EN smelt
volume_up
{noun}

smelt
smelt
smelt
smelt
smelt
smelt

Context sentences for "smelt" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNobody else smelt it and Agrippina at first dismissed the complaint as a sick fancy.
Senki más nem érezte, és Agrippina eleinte úgy vette, mint beteg ember képzelődését.
EnglishOf course one smelt the sea on an island anyway, but this was different.
Egy szigeten persze mindig érezni lehet a tenger szagát, ez azonban más volt.
EnglishThe place smelt of capons and melting butter in the heavy evening heat.
A helyiségben kappan és forró vaj szaga terjengett a nyomasztó esti hőségben.
EnglishIt was all oppressively queer, and the Indian smelt stronger and stronger.
Mindez nyomasztóan különös volt, és az indián bűze egyre erősebb lett.
EnglishHe says his nurse struck him when he was a child, and ever since he has smelt of vodka.
Azt mondja a szerencsétlen, hogy gyerekkorában leejtette a dajkája, s azóta van ilyen szaga.
EnglishDidn't even want to think about it; smelt like the world gone bad.
Bele se akartunk gondolni; bűzlött, mintha maga a világ romlott volna meg.
EnglishBranches and boughs knit patterns on the fading purple over him; the air smelt of moss and dank mold.
A fakuló égboltra faágak rajzoltak mintákat, a levegőnek moha és penészszaga volt.
EnglishSmelt bad, real bad after the sweet, feathery aromas of Pleasureville.
Örömújvár édes, tollas zamata után büdös volt, orrfacsaróan büdös.
EnglishHad he not smelt it enough, years before as a teenage soldier all the way from the Vistula to Berlin?
Ismerte eléggé, szagolta eleget tizenéves kiskatona korában a Visztulától Berlinig.
EnglishDespite the open window the air was blue with smoke and smelt like a powder magazine.
Bár az ablak nyitva állt, a szoba levegője kéklett a füsttől, és olyan bűz volt, akár egy lőporraktárban.
EnglishI smelt the fire, the bodies burning; then I saw the flames.
Legelőször a kántálást érzékeltem, aztán az égő testek bűzét, utolsónak láttam meg a lángokat.
EnglishHe removed the stopper from the whiskey and smelt and tasted it.
Kihúzta a dugót a whiskysüvegből, megszagolta, megkóstolta.
EnglishIt smelt like the ripest fruit, but tasted like wine, and it touched our cuts with a sweet hand.
A lé szagra olyan volt, mint a túlérett gyümölcs, ízre inkább bor, s édes érintéssel hűtötte sebeinket.
EnglishHe was back in a moment, and I smelt a strong reek of brandy as he passed me.
Felpattant a székéből, berohant a házba, és amikor visszajött, alig egy-két perc múlva, erős pálinkaszag áradt belőle.
EnglishThe room, with its dirty cushions and half-smoked hookahs, smelt abominably of stale tobacco.
A szoba, tele piszkos párnákkal és félig szívott pipákkal, émelyítően bűzlött a megdohosodott régi dohányfüsttől.
EnglishIt was warm and smelt of engine oil and stale food grease.
Meleg volt, gépolaj és áporodott étel szaga terjengett.
EnglishIt made a stained patch on the shoulder and it smelt.
Ez pecsétet hagyott a vállán, ami csak úgy bűzlött.
EnglishHe smelt their heat, and hungered for it.
Érezte a forróságuk szagát, és felkeltette benne az éhséget.
EnglishThe room smelt of Momma's perfume, and stale linen, but for once its familiarity offered comfort.
A szoba levegője a Mama parfümjétől és az áporodott ágynemű szagától volt terhes, de meghittsége mégis megnyugtatóan hatott rá.
EnglishMrs O'Rourke's room was very untidy and smelt strongly of peppermint and stale cake with a faint odour of moth balls added.
Mrs. O'Rourke szobája rendetlen volt, mentolos cukor, avas sütemény meg molyirtó szaga terjengett benne.