"spare time" translation into Hungarian

EN

"spare time" in Hungarian

EN spare time
volume_up
{noun}

spare time (also: ease)
spare time (also: ease)
spare time
spare time

Synonyms (English) for "spare time":

spare time
English

Context sentences for "spare time" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFather and son spend most all their spare time excavating the ruins of Hazor.
Apa és fia a szabad ideje legnagyobb részét Hazór romjainak feltárásánál tölti.
EnglishBut even if you take a job elsewhere, I hope you'll help us in your spare time.
De ha máshol vállalna állást, remélem, szabadidejében majd segít nekünk.
EnglishShe was doing research in her spare time, hoping to draw up a family tree.
A szabadidejében ugyanis amatőr eredetkutató, és szeretne felállítani egy családfát.
EnglishI have no time to spare while you eat cheese; prepare instead for death.
- Nekem nincs időm kivárni, amíg te sajtot eszel; ehelyett inkább készülj a halálra!
EnglishThere is no time to spare and we must act quickly to find a way forward.
Nincs vesztenivaló időnk: gyorsan kell cselekednünk, hogy előrevezető utat találjunk.
EnglishWe have one other weapon that the Lords of the Nine can never have: time to spare.
Ráadásul nekünk van egy fegyverünk, ami a Kilenc Urainak nincs: idő.
EnglishI didn't have any time to spare to get downtown before three o'clock.
Nem sok vesztegetni való időm volt, ha három előtt be akartam érni a városba.
English'in my spare time I've been nurturing a thorn bush outside that window.
Ráérő időmben egy szépen fejlett csipkebokrot nevelgetek az ablak alatt.
EnglishSolicitors, and his sister who spends her spare time managing him.
A nővérével él együtt, aki viszont a bátyja vezetésével üti agyon ideje nagy részét.
EnglishAt least half of each day will be spent on bar review, and most of your spare time as well.
Minden napnak legalább a felét tanulással kell töltenie, és a szabadideje nagy részét is.
EnglishWhat do you do in your spare time, Bugg, wrestle angry cacti?
Mit csinálsz a szabadidődben, Poloska, mérges kaktuszokkal birkózol?
EnglishWe're needing four pound to pay him, so I can't spare the time.
Négy fontot kell fizetnünk neki, úgyhogy nem pazarolhatom az időt.
EnglishShe was interviewing me in the course of her spare time newspaper job.
Szabadidejében újságíróskodik, és meginterjúvolt engem.
EnglishEven so, I spare a brief time, in order to judge justly in a hard matter.
Ám még ha így állunk, akkor is kell egy kis időt szakítanom rá, hogy igazságosan döntsek egy nehéz kérdésben.
EnglishI think it might be better before then, if you could spare the time.
Azt hiszem, jobb lenne előbb, ha meg tudja oldani.
EnglishIn fact, he devoted most of his spare time to researching a book about them, an expos6 of their ruthlessness.
A szabadideje nagy részét a róluk és piszkos módszereikről szóló könyv megírásának szentelte.
English`I wouldn't have been surprised if she had reinvented the hydrogen bomb one weekend in her spare time.'
A szóban forgó kislánynál nem egészen egy hét múlva megállapították a csontrák egyik ritka válfaját.
EnglishWe cannot spare time even to discuss what you have told me.
Arra sem érünk rá, hogy megbeszéljük, amit most elmesélt.
EnglishAt least, I understand that _she_ used to be considered quite imaginative in matters of spare time.
- Legalábbis hallottam arról a jóféléről, hogy valaha nagyon találékonyan tudta eltölteni a szabad idejét.
EnglishAs it happened, his mission went expeditiously and so, with time to spare, Dhrun set off at best speed toward Sarris.
Mivel küldetésével gyorsan végzett, és maradt némi ideje, Dhrun gyorsan elindult Sarrisba.