"speechless" translation into Hungarian

EN

"speechless" in Hungarian

EN speechless
volume_up
{adjective}

speechless (also: dumb, mute)
volume_up
néma {adj.}
Brian watched the cards flash by, speechless with astonishment.
Brian néma ámulattal figyelte pergésüket.
speechless (also: silent, soundless, toneless, voiceless)
Speechless, terrified, Julie stared at the ghastly figure who knelt beside the center table.
Julie hangtalan borzadállyal meredt a középső asztal mellett térdelő kísérteties alakra.
speechless
The assistant bartender was stunned speechless at the notion.
A segéd elnémult, amikor belegondolt a dologba.
speechless
speechless
Quinn was speechless and plainly horrified.
Quinn megnémult az iszonyattól.
Panamon Creel most az egyszer megnémult.
speechless (also: tongued-tied)
No longer whimpering, Kate and Jason were speechless with terror.
Kate és Jason, abbahagyva a nyüszítést, szótlan rettegéssel figyeltek.
In speechless awe, they watched the gaunt face of the skull begin to sag and break apart.
Szótlan ámulattal nézték, ahogy a koponya beesett arca megroggyan és széthasadozik.
But to Corbell they were just like all the others, all the eyes curiously watching to see how the speechless one would make out.
Corbellnek azonban olyanok voltak, mint az összes többi kíváncsian figyelő szempár, mely azt lesi, hogyan boldogul a szótlan alak.

Synonyms (English) for "speechless":

speechless
English

Context sentences for "speechless" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe had sunk into that speechless state again, staring at the desk before him.
Újra visszasüppedt letargikus állapotába, az íróasztal lapjára meredve.
EnglishI was speechless as I heard the condemnation; my fear, my sorrow lay beyond my reach.
Torkomon akadt a szó az ítélet hallatán; meg nem mondhatom, mekkora volt bánatom és rettegésem.
Englishhe whispered, and then he gazed, speechless, at the vampire.
Úristen! suttogta, és tágra nyílt szemmel, szótlanul nézte a vámpírt.
EnglishThis is what it means to be speechless, Elliott thought as he looked at Samir.
Ez az a pillanat, amikor az embernek nincs mit mondania, gondolta Elliott, miközben Samirra nézett.
EnglishMcLanahan was speechless, which made Ormack smile even more.
McLanahannek torkán akadt a szó, és ezen Ormacknak megint mosolyognia kellett.
EnglishThe Valeman was so stunned by the abruptness of the response that he was left momentarily speechless.
A völgylakót annyira meghökkentette a váratlan felelet, hogy szólni sem tudott.
EnglishCraig shook his head in astonishment, so overpowered with surprise and rapture that he was speechless.
Craig is elképedten csóválta a fejét, és szóhoz sem tudott jutni a megdöbbenéstől.
EnglishBut he made her speechless, made her overwhelming instinct seem petty, confused.
De a vámpír beléfojtotta a szót, elérte, hogy az ellenállhatatlan ösztön kicsinyesnek és zavarosnak tűnjék.
EnglishBremen was so shocked that for a moment he was rendered speechless.
Bremen annyira megdöbbent, hogy egy pillanatig szólni se bírt.
EnglishThe congressman was speechless as he watched Russia expand.
A képviselő szótlanul meredt a terjeszkedő Oroszország térképére.
EnglishFor a moment Lawrence was speechless, staring at the words he'd read.
Lawrence egy ideig szótlanul állt, a szavakra meredve.
EnglishThe smug thing would probably be speechless for half a day.
Az alattomos bestia legalább egy napig szóhoz sem fog jutni.
EnglishThe Gnome stood speechless, a mixture of fear and doubt creeping slowly back into his shifting green eyes.
A gnóm némán állt, vibráló zöld szemébe lassan visszalopakodott a rettegés és a bizonytalanság.
EnglishDaala glowered down at the jungle moon, appalled and speechless.
Daala szótlanul bámulta a dzsungelhold felszínét.
EnglishGloria Lane, the Circuit Clerk, was also momentarily speechless.
Gloria Lane, a körzeti jegyző csak hápogott.
EnglishBoth men looked up, speechless with amaze-ment.
Mindketten felnéztek, és nem jutottak szóhoz a meglepetéstől.
EnglishDan stared at her, speechless with revulsion.
Dan csak nézte a nőt, még a szava is elállt az iszonyattól.
EnglishWill was speechless, but his father said:
Will nem jutott szóhoz, apja azonban nyomban a tárgyra tért.
EnglishCommendatore De Gubernatis went out, speechless.
De Gubernatis kormányfőtanácsos szó nélkül távozott.
EnglishI was speechless looking at these two monstrous giants.
Elállt a szavam a két szörnyűséges óriástól.