"slowness" translation into Hungarian

EN

"slowness" in Hungarian

EN

slowness {noun}

volume_up
If there is any criticism of Slovenia I have, it is the slowness with which it has enacted its mental health laws.
Ha bármivel kritizálni akarnám Szlovéniát, akkor az a lassúság, amellyel a mentális egészségre vonatkozó jogszabályait meghozta.

Context sentences for "slowness" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe minutes wore away with agonizing slowness, and still they discovered nothing.
A percek kínzó lassúsággal teltek, és ők még mindig nem találtak semmit.
EnglishThe young man's lips moved with agonizing slowness as he tried to shape words.
Az ifjú ajkai fájdalmas lassúsággal mozdultak meg, ahogy próbálta megformázni a szavakat.
EnglishWith agonizing slowness he turned his head far enough around to be able to see Tesla.
Gyötrelmes lassúsággal fordította el fejét, míg csak bele nem nézhetett Tesla szemeibe.
EnglishAs I came toward him, his head turned with robotic slowness on his neck and he looked at me.
Ahogy közeledtem felé, a feje egy robot lassúságával fordult el a nyakán, és rám nézett.
EnglishIt dragged off the minutes to the 7:00 takeoff time with maddening slowness.
Õrjítő lassúsággal mászott a felszállás időpontjáig, 7.00 óráig.
EnglishAround her floated a small snow-storm of white particles, settling with a feather-like slowness.
A n körül fehér pöttyök hóvihara kavargott, tollszer puhasággal töltve meg a szobát.
EnglishIn the slowness of his thoughts, Lodovik tried to assess how he had changed.
Lodovik nem volt biztos abban, hogy tökéletesen működik.
EnglishHis legs rose and fell with the slowness of an underwater ballet.
A lába a víz alatti balett lassúságával emelkedett és ereszkedett.
EnglishThe comments on the slowness of any procedure have merit.
Az eljárások lassúságára vonatkozó megjegyzések figyelmet érdemelnek.
EnglishGary Paulson enters the store with exquisite slowness, closing the door carefully behind him.
Gary Paulson tehát belép az ajtón előkelő csigalassúsággal, és gondosan becsukja maga mögött az ajtót.
EnglishFuck slowness! he replied, burning the world with his wheels.
Lassít a faszom! felelte, a gumikkal perzselve meg a világot.
EnglishJack turned and ran, ran with the floating, weightless slowness that is so common to dreams.
Jack megfordult, és rohanni kezdett; lebegő, súlytalan lassúsággal szaladt, ahogyan az ember álmában teszi.
EnglishThe girl wriggled with a succulent slowness, eyes quite dark now.
A lány lédús lomhasággal helyezkedett kényelembe alatta.
EnglishThe words formed themselves with agonized slowness in Thad's mind.
A szavak halálos lassúsággal formálódtak Thad agyában.
EnglishToril, with awesome slowness, rolled steadily beneath them.
Nem érzékelték, egy emberként lélegeztek, miközben kutattak.
EnglishEsmerelda searched for flowers while I constructed the kite with an appropriately solemn slowness.
Esmerelda virágokat keresett, amíg én az alkalomhoz ill ünnepélyes lassúsággal összeszereltem a sárkányt.
EnglishCarse said with terrible slowness, I see you do not know me.
Látom, nem ismersz - mondta Carse rémületes lassúsággal.
EnglishAlustriel heard a jar roll across it with almost lazy slowness-before it toppled over the edge to the floor.
Alustriel hallotta, amint egy üveg szinte már lustán végiggurul az asztalon, majd leesik a földre.
EnglishHow could such glacial slowness even be called life?
Hogyan lehet ezt a lajhártempót egyáltalán életnek nevezni?
EnglishI believe it has something to do with the Council's dreadful, discouraging slowness to act, which you have referred to.
Úgy gondolom, hogy ennek köze van a Tanács rettenetes, lehangoló lassúságához, amelyre ön is utalt.
Other dictionary words