"Slovak" translation into Hungarian

EN

"Slovak" in Hungarian

EN

Slovak {noun}

volume_up
Slovak producers are often criticised with regard to the hygiene of foodstuffs.
A szlovák gyártókat gyakran kritizálják az élelmiszer-higiéniával összefüggésben.
This is possible because of the Slovak Republic's socio-economic results.
Ez a Szlovák Köztársaság társadalmi és gazdasági eredményei miatt lehetséges.
Ethnically, the population is 86% Slovak; Hungarians are the largest minority.
A lakosság 86%-a szlovák nemzetiségű, a legnagyobb kisebbséget a magyarok alkotják.
The Slovak language does not wish to develop at the expense of other languages.
A szlovák nyelv nem más nyelvek rovására kíván fejlődni.
I firmly believe that we will succeed in protecting the diversity of Slovak language and culture.
Határozottan hiszem, hogy a szlovák nyelv és kultúra védelmét sikerre fogjuk vinni.
Slovak is one of the most beautiful languages in Europe but it is seldom heard in the European Parliament.
. - (SK) A szlovák nyelv Európa egyik legszebb nyelve, de az Európai Parlamentben csak ritkán hallható.
Slovak

Context sentences for "Slovak" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSlovak producers are often criticised with regard to the hygiene of foodstuffs.
A szlovák gyártókat gyakran kritizálják az élelmiszer-higiéniával összefüggésben.
EnglishEthnically, the population is 86% Slovak; Hungarians are the largest minority.
A lakosság 86%-a szlovák nemzetiségű, a legnagyobb kisebbséget a magyarok alkotják.
EnglishI would therefore like to extend my special congratulations to the Slovak Republic.
Ezért különleges jókívánságaimat fejezem ki a Szlovák Köztársaság részére.
EnglishThis is possible because of the Slovak Republic's socio-economic results.
Ez a Szlovák Köztársaság társadalmi és gazdasági eredményei miatt lehetséges.
EnglishThe Slovak Government has adopted measures to keep inflation under control.
A szlovák kormány intézkedéseket fogadott el, hogy ellenőrzés alatt tartsa az inflációt.
EnglishJudge Stanley Stern will issue his ruling... on alleged killer Emil Slovak's insanity plea.
"Stenley Stern bíró ki fogja hirdetni döntését Emil Slovak elmeállapotát illetően."
EnglishThe Food Code of the Slovak Republic refers to HACCP as 'Proper Production Practice'.
A Szlovák Köztársaság Élelmiszerkódexe a HACCP-t "Helyes Termelési Gyakorlatként” említi.
EnglishTrenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovak Republic
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovak Republic
English- (SK) As a Slovak MEP I appreciate very much the entry of Slovakia into the euro area.
- (SK) Szlovák EP-képviselőként nagyra értékelem Szlovákia csatlakozását az euroövezethez.
EnglishI believe that his name will go down in the history of the Slovak Republic.
Úgy vélem, a neve be fog kerülni a Szlovák Köztársaság történelmébe.
EnglishAccording to Article 6(1), Slovak must be used in the text of adverts, whether public or private.
6. cikk (1) bekezdés: a hirdetések szövege, legyen ez közületi vagy magánhirdetés.
EnglishI would therefore prefer to see myself and my constituents represented by Slovak diplomats.
Ezért jómagam jobban örülnék, ha engem és a választóimat szlovák diplomaták képviselnék.
EnglishIn our multilingual Europe I wanted to wish you peace in Hungarian, Romanian, Slovak and English.
A soknyelvű Európában magyarul, románul, szlovákul és angolul kívántam békességet.
EnglishThis cannot be said about Hungary, where the Slovak minority was brutally assimilated.
Mindez nem mondható el Magyarországról, ahol a szlovák kisebbséget durva módon asszimilálták.
EnglishThe Slovak minority has also been cut down from 300 000 to 10 000 members.
A szlovák kisebbség tagjainak száma 300 000-ről 10 000-re csökkent.
EnglishNational consultations with Slovak citizens took place on 28-29 March.
A szlovák polgárokkal folytatott nemzeti konzultációkra március 28-án és 29-én került sor.
EnglishI firmly believe that we will succeed in protecting the diversity of Slovak language and culture.
Határozottan hiszem, hogy a szlovák nyelv és kultúra védelmét sikerre fogjuk vinni.
EnglishHow many times is a Greek MEP going to meet his Slovak voters?
Hányszor fog egy görög európai parlamenti képviselő találkozni szlovák szavazóival?
EnglishBreaking down this taboo is actually the objective of the Slovak-Czech Nuclear Forum.
A szlovák-cseh Nukleáris Fórumnak valójában éppen az a célja, hogy ezeket a tabukat felszámolja.
EnglishSo far, it is only the Slovak Government that has offered the hand of friendship.
Mindeddig csupán a szlovák kormány nyújtotta baráti jobbját.