"slowdown" translation into Hungarian

EN

"slowdown" in Hungarian

See the example sentences for the use of "slowdown" in context.

Context sentences for "slowdown" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne road leads to a slowdown in European integration, and possibly a break-up.
Az egyik út az európai integráció lelassulásához és esetleg szakításhoz vezet.
EnglishYou are supporting sensible measures to ensure the economic slowdown is tackled.
Kényes intézkedéseket támogatnak annak érdekében, hogy megállítsák a gazdaság lelassulását.
EnglishFollowing the granting of candidate status in 2005, there was a slowdown.
Miután 2005-ben elnyerték a tagjelölt státuszt, lassulás következett be.
EnglishThis fact is discouraging many people, causing a slowdown in cross-border mobility.
Ez a tény sok embert elkedvtelenít, ami a határokon átnyúló mobilitás lassulását eredményezi.
EnglishWe have unfortunately witnessed a certain slow-down of political reforms in Turkey in recent years.
Sajnos a törökországi politikai reformok bizonyos lassulását tapasztalhattuk az elmúlt években.
EnglishIt will also mean a slowdown of economic growth in Europe.
Ez azt is jelenti, hogy Európában is lassul a gazdasági növekedés.
EnglishEuro area growth will see a marked slow-down in 2008.
Az euróövezet növekedése jelentős lassulást mutat 2008-ban.
EnglishI would therefore like to reiterate the main issues, since Europe is being severely hit by the economic slowdown.
Ezért meg szeretném ismételni a fő témákat, mivel Európát súlyosan érinti a gazdaság lelassulása.
EnglishHow should we respond to this economic slowdown?
Hogyan kellene reagálnunk erre a gazdasági lassulásra?
EnglishIt is not our role to foster the slow-down our partners take refuge in, or to foster divisions.
Nem feladatunk annak a lassításnak az elősegítése, amelybe partnereink menekülnek, illetve a megosztottságok elősegítése sem.
EnglishNow the ECB has to meet the challenges of rising inflation on the one hand and an economic slowdown on the other hand.
Az EKB-nek most egyrészt a növekvő infláció, másrészt pedig a gazdasági lassulás kihívásával kell szembenéznie.
EnglishThe economic slowdown is particularly severe.
A gazdasági lassulás különösen súlyos.
EnglishStudies have shown that the lack of financing for trade by the banks is due in large part to the slowdown in commerce.
Kutatások kimutatták, hogy a kereskedelem banki finanszírozásának hiányát nagyrészt a kereskedelem lassulása eredményezi.
EnglishWe must respond to the economic slowdown.
Reagálnunk kell a gazdasági lassulásra.
EnglishEconomic growth forecasts for the EU for the next few years point to a worrying slowdown of our productive system.
Az EU-ban a következő pár évre vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzések termelési rendszerünk aggasztó lassulására mutatnak.
EnglishWe have to involve, on a global scale, all the macroeconomic instruments in order to avoid a long-term slowdown of the economy.
Globális szinten be kell vetnünk minden makroökonómiai eszközt a hosszútávú gazdasági lassulás elkerülése érdekében.
EnglishAny slowdown in the EU integration process of the region will have a throwback effect on the democratic evolution of the area.
Ha ebben a régióban lelassul az uniós integráció folyamata, az a térség demokratikus fejlődését is vissza fogja vetni.
EnglishBut-well, let's call it a slowdown.
De, szóval nevezzük csak lelassulásnak.
EnglishPerhaps corporate spending on a slowdown.
English(CS) Commissioner, ladies and gentlemen, there is undoubtedly a gender aspect to the economic slowdown and the financial crisis.
(CS) Biztos asszony, hölgyeim és uraim! A gazdasági hanyatlás és a pénzügyi válság kétségtelenül rendelkezik nemi szemponttal.

Other dictionary words

English
  • slowdown

More translations in the English-Indonesian dictionary.