"sorely" translation into Hungarian

EN

"sorely" in Hungarian

EN sorely
volume_up
{adverb}

sorely (also: exceedingly, extremely, far, jolly)
volume_up
nagyon {adv.}
Reform of the electoral legislation in line with OSCE/ODIHR recommendations is sorely needed.
Nagyon nagy szükség van arra, hogy a választási törvény reformjára az EBESZ/ODIHR ajánlásaival összhangban kerüljön sor.
It was sorely needed and therefore I am extremely pleased that we have managed to reach an excellent compromise here.
Nagyon kellett már, így rendkívül örülök neki, hogy kiváló kompromisszumra sikerült jutnunk.
Arthur, too, missed Lancelet sorely, that she had seen.
Hogy Lancelet Arthurnak is nagyon hiányzott, azt Gwenhwyfar látta.
sorely (also: grievously, onerously)
You think you can use my courtroom to wage vendettas and settle old scores, you are sorely mistaken.
Ha azt hiszi, az én tárgyalótermemet használhatja vendettákra és régi sérelmek megtorlására, súlyosan téved.
One of his retainers, though sorely wounded, took something from his fallen leader's body and fled west towards the lake with it.
Az egyik követője, bár ő maga is súlyosan megsebesült, elvett valamit az óriás holtestéről, és nyugat felé, a tó irányába menekült vele.

Synonyms (English) for "sorely":

sorely
English
sore

Context sentences for "sorely" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that we are sorely lacking in political ambition and adequate funds.
Szerintem ezen a téren hiányzik a politikai akarat és a megfelelő finanszírozás.
EnglishThe crisis in recent years has sorely tried most of the advanced economies.
Az elmúlt évek válsága keményen próbára tette a legtöbb fejlett gazdaságot.
EnglishCreideiki sorely missed Lieutenant Yachapa-Jean, who had died back at the Shallow Cluster.
Creideiki fájón hiányolta Yachapa-Jean hadnagyot, aki a Sekély Ködben pusztult el.
EnglishHe was sorely determined to find out if the death of his friend had truly been an accident.
Szilárdan elhatározta, hogy kideríti, barátja halála valóban baleset volt-e?
EnglishI sorely regret those crimes which have brought me to my present shame!
- Szívem mélyéből bánok azokat a bűnöket, amelyek e szégyenteljes helyzetbe juttattak!
EnglishThey have been as sorely used as we have, and that use is far from over.
Õket is éppen úgy kihasználták, mint minket, és még messze nincs vége.
EnglishLancelet asked and went away, leaving Morgaine sorely troubled.
- De kihez? - kérdezte Lancelet, és elment, és Morgaine zavartan nézett utána.
EnglishFausto Correia will be sorely missed by his family, his friends and by us, his fellow Members.
Fausto Correia hiányozni fog családjának, barátainak és nekünk, képviselőtársainak is.
EnglishShe sorely misses him, and, as she's told you herself, she has no one just now and it hurts her.
A néninek borzasztóan hiányzik, mert mint mondta, most már nincsen senkije, és ez fáj.
English`At this point I was sorely tempted to roam the premises, seeking to detect some latent indication of
Ám ekkor már meg voltam győződve róla, hogy Stuart nem itt lett bűntény áldozata.
EnglishIt has been said here - and expressed in the resolution - that a reform is sorely needed.
Itt már elhangzott - és az állásfoglalásban is szerepel -, hogy égető szükség lenne egy reformra.
EnglishHis young face was sorely troubled, his pretty eyes very vivid for a second in the shadows.
- Ifjú arca fájdalmasan feldúltnak látszott, szép szeme fellángolt egy pillanatra a sötétségben.
EnglishShe didn't look back towards the schism to see if the giants were visible, though she was sorely tempted.
Nem kelled a hasadék felé fordulnia, hogy tudja, az óriások immár láthatóvá váltak.
EnglishMartinsson was tempted, sorely tempted, to let them try it.
Martinsson kísértést érzett, erőős kísértést, hogy hagyja kipróbálni.
EnglishClearly, this report is sorely needed, but the main findings it contains must be implemented.
Nyilvánvaló, hogy erre a jelentésre nagy szükség van, de a fő megállapításait végre is kell hajtani.
EnglishI have been some days on the road and I feel sorely the need for prayer in a consecrated place.'
Napok óta úton vagyok, és már nagy hiányát érzem egy bensőséges imának valamilyen megszentelt helyen.
EnglishIt is a new arena for the exchange of opinions that is sorely needed for political mobilisation.
Az internet a véleménycsere új színterévé vált, amely égetően szükséges volt a politikai mobilizáláshoz.
EnglishBut Houlihanthough he was sorely temptedcould not afford to give chase personally.
Hulihán semmire sem vágyott jobban, mint arra, hogy személyesen vegye őket üldözőbe, ám ezt nem engedhette meg magának.
EnglishWe thank the Sisters that you are not King Ezgara Diskanar, for then we would be sorely challenged.
Hálát adunk a Nővéreknek, hogy nem te vagy Ezgara Diskanar király, mert akkor bizony nehéz dolgunk lenne!
EnglishWith one voice you have just taken on a responsibility that I hope you will not come sorely to regret.
Egyhangúlag olyan felelősséget vállaltak fel az imént, amit remélhetőleg nem fognak rettentően megbánni.