Context sentences for "snub" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYou must understand I did not snub him because he did not appreciate his experience.
Értse meg: nem azért utasítottam el, mert semmire sem becsülte tapasztalatát.
EnglishHe took it for granted that people would snub him and forget about him.
Magától értetődőnek tartotta, hogy az emberek semmibe veszik, megfeledkeznek róla.
EnglishGordon blew on the snub-nosed weapon and carefully checked its action.
Gordon megfújkálta kurta csövű fegyverét, és gondosan ellenőrizte, működik-e.
EnglishThe straw-haired, snub-nosed, brown-eyed boy he saw before him shook his head.
A szalmaszín hajú, pisze orrú, barna szemű kisfiú, akit maga előtt látott, megrázta a fejét.
EnglishI'd say the chances are becoming vanishingly small, in light of this snub.
Karját összefonta a mellén, és szigorú arccal nézett a sovány huttra.
EnglishPerhaps no snub in the world is so deadly as this, because none is so unanswerable.
. Ennyi erővel a Buckingham-palotába is küldhetne képeslapot.
EnglishThe way they snub you as a matter of course, just because youve got no money.
Hogy csak azért csinálnak hülyét belőled, mert nincs pénzed.
EnglishIt seemed very beautiful and noble to snub him like that, she said.
Nagyon szépnek és nemesnek tetszett, hogy semmibe vettrjjk mesélte.
EnglishApart from the massive snub to him as First Deputy Head of the First Chief Directorate, he, Karpov, had
Valaki, és nem sok kétsége volt afelől, hogy ki az, maszek műveletet kezdett Nagy-Britanniában.
EnglishThe heads were round, heavy at the cheekbone, with round white-gray eyes, snub noses, and purple heavy-lipped mouths.
Mindhárom feje kerek volt, az összes szeme fehéresszürke, orra fitos, szája vastag és lila.
EnglishNervous, he stooped to lift his right pantleg, showing a snub-nosed Colt.38 in an ankle holster.
Idegesen előrehajolt, és jobb lábszárán följebb húzva a nadrágot, elővillantotta a bokájára csatolt tokban meghúzódó, pisze orrú 38-os Coltot.
EnglishHe leaned over to snub out his cigarette.
EnglishWhy should anyone want to snub you?
Miért akarna bárki hülyét csinálni belőled?
Englishshe asked, her eyes fixed on the river, on the long dark barge being pushed upstream by the shabby snub-nosed tug.
Mekkora ez az összeg? kérdezte a folyót bámulva, amelyen turcsi orrú, koszlott gőzös tolt egy hosszú uszályt.
EnglishI felt that ought to snub her.
EnglishYou fuck me, then snub me.
EnglishMadouc's mind was clearly as active as her conduct; her snub-nosed little face registered each trifling shift of mood with total transparency.
Madouc gondolkodása nyilvánvalóan ugyanolyan fürge volt, mint a mozgása; pisze orrú kis arca minden hangulatváltozást tisztán tükrözött.
EnglishHis tonsure revealed a pale flat scalp fringed with mouse-brown hair; below were soft white cheeks, a snub nose, protuberant dark eyes, a small pink mouth.
Tonzúráját vékonyszálú, világosbarna haj keretezte; arca húsos volt és fehér, orra pisze, szeme sötét és guvadt, szája apró és rózsaszín.

Synonyms (English) for "snub":

snub