EN sorting
volume_up
{noun}

sorting (also: assortment)
sorting (also: pick)

Context sentences for "sorting" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe stumbled through the wreckage and began sorting over the remains of his safe.
Keresztülbotorkált a romhalmazon, és kotorászni kezdett a széf maradványai között.
EnglishChris reached for her mail, began listlessly sorting through scrawled adulation,
Chris a postájáért nyúlt, és unottan csoportosítani kezdte a hízelgő firkálmányokat.
EnglishUntil then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.
Addig rendbe tesszük ezeket a dolgokat, amelyek most még kicsit zűrzavarosak.
EnglishAfter sorting, the total weight of each species or group of species shall be determined.
A szétválogatás után meg kell határozni az egyes fajok vagy fajcsoportok összes súlyát.
EnglishThat's still sorting itself out, but that is mainly a job for the Security Service.
Egyébként nem sok dolgunk van velük, legalábbis olyan nem, ami magát közvetlenül is érintené.
EnglishThe person in question was probably sorting through the tennis racquets to find the right one.
A szóban forgó személy valószínűleg az ütők közt válogatott, hogy melyik az igazi.
EnglishSelect the language rules to use for sorting the index entries.
Válassza ki a tárgymutató-bejegyzések rendezéséhez használt nyelvi szabályokat.
EnglishSorting through several documents, he handed Don his passport.
Egy pillanatig keresgélt az iratok között, majd átnyújtotta Donnak az útlevelét.
EnglishEnter the number of the table column that you want to use as a basis for sorting.
Adja meg a rendezés alapjául szolgáló táblázatoszlopok számát.
EnglishNora and Jorgensen were in a corner sorting phonograph records.
Nora és Jorgensen a sarokba húzódtak, és a gramofonlemezek közt válogattak.
EnglishThe specification of the sorting conditions follows SQL rules without the use of the ORDER BY clause.
A rendezési feltételek az SQL szabályait követik, az ORDER BY kikötés nélkül.
EnglishWhile she started sorting out the lettuce from the spinach I took my leave and went up to my room.
Miközben a saláta- és a spenótleveleket válogatta szét, távoztam és felmentem a szobámba.
EnglishI was leaning against the bathroom wall and sorting out my fingers.
Odatámaszkodtam a fürdőszobafalhoz, és az ujjaimat vizsgálgattam.
EnglishThey are now sorting out yesterday morning's entry cards from all over France.
Most osztályozzák a tegnapi határátlépők lapjait.
EnglishSo find the programs that come closest to sorting numbers.
Majd megkeresem azt a programot, amelynek eredménye legközelebb áll a rendezett számsorhoz.
EnglishI think there is a bit of sorting out to be done and that we need to rebuild Franco-German relations.
Azt hiszem, elkelne egy kis rendrakás, és újra kell építenünk a francia-német kapcsolatokat.
EnglishInspector Neele looked up from a large wad of papers which he was sorting, and nodded his head.
Neele felnézett; épp egy jókora halom papírt osztályozgatott.
EnglishSlack had just been carefully sorting through them, but he had found nothing of a suggestive nature.
Slack gondosan átvizsgálta ezeket, de semmi érdekeset nem talált.
EnglishFirst he thanked her for sorting out Richard's things and for making various household arrangements.
Mindenekelőtt megköszönte, hogy összeírta Richard holmiját, és magára vette a háztartás gondját.
EnglishSelect the language that defines the sorting rules.
Válassza ki azt a nyelvet, amelyik meghatározza a rendezési szabályokat.

Other dictionary words