystrát szólította.
EnglishCan't he find a sloth?
EnglishI see the sloth!