"sorrow" translation into Hungarian

EN

"sorrow" in Hungarian

EN sorrow
volume_up
{noun}

sorrow (also: adversity, affliction, bane, calamity)
sorrow (also: chagrin, distress, grief, heartache)
volume_up
bánat {noun}
Sorrow sharpened her ashen beauty, sorrow bent her narrow back.
A bánat élessé tette hamvasan szép arcvonásait, a bánat meggörbítette keskeny hátát.
There was an odd, old sorrow in his voice that Molly had never heard before.
Hangjában különös, régi bánat bujkált, amit Molly még soha nem hallott ezelőtt.
The sorrow, he thought, was like a rock on the shoreline of the ocean.
A bánat; gondolta, olyan, mint egy szikla az óceán partján.
sorrow (also: dolor, dolour)
volume_up
{noun}
A herder of 'goats and sorrows', he was a contemporary of Neruda and Aleixandre, winners of the Nobel Prize.
A " és a kecskék pásztora” Neruda és Aleixandre Nobel-díjas írók kortársa volt.
There was sorrow here and death, but there was also love.
Igaz, hogy szomorúság és halál lakott itt, de szerelem is.
Suddenly a sorrow the color of dawn welled up in him.
A férfiban hirtelen fölszakadt valami szomorúság, szürkén, mint a hajnali derengés.
He transmitted life into words and so felt neither pity, sorrow, nor affection.
Szavakba öntötte az életet, és nem volt benne se szánalom, se szeretet, se szomorúság.

Synonyms (English) for "sorrow":

sorrow

Context sentences for "sorrow" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe stood together, bound by the sorrow of it, as if we were in a deep enchantment.
Úgy álltunk egymás mellett a szomorú dal igézetében, mint akiket megbabonáztak.
EnglishAnd also a few nights not so lonely, which cost her dear in grief and sorrow.
- És néhány kevésbé magányos éjszakát, ami sok bánatot és gyászt hozott számára.
English'Nay, every Elf in Wilderland has sung songs of the old Onodrim and their long sorrow.
- Nem, minden vadonföldi tünde tud éneket az onodok ősi népéről és régi bánatáról.
EnglishThe psychiatrist grew weary; found himself drifting into private sorrow.
A pszichiáter elfáradt; azon kapta magát, hogy egyéni bánata felé kezd sodródni.
EnglishMy husband and I were very devoted it was a great sorrow to us to have no children.
Férjem és én nagyon szerettük egymást... de nagy bánatunk volt, hogy nincs gyermekünk.
EnglishAfter a heavy silence, the voice came again, carrying a tone of sorrow not fully masked.
Súlyos csend támadt, majd ismét megszólalt a hang, alig leplezett keserűséggel:
EnglishBut because I have spoken these things to you, sorrow hath filled your heart.
Akkor, Uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!" - mondta Simon Péter.
EnglishHe put his foot down and drove, half blind with tears of sorrow and terror.
Beletaposott a gázba, és továbbhajtott, félig vakon a veszteség és rémület könnyeitől.
EnglishThis was another sorrow Akiko had to bear -- the blatant infidelities of her mate.
Ez megint csak Akiko lelkét szomorította párja szégyentelenül csapodár életet folytatott.
EnglishSometimes they sing sad songs by moonlight and pine away for sheer sorrow!
Néha szomorú énekeket énekelnek a holdfényben, és bánatukban elbujdokolnak.
EnglishThey walked holding close and hard in their sorrow and their happiness.
Kemény léptekkel, szorosan összeölelkezve jártak bánatukban és boldogságukban.
EnglishPortions of the Great Barrier Reef, to my great sorrow, have indeed been contaminated.
A Nagy-korallgát egyes részeit a legnagyobb sajnálatomra valóban szennyeződés érte...
EnglishBehind him the bear was kindling a fire, and Lyra watched, curious despite her sorrow.
A háta mögött a medve tüzet rakott, és Lyra, ha gyászba esett is, kíváncsian figyelte.
EnglishMorgaine was content to have it so, but she could not stifle her reluctant sorrow.
Morgaine ezzel elégedett volt, mégsem tudta elfojtani makacs bánatát.
EnglishOnly sorrow, a sense of all that lay beyond his grasp, and would ever remain so.
Csak szomorúságot, mert tudta, hogy mi az, amit nem érhet el sosem.
EnglishIn our case, the Japanese, as we have learned to our sorrow, have no principles at all.
A japánoknak, mint bánatunkra megtanulhattuk, egyáltalán nincsenek elveik.
EnglishIt is that long since our sorrow fell, when King Haggard built his castle by the sea.
Balsorsunk azóta tart, mióta Haggard felépítette várát a tengerparton.
EnglishAt this moment, in the depths of this depression and sorrow, I can almost smell her perfume.
Most, a depresszió és fájdalom legmélyebb bugyrában, szinte érzem a kölnije illatát.
EnglishShe had something of her own now, that made her part of that greater sorrow.
A nagy, közös gyászhoz most már ő is hozzáadhatja saját gyötrelmeit.
EnglishIt was too painful for me to share my sorrow with regard to Amadeo.
Túlságosan fájt volna megosztanom a bánatomat, amelyet Amadeo miatt éreztem.

Other dictionary words