Context sentences for "to smite" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo much accomplished, he would sweep south to smite the Troice interlopers.
Ha ez sikerült, írta, azonnal délnek indul, hogy legyőzze a troice betolakodókat.
EnglishOr I could restore him to full vigor and give him a wand to smite us all with.
Vagy meggyógyíthatom, és varázspálcát adhatok a kezébe, hogy megöljön vele mindnyájunkat.
EnglishWe looked at each other for a long moment; then I gave him another little smite.
Néztük egymást egy darabig, aztán megeresztettem még egy kis mosolyt.
EnglishHe leaned over the rail as if he would smite the King with his staff.
Úgy hajolt ki a korláton, mintha a botjával le akarta volna ütni a királyt.
EnglishNergal gave his captive a nod of rueful agreement and a wintry smite.
Nergal szánalmasan a foglya felé biccentett, majd fagyosan elmosolyodott.
EnglishYet you desire to rule over all and await any chance to smite down these others, and take the throne for yourself.
Az alkalomra vársz, amikor lecsaphatod a többieket és akkor te fogsz uralkodni.
EnglishYomonul was an exponent of negotiation and minimum-force, Traff of the moves that smite.
Yomonul a tárgyalásokat és a lehető legkisebb erőszakot kedvelte, míg Traff szeretett erős csapást mérni ellenfelére.
EnglishOnly when she had drawn the curtain did she turn to him and smite, her dark eyes firing beautifully.
Csak miután összehúzta a függönyöket, fordult feléje, és mosolyodott el; sötét szemében a vágy tüze parázslott.
EnglishShuddering, she thrust aside hate and pain and tried to think how best to smite this astonishing foe.
Próbálta elhessegetni a gyűlöletét és a fájdalmát, és azon merengett, vajon hogy lehetne legyőzni ezt az új ellenfelet.
EnglishSome have said holy Mystra and others of the divine will smite me for this doing-yet here I still stand, unrepentant.
Egyesek azt mondták, hogy Mystra és a többi istenség lesújt majd rám ezért, én most mégis itt állok, bűntudat nélkül.
EnglishI have magic as well, and even without I would smite you silent with my fist ere you worded the first frame of your spell.
Varázserőm nekem is van, de anélkül is el tudnálak csendesíteni egyetlen ökölcsapással, amint kimondanád az első varázsszót.
EnglishThe magician on the dais flung out his arm again, and bolt after bolt of purple fire darted up to smite the captive goddess.
Az emelvényen álló mágus újra és újra meglendítette a karját, és a lilás lángcsóvák egymás után perzselték meg a fogoly istennőt.
EnglishI cannot smite her!
EnglishWe possess two things most tyrants do not: Mystra's leash upon us, and learned wisdom as to when to smite and when to bide in peace.
Bennünk megvan két tulajdonság, amely hiányzik a zsarnokokból: Mystra vigyázó szeme és a bölcsesség, hogy mikor sújtsunk le, és mikor várjunk nyugalomban.
EnglishAnd if he does so, then am I to say to him from the Lady: the hand which gave him the sacred sword of the Druids can turn it in his hand to smite him.
S ha mégis így tenne, át kell adnom az úrnő üzenetét: az a kéz, amely neki adta a druidák szent kardját, ellene is fordíthatja azt a kardot.
EnglishThere is in me a confused impression of smiting away at vile blue faces which rose up to snarl at me, of slipping in blood and rising to smite again.
Homályosan látom magam, amint lesújtok az utamat álló rémisztő, kék alakokra, amint elcsúszom a mindent elborító vérben, majd ismét talpra állok, hogy újra lesújthassak.