"to solve" translation into Hungarian

EN

"to solve" in Hungarian

EN to solve
volume_up
[solved|solved] {verb}

Megold a közgazdaságtan mindent?
Does this mean that if we have ownership unbundling all of this will be solved?
Vajon azt jelenti-e ez, hogy a tulajdonjogi szétválasztás minden ilyen problémát megold?
The third story is the idea that technology can solve everything, that technology can somehow get us through this completely.
A harmadik történet az az elképzelés, hogy a technika mindent megold, hogy a technikai átsegít ezen minket.

Context sentences for "to solve" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe problems will not necessarily solve themselves if we do not talk about them.
A problémák nem feltétlenül fognak maguktól megoldódni, ha nem beszélünk róluk.
EnglishMy question remains: what problem is the Council actually trying to solve here?
A kérdésem a régi: a Tanács valójában milyen problémára keresi itt a megoldást?
EnglishThat said, the question of the EMF could not solve the urgent issue of Greece.
A fentiek fényében az EMF kérdése nem tudná megoldani Görögország sürgető ügyét.
EnglishWe will solve the problems in the euro area ourselves, so we do not need the IMF.
Meg fogjuk oldani magunk az euróövezeti nehézségeket, így nincs szükség az IMF-re.
EnglishWe cannot solve one without solving the other; we must resolve both in parallel.
Az egyiket a másik nélkül nem tudjuk megoldani, a kettőt egyidejűleg kell orvosolni.
EnglishI welcome your proposals, but with these you will not solve the main problem.
Üdvözlöm az elhangzott javaslatokat, de ezek nem fogják megoldani a fő problémát.
EnglishEven the most perfect treaty could not, by itself, solve many of the problems.
Önmagában még a legtökéletesebb szerződés sem tudná megoldani az összes problémát.
EnglishIt is true that these problems exist and we need to solve them as soon as possible.
E problémák valóban léteznek, és ezeket a lehető leghamarabb meg kell oldanunk.
EnglishThe White Ship had been conceived to solve the mysteries of the vanished Precursors.
A Fehér Hajót azért találták ki, hogy megfejtsék az eltűnt Prekurzorok rejtélyét.
EnglishThe previous night, I'd imagined the design problems that Orval had needed to solve.
Előző éjjel elképzeltem, milyen tervezési gondokat kellett Orvalnak megoldania.
EnglishOur problems are global, and everyone's involvement is needed to solve them.
Problémáink globális jellegűek, és megoldásukban mindenkinek részt kell vennie.
EnglishIt appears that they have decided that symbols and anthems will solve the problem.
Úgy tűnik, úgy döntöttek, hogy a jelképek és a himnusz fogja megoldani a problémát.
EnglishChancellor Kohl would have said 'Let's solve this problem together with Greece'.
Kohl kancellár azt mondta volna: "Oldjuk meg ezt a problémát Görögországgal közösen”.
EnglishIt is not by means of a new tax that we will solve the problem of public finances.
Nem egy új adó lesz az az eszköz, amellyel megoldjuk az államháztartás problémáját.
EnglishHow would we solve the Czech request regarding the Charter of Fundamental Rights?
Azon tanakodtunk, hogyan oldhatjuk meg az Alapjogi Chartával kapcsolatos cseh kérést.
EnglishIn a time of crisis, it is not by means of a new tax that one can solve any problem.
Válság idején nem egy új adó az az eszköz, amellyel bármilyen probléma megoldható.
EnglishBut even if I did let Gallagher know about you, it wouldn't solve the problem.
- De ha szólnék is rólatok Gallaghernek, ez még nem oldaná meg a problémát.
EnglishIt is one of the last keys to a puzzle you've been trying to solve all your life.
Ez az egyik utolsó darabkája annak a képnek, aminek az összerakására az életét szánta.
EnglishWe will not solve the immigration issue by being permissive on all fronts.
Nem oldhatjuk meg a bevándorlás kérdését, ha minden tekintetben elnézőek vagyunk.
EnglishObviously, the Charter for Small Enterprises will not solve their problems.
Természetesen a Kisvállalkozások Chartája nem fogja megoldani a problémájukat.