"spindly" translation into Hungarian

EN

"spindly" in Hungarian

EN spindly
volume_up
{adjective}

spindly (also: gangling)
One was tall and spindly, totally naked except for body-paint that looked as if he had rolled in it.
Egyikük, egy magas, nyakigláb fickó, teljesen pucér volt, csupán kusza foltok fedték a testét, mintha festékben hempergett volna meg.
One of the spindly-legged bullywugs on the near side of their line shook its frog head, staggered, and croaked.
Az egyik nyurga békaszörny megrázta a fejét, megtántorodott és brekegni kezdett.

Synonyms (English) for "spindly":

spindly
English

Context sentences for "spindly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe went to a nearby spindly tree and peeled bark from it in long strips.
Átmászott az egyik göcsörtös törzsű fára, és lehántott néhány hosszú kéregcsíkot.
EnglishEach creature splayed its six spindly legs wide apart to spread its weight.
Mindegyik szélesen szétterpesztette mind a hat póklábát, hogy jobban eloszoljon a súlya.
EnglishA denizen of the peaks, the thing had struck Alacrity as being almost spindly.
Alacrity remélte, hogy a zord csúcsok lakójának éppen nincs kedve egy gyors, hideg fürdőre.
EnglishThe chairs with their spindly legs were upended on tables covered with plastic dust drops.
A póklábú székek felfelé fordítva álltak a műanyag porvédővel leborított asztalokon.
EnglishIf the leathern Soro were meddlesome and callous, the spindly Tandu were horrifying beings.
Ha a páncélos sorók tolakodóak és kérgesek voltak is, a tanduk viszont egyenesen rémesek.
EnglishThe spindly black arms and legs rose and fell, rose and fell and then suddenly appeared to wither.
Hányta-vetette fekete pipaszár végtagjait, aztán hirtelen összepöndörödött.
EnglishTight shorts over badly wrinkled but gloriously tanned, spindly legs.
Szűk sortnadrág a pipaszár lábon, ami ugyan gyönyörűen napbarnított, de mély ráncok csúfítják.
EnglishThen she stood up with a quick shrug and went over to a small, marble-topped table with spindly legs.
Aztán kis vállrándítással karcsú lábára állot, majd odalépett a márványtetejű kisasztalhoz.
EnglishHe struck wildly at them, but they were up and away before he could catch hold of their black and spindly legs.
Vadul csapkodott, de felröppentek, mielőtt megmarkolhatta volna vékony, fekete lábukat.
EnglishWhen the way was clear, the Acceptor entered, and climbed on spindly legs to its place within the web.
Amikor tiszta lett a terep, az Akceptor lépett be, és inas póklábain a helyére mászott, a hálóba.
EnglishEvery now and again there would be a breath-snatching moment when its spindly legs scrambled to secure a better hold on her.
Időről-időre bennszakadt a lélegzete, mert a lény sovány lábai kapálózva kerestek a testén jobb fogást.
EnglishIt was a thing to arouse pitya great head on a small spindly body, with weak rheumy eyes and a flabby button of a nose.
Szánalomra méltó lény volt nagy fejjel, apró, pipaszárszerű testtel, gyenge, csipás szemmel és petyhüdt, gombszerű orral.
EnglishThe sun was striking off the surface of the rest of it, positively sparkling on it and making a dazzle through the spindly trunks of the newborn trees.
Ami látszott belőle, az a szó szoros értelmében vakított a napsugártól a cérnavékony újszülött fák között.
EnglishA spindly arm clawed at the hatchet, raised it high, while from the tangle of bones came a croaking voice chanting the great spell.
Egy sovány kar megragadta a bárdot és a magasba emelte; a csontkupac mélyéről felhangzó károgó hang folytatta a nagy varázsigét.
EnglishThe one with no shoes was also bare-legged up to his knees, so that below his robe his spindly legs could be seen.
A cipő nélkülinek a talár alól kikandikált térdig csupasz, pipaszár lába, melyen nem éktelenkedtek szőrszálak, barnasága pedig buzgó napozásról árulkodott.
EnglishThis was no surprise to him, it seemed rather that being able to actually move around on those spindly little legs until then was unnatural.
Nem csodálkozott rajta, sőt azt találta természetellenesnek, hogy mostanáig tudott egyáltalán közlekedni ezeken a vékony lábacskákon.
EnglishBy biotech means people could turn their children into spindly towers, into flowerlike footbound dwarves, into green giants or pink pygmies.
Ha úgy akarták, hórihorgas embertornyokat, vagy éppen tenyeres-talpas törpéket, zöld óriásokat, rózsaszínű minilényeket csináltak belőlük.
EnglishGornon's laborers were seeking to access with spindly scaffolding.
Az acél-beton gigászra mutatott és a rajta lévő repedésre, amely előtt R. Gornon munkásai serényen építették az állványt.
EnglishIt was lazily, almost playfully spinning away, its radars and antennas and electronic eyes and spindly arms flopping about as if it was waving goodbye.
Lassan, szinte játékosan forgott a tengelye körül, a radarok, antennák, a figyelő szemű henger úgy csápoltak a négyszögletes testen, mintha búcsút intenének.
EnglishRather he leaned to rest, it seemed, upon the thick stone frame of the window, one knee bent a little towards it, the other long spindly leg sprawled out to the other side.
Inkább mintha pihenni telepedett volna le, egyik pipaszár lábát térdben behajlítva, a másikat hosszan kinyújtva az ablak kőből faragott széles párkányán nyugtatta.