"to spark it" translation into Hungarian

EN

"to spark it" in Hungarian

EN to spark it
volume_up
{verb}

Context sentences for "to spark it" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA single hopeless spark flickered out, then the entire control panel went dead.
Néhány reményvesztett szikra pattant, majd a panel végképp felmondta a szolgálatot.
EnglishIn that dark faithless place within her, there had been a spark of light; true light.
Abban a sötét, hitetlen zugolyban egyetlen szikra pattant, és az igazi fény volt.
EnglishNo, we're just a couple trying to put the spark back in our relationship.
Nem, mi csak megpróbáltuk visszazökkenteni a kapcsolatunkat a régi kerékvágásba.
EnglishVery real challenges lie ahead, but Annapolis has created a new spark of hope.
Valóságos kihívások előtt állunk, de Annapolis újra felvillantotta a remény szikráját.
EnglishWe need to breathe life into the roles, then the spark will once again be passed on.
Életet kell lehelnünk a szerepünkbe, akkor majd újra átárad a lelkesedés.
EnglishLook, the spark of life flares monstrous and hot from the giant lizard as he dies!
Látjátok, milyen tüzes és rettenetes lánggal távozik a haldokló ősgyíkból az élet szikrája?
EnglishFallback, ventured the bright spark who wanted to shake off the tail.
Tartalék eljárás kockáztatta meg a lángész, aki le akarta rázni a követőőjét.
EnglishFrom it, now, a dim little globule of light not a spark, flew toward the nearing blaze.
Most sápadt kis fénygolyóbist röpített ki belőle, mely a közeledő lángok elé csapódott.
EnglishAlready, there was little hope for her, though there was at least a spark.
Már így is kevés volt erre a remény, de legalább volt még egy szikrányi.
EnglishThe amber beam struck the torch, igniting it in a burst of flame and spark.
A borostyán sugár becsapódott a fáklyába, és látványos szikraeső kíséretében meggyújtotta.
EnglishMabruk's semblance of affability vanished like a spark on snow, and with the same sound.
Mabruk felszíni nyájassága sisteregve párolgott el, mint szikra a havon.
EnglishAll it would have taken to strike the final spark was a single telephone call.
Egyetlen telefon elég ilyenkor, hogy a szikrát lángra lobbantsa.
EnglishThe spark is not even passing into the Chamber here - just look around you.
Még itt a tisztelt Házban sem kerül átadásra - csak nézzenek körül.
EnglishThe liquor, instead of putting some spark into him, only made his limbs more leaden.
A szellemek, ahelyett, hogy valami szikrát adtak volna, csak még több terhet tettek a vállára.
EnglishHe was wearing a heavy ring with a bright ruby, which was the only spark of color that he allowed.
Egy nehéz rubinköves gyűrűt viselt, ennyi színt és csillogást engedett meg magának.
EnglishSowhy don't we kiss andsee if there's any spark between us, okay?
Akkor miért nem csókolsz meg, hogy lássuk van-e köztünk valami szikra, ok?
EnglishEvery now and then a spark would flash as the bucket slid over a piece of flint.
Nézni, ahogy az olajosan csillogó fémkarom kinyúlik a narancssárga burkolat alól, és belemar a földbe.
English- in the case of a spark-ignition engine, when the angle of the throttle opening is 90 %, and
- külső gyújtású motor esetében a pillangószelep nyílásszöge 90%-os, és
EnglishLike a bright storm; the spark the lightning that ran before.
Mint egy élénken fénylő vihart, melyhez a szikra villáma jelenti a bevezetőt.
EnglishShe might even gain a measure of control over this act, and so revive and fan into life that spark.
Ha Majen átveszi az irányítást, talán némi legyezéssel lángot csiholhat a szikrából.