EN spare
volume_up
{adjective}

volume_up
pót- {adj.}
I was a spare-parts Colonel at the start, the Colonel explained carefully.
Kezdetben afféle pót-ezredes voltam magyarázta az ezredes.
spare (also: attenuate, bony, gaunt, haggard)
He was tall, spare, with short dust-colored locks clustered close around a long droll face.
Magas volt, sovány, hosszúkás arcát homoksárga hajtincsek keretezték.
And now Mazirian came from the lake, a spare form visible against the shimmer of the water.
És ekkor Mazirian kijött a tóból, sovány alakja kirajzolódott a csillogó víz előtt.
She was a small spare woman with a sharp eye and tight lips.
Apró, sovány asszony volt, szúrós szemű, keskeny szájú.
Lloyd stared across at the spare figure of the diplomat standing by the window studying his report as if he had never seen it before.
Lloyd elgondolkozva nézte az ablaknál álló cingár diplomatát, aki olyan elmerülten tanulmányozta jelentését, mintha még sohasem látta volna.
She would become white and spare like us but not lose her shape.
Õ is fehér lesz és szikár, mint mi, de nem veszíti el az alakját.
He is lean and spare, and talks in a voice like the north wind.
Meglehetősen szikár és hangja, mint az északi szél.
The furniture was Swedish or Finnish whitewood, spare, clean cut, and functional.
A svéd vagy finn gyártmányú bútor fehér fenyőből készült, szikár volt, szép formájú és kényelmes.
We cannot spare troops for that, said Uther impatiently.
- Nincsenek ehhez fölösleges csapataink - vágott közbe türelmetlenül Uther.
Tudod, van egy csomó fölösleges lovunk!
If we've got a million dollars or so to spare, said her husband dryly.
Majd ha lesz fölösleges egymilliónk jegyezte meg a férje szárazon.
She might have had a spare knife or a spoon, something like that in her hand.
Esetleg egy felesleges kés vagy kanál vagy ilyesmi volt a kezében.
If you have money to spare, use it to support innovators.
Ha felesleges pénzük van, használják a feltalálók támogatására!
Egyetlen felesleges másodpercük sincs.
spare (also: lean, scant)
The room was Spartan: its white walls and its spare furnishings a chilly spectacle.
A szoba spártai egyszerűséggel volt berendezve: fehér falak, szűkös bútorzat, hűvös látvány.
It was spare and spartan and conveyed a certain innocence, as if not much happened here and not much was expected.
A spártaian szűkös berendezésből az ártatlanság fuvallata áradt, látszott, hogy idebenn nem történnek jelentős események, és aki belép, nem is számít másra.
spare
What has been happening up until now or is still happening with certain garages and certain spare parts manufacturers?
Mi történt mostanáig, vagy milyen folyamatok zajlanak egyes műhelyek és egyes pótalkatrész-gyártók esetében?
However, in contradiction to this Parliament has today legalised the production of copies of spare parts, which allegedly makes them cheaper.
Ennek azonban ellentmond, hogy a mai napon a Parlament legalizálta a pótalkatrész-másolatok gyártását, amitől azok állítólag olcsóbbak lesznek.
spare
Underneath the hatchback's floor, where the spare tire was, he found an old blanket.
Ott a csomagtérben, ahol a pótkerék feküdt, egy régi takarót is talált.
The engine had sixteen cylinders, and the two spare tyres were mounted in shallow wells in the front mudguards.
A motor tizenhat hengeres, a két pótkerék keskeny vájatban foglalt helyet az elülső lökhárítón.
tönkre, mert nem volt nálam pótkerék.
spare
Consequently, spare parts will be cheaper and of better quality.
Ebből következően a tartalék-alkatrészek olcsóbbak és jobb minőségűek lesznek.
This will lead to more choice and lower prices for spare parts.
Ez a tartalék-alkatrészek nagyobb választékát és árának csökkenését eredményezi.
The captain picked up a spare set of headphones and plugged them in.
A kapitány feltett egy tartalék fejhallgatót, és rácsatlakozott a műszerre.
spare

Context sentences for "spare" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI could spare you one of my Nerek half-bloods - the darlings wait in my wagon.
Szívesen kölcsönadom az egyik félvér nerekemet a kicsikék ott várnak a kocsimban!
EnglishIf you promise to spare PIancina, I'll get the letter from Piso: leave that to me.
Ha megígéred, hogy Plancinának nem esik baja, én visszaszerzem a levelet Pisótól.
EnglishFather and son spend most all their spare time excavating the ruins of Hazor.
Apa és fia a szabad ideje legnagyobb részét Hazór romjainak feltárásánál tölti.
EnglishI think one of us can spare an hour to sit with you until the sedative works.
Azt hiszem, valamelyikünk beülhet a szobájába, amíg a nyugtató hatni nem kezd.
EnglishWe have the men to spare, the senior Minister Without Portfolio pointed out.
Vannak nélkülözhető embereink jelentette ki a rangidős tárca nélküli miniszter.
English'Go to the front gate of the Pandion house and bring back every man we can spare.'
Menjenek a pandion rendház főkapujához, és hozzanak ide minden nélkülözhető embert.
EnglishAccording to all the indicators, Slovakia meets the criteria with room to spare.
Bármelyik mutatót tekintjük, Szlovákia messze eleget tesz a kritériumoknak.
EnglishEach of us stood in a slot, with a ledge in front for ammunition and spare magazines.
Mindegyikünk egy-egy pályán állt, előttünk egy párkányon lőszer és tölténytárak.
EnglishI can spare a few moments, until the next party of dignitaries arrives.
Szakíthatok néhány percet, hogy megmutassam, mielőtt a következő csoport megérkezik.
EnglishI think he can find a better place to stash his spare key than under the doormat.'
Akkor viszont több esze is lehetne mint hogy a kulcsát a lábtörlő alá dugja!
EnglishThe rest of us will be very busy as soon as Suessi gets back here with those spare parts.
A többieknek épp elég dolguk lesz, ha Suessi visszaér azokkal az alkatrészekkel.
EnglishBut even if you take a job elsewhere, I hope you'll help us in your spare time.
De ha máshol vállalna állást, remélem, szabadidejében majd segít nekünk.
EnglishThey can spare you another day, she soothed him, and you will be stronger.
- Kibírják nélküled még egy napig - csitította Morgaine -, és erősebb leszel.
EnglishI wonder if I might suggest a little experiment, if you can spare one of them?
Vajon javasolhatnék-e egy kis kísérletet, ha egyiküket nélkülözni tudja?
EnglishMurdock said that was all she could spare, and she couldn't really spare that.
Mrs. Murdoek azt mondta, csak ennyit tud áldozni, és tulajdonképpen ezt sem igen tudta.
EnglishIf his body and his essence remain apart, Burn his body, but spare this, his heart
Ha őket akárhol szétválva leled, Vesd tűzbe a testet, de kíméld e szívet.
EnglishI believe we have some direct spare capacity in the way we organise our work.
Úgy hiszem, hogy a munkaszervezésünkben további közvetlen tartalékkapacitások rejlenek.
EnglishAt best we'll only have a few days to spare before Halsey arrives with his tug.
A legjobb esetben is csak néhány napot nyerünk, mielőtt Halsey megérkezik a vontatójával.
EnglishShe was doing research in her spare time, hoping to draw up a family tree.
A szabadidejében ugyanis amatőr eredetkutató, és szeretne felállítani egy családfát.
EnglishSupplies are short, but we can spare enough to keep you calmed down, Ewen said calmly.
Kicsi a készlet, de annyink van, hogy le tudjunk csillapítani felelte nyugodtan Ewen.