"specter" translation into Hungarian

EN

"specter" in Hungarian

EN specter
volume_up
{noun}

specter (also: apparition, bogy, ghost, phantasm)
There is a dead man there, and a witch eaten by a Specter.
Fekszik arra egy halott férfi meg egy boszorkány, akit félig felfalt egy Kísértet.
A kísértet, a szellem.
specter (also: ghost, mind, morale, psyche)
A kísértet, a szellem.
He seemed to glide rather than walk, as if he were a specter instead of a real man.
Úgy látszott, inkább suhan, mint megy, mintha szellem lett volna, nem igazi ember.
This was Gordon’s ghost the specter that had haunted him for months now the only lie he had ever met to match his own damnable fraud.
Õ volt a fantom, a szellem, amely Gordont immár hónapok óta kísértette... az egyetlen hazugság, ami horderejét tekintve az ő csalárd fondorlatához volt mérhető.

Synonyms (English) for "specter":

specter

Context sentences for "specter" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRaymond Andrew Joubert is gone; this is the space cowboy, the specter of love.
Raymond Andrew Joubert eltűnt, és a helyén az űrcowboy, a szerelem kísértete ül.
EnglishCertainly not a scrap of ruined tin, or a desiccated specter found in a rusted jeep.
Legkevésbé egy rakás ócskavasnak meg egy rozsdás dzsipben lelt aszott fantomnak!
EnglishNo one understood its significance, but it was a specter that seemed to appear everywhere.
Senki sem értette, mint jelent, de ez a látomás mintha mindenütt ott lett volna.
EnglishShe shook her head and raised her hand as though to banish a specter.
Megrázta a fejét, és úgy emelte föl a kezét, mint aki egy kísértetet akar elhessegetni.
EnglishAs we just heard from Michael Specter, it has changed over the years.
És amint Michael Spectertől megtudtuk, meg is változott az évek során.
EnglishThe Specter was leaning over the pilot and pressing what would be its face to his.
A Fantom a pilóta fölé hajolt, és arcát az arcához nyomta.
EnglishThe mention of Novocherkassk brought the specter right out of the wallpaper, as he knew it would.
Ahogy számított rá, Novocserkasszk említése a falra festette az ördögöt.
EnglishCoulter drew herself up, and snapped her fingers to the Specter feeding on the witch's daemon.
Mrs. Coulter felegyenesedett, és csettintett a boszorkány daimónját emésztő Fantomnak.
EnglishHe was all mad- ness and itch, a ravaged specter without a trace of his former iden- tity.
Nem volt egyéb, csak az eszelős vágyakozás, egy rozzant éji váz, amelyben nyoma sincs azelőtti lényének.
EnglishEvery time we open a window with the knife, it makes a Specter.
Valahányszor ablakot nyitunk a késsel, Fantom születik belőle.
EnglishWell, when a Specter catch a grownup, that's bad to see.
Hát, ha egy Fantom elkap egy felnőttet, azt látni is rossz.
EnglishSo every timeI've used the knife, he said, every single time, I've made another Specter come to life?
Tehát valahányszor a kést használtam mondta a fiú , minden egyes alkalommal újabb Fantomot hívtam életre?
EnglishBut I'll have to open one first, and make another Specter.
Ehhez nyitnom kell egyet, ami újabb Fantomot jelent.
EnglishThe something, Lee saw with a touch of nausea, was a Specter, like the ones they'd seen from the balloon.
Az a valami pedig és a láttán Lee-nek hányingere támadt Fantom volt, olyan, amilyeneket a léggömbből láttak.
EnglishThe specter of Dennings rose up again to haunt him.
Dennings szelleme újra felkelt, hogy kísértse Karrast.
EnglishThe dead cowboy, the outsider, the specter of love.
Õ, a halott cowboy, a kívülálló, a szerelem kísértete.
EnglishIt didn't surprise her to see that the Specter was under Mrs. Coulter's power; no one could resist that authority.
Meg sem lepte, hogy a Fantomok felett is hatalommal bír: ennek a fensőbbség-nek senki sem tud ellenállni.
EnglishNever, in all these awful years, had Death- owner of the world- manifested to him as a specter.
Az eltelt szörnyűséges évek során a Halál, mely e mostani világot uralta, még sohasem mutatkozott meg neki látomás formájában.
EnglishThen that Specter was in the cabin with them.
És egyszer csak ott volt velük a kabinban a Fantom.
EnglishAll Gordon knew was that the specter of his teeth rotting in his head was his own personal phobia.
Gordon mindössze annyit tudott, hogy mostanra saját, személyes fóbiájává vált az a rémkép, hogy a fogai szétrohadnak a szájában.