EN spilling
volume_up
{noun}

spilling (also: discharge, effusion, overflow, spillage)
spilling (also: discharge, spillage)
spilling (also: dropout, spillage)
spilling (also: effluence, effusion, issue, leakage)
spilling (also: spillage)
spilling (also: spillage)
spilling (also: spillage)

Context sentences for "spilling" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRauthur erupted from his seat, spilling pieces and cards in all directions.
Rauthur felpattant a székéből, szanaszét szórva a kártyalapokat és a bábukat.
EnglishSacks, satchels, boxes and carts of it, spilling out onto the cold concrete floor.
Zsákokban, táskákban, dobozokban, kétkerekű taligákon és kiömölve a hideg betonpadlóra.
EnglishOur hatred of you remains but it is not worth the spilling of any more blood.
Gyűlöletünk a skák iránt tovább él, de ez nem ér meg további áldozatokat.
EnglishHe watched as Liz jerked in her chair, spilling a little beer over the back of her hand.
A seriff látta, hogy Liz ültében megrándul, és a sör dobozból a keze fejére folyik.
EnglishNone, Schmendrick gurgled, bowing over the table and spilling his wine.
- Semmit - gurgulázta Schmendrick, rádőlt az asztalra, és kidöntötte a borát.
EnglishRoscoe snapped awake, spilling cold coffee in a Styrofoam cup down into his crotch.
Roscoe riadtan felült, és a hirtelen mozdulattól a papírpoharából az ölébe ömlött a kávé.
EnglishShe drank the iced tea with another noisy slurp, spilling more of it.
- Nagy szörcsögéssel meghúzta a jeges teát, és megint kiloccsantott egy adagot.
EnglishThat's what I'm trying to do, she said bitterly, the tears spilling.
Te gorombáskodsz velem a tulajdon szobámban mondta , amit én nem fogok eltűrni.
EnglishIt hit home and burst open, spilling a glistening rain of gems to the floor.
Célt ért és kinyílt, csillogó ékkövek sokasága ömlött belőle a padlóra.
EnglishIt seems Aunt EfFie had given her good advice as to spilling anything she knew.
Effie néni mindenesetre azt tanácsolta neki, hogy öntse ki a szívét.
EnglishThe servant collided with him, spilling three cups of spirit over Eweirl's waistcoat.
A szolga teljes lendülettel nekiment, és három pohár italt löttyintett Eweirl mellényére.
EnglishWe were inside the entrance now, right in the path of the spilling surf.
Már a hasadék nyílásában voltunk, éppen a kizúduló hullámverés útjának kellős közepén.
Englishall the way up its side, spilling out that black ichor not in trickles but in a flood.
A lény oldala végighasadt, a fekete lé nem csupán szivárgott, de zúdult.
EnglishHe jumped, almost spilling the contents of the last half a dozen files onto the floor.
Ijedtében nagyot ugrott, majdnem a földre borítva az utolsó fél tucat dosszié tartalmát.
EnglishOut of that toothless mouth are spilling diamonds and emeralds and rubies.
Abból a fogatlan szájból gyémántok és smaragdok és rubintok hullanak.
EnglishAnd was in process of spilling the beans to him when - Wonk!
- És éppen a nagy leleplezéssel akarta meglepni utóbbit, amikor... puff... bumm!
EnglishHe felt the betrayal when it came, the distant bloom of magic and the spilling of ascendant blood.
Érezte az árulás közeledtét, a varázslat kibontakozását és az ősi vér szagát.
EnglishAnd then she was gone, drowsy, aching, glad of the day spilling down over the soft bed.
Aztán Rowan elment, fáradtan, sajgó testtel, és örült, hogy a reggel fénye ömlik a puha ágyra.
EnglishA bag fell over in the hatchback compartment, spilling cans and bottles.
A csomagtartórészben az egyik zacskó felborult; konzervdobozok és üvegek gurultak szerteszét.
EnglishKing Wargun exclaimed, coming to his feet and spilling his wine.
Wargun is felpattant a székéről, és közben kilöttyentette kupájából a bort.