EN soundly
volume_up
{adverb}

soundly (also: deeply, low, thoughtfully, deep)
Unicorns are the wariest of all wild things, but they sleep soundly when they sleep.
Az egyszarvúak minden élőlény közül a legóvatosabbak, de ha alszanak, mélyen alszanak.
Although she slept soundly, she appeared to be prepared to flee at the slightest provocation.
Bár mélyen aludt, úgy tűnt, mint aki a legkisebb gyanús jelre kész kiugrani az ágyból.
I sleep soundly, and I might never awake if during the night a rock fell upon my head.
- Nagyon mélyen, alszom, és akkor sem ébredek fel, ha egy kő esik a fejemre.
She had never been afraid to experiment, whereas Chaddy had been content to teach soundly but unexcitingly what she knew.
Sosem félt a kísérletezéstől, a derék Chaddy pedig beérte annyival, hogy jól, alaposan, de nem valami érdekesen megtanítsa a gyerekeknek, amit tud.
We seemed to have spent a lot of time debating amongst ourselves, rather than debating with others, on a day-by-day basis and we ended up being soundly thrashed.
Úgy tűnt, rengeteg időt töltöttünk azzal, hogy nap mint nap egymással vitázzunk, ahelyett, hogy ezt másokkal tennénk, és így végül alaposan elbántak velünk.
soundly (also: soberly, sound, moderately)
soundly
volume_up
épen {adv.}

Context sentences for "soundly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe carriage was not new, but it was soundly constructed and well maintained.
A hintó már nem volt új, de mesterien megépítették, és jól karbantartották.
EnglishI hope that all Members will support it as soundly then as they have done today.
Remélem, hogy minden képviselő épp olyan nagymértékben fogja támogatni azt, mint ahogy ma tették.
EnglishHe seized SParhawk's head in a pair of wiry arms and kissed him soundly full on the mouth.
Vékony, csontos karjával megragadta Sparhawk fejét, és nyálasan cuppanós csókot nyomott a lovag szájára.
EnglishA moment later he stood in the midst of the soundly sleeping forms.
Egy pillanattal később ott állt a hortyogó alakok között.
EnglishHe glanced over briefly at Manx, who lay sprawled across the room against a bookcase, sleeping soundly.
Egy pillantást vetett Manxra, aki egy könyvespolc előtt elterülve aludt a szoba túlsó végében.
EnglishWe will sleep less soundly and travel more briskly.
- Akkor mostantól kezdve kevesebbet alszunk, és gyorsabban haladunk.
EnglishThey were apt to sleep soundly when they retired to chambers warded against magic and guarded with loyal swords.
Csak arra vágynak, hogy békésen aludhassanak a mágiával és fegyveres őrökkel őrzött hálótermeikben.
EnglishShimrod seized the maid, kissed her soundly on both cheeks, and sent her smiling away to market.
- Shimrod elkapta a lány derekát, cuppanós csókot nyomott az arca két oldalára, és mosolyogva a piac felé indította.
EnglishSo saying, he bent his head, and wept as bitterly as any child that had been soundly thrashed.
És ekképpen szólván lesütötte szemét, s oly keserves zokogásra fakadt, mint valamely gyermek, kit irgalmatlanul elvertek.
EnglishAristobulus was sleeping soundly by the side of Chereas, and, in his dreams, devoting all his grooms to the ravens.
Arisztobülosz ökölbe szorított kézzel hullt le Khereiosz mellé, és álmában elküldte lovászait malomkereket hajtani.
EnglishEurope is taking a crucial step with this economic governance package so that our economy can grow soundly.
Európa egy kritikus jelentőségű lépést tesz ezzel a gazdasági kormányzási csomaggal, hogy gazdaságunk megbízhatóan növekedhessen.
EnglishI would it were my fault to sleepe so soundly.
EnglishThe Foragers had refurbished the lock soundly, though, and with great craftsmanship, connecting it to the lashup they'd established aboveground.
A Zsiványok azonban gondosan rendbe hozták, és mesterien összekötötték a tanyával, amit fönt építettek.
EnglishDorothy was sleeping soundly.
Dorothy aludt, és hangosan szuszogott.
EnglishThe huge 747-400, however, was a marvel of design and a triumph of engineering, brilliantly conceived and soundly con-structed.
A hatalmas repülőgép azonban a technika csodája volt, a mérnökök büszkesége, csodálatosan megszerkesztett és megépített gépezet.
EnglishFrodo made light of it when he learned that they had slept soundly for hours with Gollum, and a very hungry Gollum too, loose beside them.
Frodó jót mulatott, amikor hallotta, hogy mint a tej, aludtak órák hosszat Gollammal, mégpedig az éhes Gollammal együtt.
EnglishIt seemed only a moment until she leaned over him, touching his shoulder, quietly bidding him take his turn: he had been tired, and had slept soundly.
Úgy tűnt, mintha csak egy pillanatot aludt volna, amikor az asszony megérintette a vállát, és gyengéden megrázta.
EnglishMona slept soundly beside me.
EnglishWe'll whip you soundly!
EnglishHe slept too soundly.