EN sparkle
volume_up
{noun}

sparkle (also: salt, wit, esprit)
sparkle (also: glint, glisten, twinkle, glitter)
Already a little color was returning to her cheeks, a little sparkle to her eye.
Kezdett visszatérni a régi szín az arcára, a csillogás a szemébe.
His own eyes — also green-blue — were sparkling, but Laurie thought it wasn't a good-humored sparkle; she thought, in fact, that there was something dangerous about it.
Az ő szeme - amely szintén zöldeskék volt - csillogott, Laurie azonban úgy érezte, ez a csillogás nem jelent semmi jót, sőt nem is annyira csillogás, mint inkább vészjósló szikrázás.
sparkle (also: scintilla, spark)
volume_up
szikra {noun}
As if in answer to that realization, he noticed a sparkle of light in the forest ahead of him.
Amint ez tudatosodott benne, mintegy válaszképpen egy fényes szikra tűnt fel előtte az erdőben.
sparkle
His own eyes — also green-blue — were sparkling, but Laurie thought it wasn't a good-humored sparkle; she thought, in fact, that there was something dangerous about it.
Az ő szeme - amely szintén zöldeskék volt - csillogott, Laurie azonban úgy érezte, ez a csillogás nem jelent semmi jót, sőt nem is annyira csillogás, mint inkább vészjósló szikrázás.

Context sentences for "sparkle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut as he told it now, the judge's eyes began to sparkle and his smile widened.
Most azonban a bíró szeme csillogott, és még szélesebb mosoly ült az arcára.
EnglishThere Laeral waited, her eyes holding that sparkle that was for him alone....
Laeral várta ott sugárzó tekintettel, mellyel csakis a fővarázslót jutalmazta meg...
EnglishHe tried his smile on the mirror, but it had lost some of its former sparkle.
A tükörben próbára tette a mosolyát, de az sem volt a régi, vesztett a ragyogásából.
EnglishKithrup had shrunk into a tiny ball in one corner, a sparkle of battle beyond it.
A Kithrup aprócska golyóvá zsugorodott az egyik sarokban, mögötte harc szikrái pattogtak.
Englishlast sparkle died, his voice a resonant rumble like the distant growling of summer thunder.
Mély, dörmögő hangja Samet leginkább egy nyári vihar távoli mennydörgésére emlékeztette.
EnglishThe lack of light would also make the sparkle of my eyes less noticeable; I knew this too.
Azt is tudtam, hogy a félhomályban kevésbé feltűnő a szemem villogása.
EnglishThey passed through the gate and turned north toward the night-sparkle of the Witchfires.
Kivonult a kapun, és északnak fordult, az éjszaka homályában szikrázó Boszorkánytüzek iránt.
EnglishThat lay with a sparkle of water in its curve, as it were a star on the floor.
A legnagyobb cserépdarabban, a padlón, kevés víz csillogott.
EnglishAnd I beheld the sparkle of the waterfall before I heard its music.
Előbb láttam a vízesés csillámát, és csak utána hallottam a muzsikáját.
EnglishWell-bred, unemotional English, without a sparkle of mischief.
Jól nevelt angol nő, akiben nincs egy szikrányi érzelmesség, se huncutság.
English'You bring this job off and your going-away statement from the Boss will sparkle.
- Ha sikerrel jár ez a küldetés, a főnök szentté avatja.
EnglishHer voice was flat, and the sparkle in her eyes was a long forgotten thing.
Hangja élettelen volt, a sziporkák a szemében rég kialudtak.
EnglishI've heard that men like this, she said with a sparkle and a giggle.
Azt hallottam, hogy a férfiak szeretik, ha ilyen kuncogott a lány.
EnglishHe saw a sparkle of white light, a flash of the tiny detonation.
A távolban fehér szikrák villanását látta, amint a droid felrobbant.
EnglishThe scalpel seemed to sparkle not solely with the sheen of surgical steel but also with... magic.
A szikében nem csupán orvosi acél, hanem valami mágia is szikrázott.
EnglishHe could see it in the sparkle of eyes, the rhythms of the dance.
Csillogó szemek, a tánc ritmusa; a langy szellő, ami magával hozta a völgyből a természet illatait...
EnglishSometimes I doubt your commitment to Sparkle Motion.
Néha kételkedem a "Szikrázó mozdulat" iránti elkötelezettségedben.
EnglishThat royal sparkle of anger was back, in full force.
A felsőbbrendű, királyi harag azonnal visszatért a nő szemeibe.
EnglishThere was even a sparkle of deviltiy about him.
Csak aki jól ismerte, az tudta, hogy ez csupán álarc.
EnglishShe made a clawlike gesture with one hand, and the air seemed to sparkle and freeze in place, just for a moment, around Elminster.
Hirtelen begörbítette az ujjait, mire a levegő felszikrázott és megfagyott Elminster körül.