EN spot
volume_up
{noun}

spot (also: blemish, blob, blot, cloud)
volume_up
folt {noun}
Simon reeled and a white spot on his forehead turned red and trickled.
Simon megszédült, homlokán egy fehér folt kivörösödött és vérezni kezdett.
However, you have a blind spot, which is the administration of the European Parliament.
Van azonban egy fekete folt: az Európai Parlamenten belüli ügyintézés.
On the gloaming white lace of his cuff an angry red spot appeared.
Hirtelen ránézett hófehér csipkemandzsettájára, melyen vérvörös folt éktelenkedett.
spot (also: blemish, slur, stain, blot)
spot (also: blemish, snap, pimple, pustule)
She decided with relief that it wasn't a spot.
Megkönnyebbüléssel állapította meg, hogy nem is pattanás.
And was that a spot coming on the side of her nose?
És milyen új pattanás nő megint az orra nyergén?
Happily I didn't have any spots, so there was nothing else required but a final handwash and a clean pair of underpants.
Szerencsére egyetlen pattanás sem volt rajtam, így aztán nem maradt más, csak egy utolsó kézmosás és egy tiszta alsónadrág.
spot (also: blob, blot, smudge, splodge)
volume_up
paca {noun}
Then when we went to press, the printer put a spot gloss on the ink and it really looked like it was running.
Azután a nyomdában a nyomdagép kent valami paca-szerű mázt a tintára, és tényleg úgy nézett ki az egész, mintha elázott volna.
spot (also: corner, dump, locality, location)
volume_up
hely {noun}
In Pappy's opinion, it was the best spot in the county to catch the hill people.
Papi szerint az egész megyében ez volt a legjobb hely, ahol hegylakókat lehetett fogni.
It was a dangerous spot to come scrambling in the dark.
Elég veszélyes hely volt ez ahhoz, hogy négykézláb mászkáljunk itt a sötétben.
It's a hot spot where tourists drink and the locals play dominoes.
Felkapott hely, ahol a turisták iszogatnak és a helybéliek dominóznak.
spot (also: dot, full stop, item, period)
volume_up
pont {noun}
A rather famous spot, studied and admired by most of the inmates at Brushy Mountain.
Meglehetősen híres pont volt; a Brushy Mountain lakói gyakran tanulmányozták és csodálták.
I suspect that it is a spot which could be reached only by sea.
Gyanítom, hogy olyan pont volt, amelyet csak a tengerről lehetett volna megközelíteni.
But right in the middle here where there's a sweet spot, the noise is dominated by human ships.
Ám pont középen, ami egy jó kis hely lenne, a zaj főként az emberek hajóitól ered.
spot (also: drip, drop, globule, speck)
volume_up
csepp {noun}
A bead of sweat dripped off the tip of his nose and left a dark spot on the concrete between his feet.
Egy csepp izzadtság csöppent le az orráról, és sötét foltot hagyott a betonon, két cipője között.
Blood dripped off his injured hand, spotting a pale green section of the Chinese carpet.
Sérült kezéből néhány csepp vér a halványszürke perzsaszőnyegre hullott.
csak egy csepp whisky
spot (also: fleck, freckle, speck, speckle)
volume_up
petty {noun}
spot (also: locale, locality, location)
This is the best spot for what we want to do.
Arra, amit csinálni akarunk, ez a legjobb helyszín.
A helyszín már elő volt készítve.
An open plain, for example, was a likely spot, easy to approach, easy to build, easy to ser- vice, and easy to protect.
Egy tágas síkság például valószínűtlen helyszín: könnyen megközelíthető, könnyű építeni rá, könnyű kiszolgálni és könnyű megvédeni.
spot (also: mouthful)
spot (also: postmark, stain, seal)
spot (also: sore spot)
spot (also: sudden)
Triangulation was immediate and pointed to a spot in the western end of the town of Chesterfield.
Az azonnali háromszögelés egy pontot jelölt meg Chesterfield város nyugati részében.
The mage's blurry, shifting outline made choosing a vital spot to strike less than exact, but Jak did the best he could.
A mágus folyamatosan hullámzó, árnyékba burkolózott testén nem látott egyetlen biztos, azonnali halált okozó döfési pontot sem.
azonnali vétel és eladás
spot
A bead of sweat dripped off the tip of his nose and left a dark spot on the concrete between his feet.
Egy csepp izzadtság csöppent le az orráról, és sötét foltot hagyott a betonon, két cipője között.
csak egy csepp whisky
spot
spot

Context sentences for "spot" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo we first hooked up a spot in the Navajo Nation with a classroom in Seattle.
Az első kapcsolatunk a navahó nép gyermekei és egy seattle-i osztály között volt.
EnglishHe refused to leave London, preferring to be on the spot in case of emergency.
Nem akart elutazni Londonból, a helyén akart lenni, ha hirtelen szükség lenne rá.
EnglishIf you spot him, and he can be killed without risk to the globe, you may do so.
Ha úgy látjátok, hogy a gömb veszélyeztetése nélkül megölhetitek őt, tegyétek meg!
EnglishEven the Communists on the spot were obliged to smile when they read about it.
Még a kommunisták is kénytelenek voltak nevetni, amikor ezt a jelentést olvasták.
EnglishIf they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.
Ha ezt sikerül igazolniuk, a helyszínen ki kell állítani számukra a beutazóvízumot.
EnglishThese political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
Könnyű átlátni ezeken a politikai cseleken, de ettől még nem lesznek elfogadhatóak.
EnglishSame as that fucked-up crawdaddy he had the spot trained on right now meant Maine.
Ugyanígy az elcseszett vén rák, amire most mereszti a szemét Maine államot jelenti.
EnglishHe'd seen where the Russian had launched from, and had his seeker on the spot.
Már látta, honnan indított az orosz, és a keresője is rajta volt a célponton.
EnglishI looked for Thwim by his green cape and twitching snout, but I couldn't spot either.
Keresni kezdtem Thwim zöld köpenyét, roppant orrát, de egyiket sem láttam sehol.
EnglishHe added: And as for this place here, Nasse House, it is a most beautiful spot.
Ami pedig ezt a helyet illeti tette hozzá , a Nasse-kastélyt, hát ez valami gyönyörű.
EnglishMark off the map with that spot in the centre and prepare for a square search.
Jelölje meg a térképen ezt a helyet, húzzon kört köréje, és fésüljék át a környéket.
EnglishThe burly squire then led his horse through the bushes to a spot near the city gate.
A zömök fegyvernök ezután elfoglalta a helyét az erdő szélén, nem messze a kaputól.
EnglishA black male in jeans hauling chairs to a spot under the Blacks' oak tree?
Egy farmerbe öltözött fekete férfi székeket cipel a Black család tölgyfája alá.
EnglishYou're telling me you're here from the motel's parent company doing spot inspections?
Azt mondja nekem, hogy a hotel anyavállalatától vannak szúrópróba vizsgálaton?
EnglishWe'll have a spot of lunch and go back to Gull's Point and I'll show you something.
Bekapunk valamit ebédre, utána visszamegyünk Gulls Pointba, és mutatok neked valamit.
EnglishIn one spot, a few yards from its termination, the ground was wet and boggy.
Egy helyen, az ösvény végétől néhány yardnyira, nedves és sáros volt a föld.
EnglishHe even gave me a halo, a judiciously placed spot of nebulous light in the background.
Még glóriát is kaptam tőle, úgy helyezett el a háttérben egy elmosódott fényfoltot.
English'I think the Sharp Cereal Professor has to make one more spot,' Vic said.
Azt hiszem, a Zabpehelyprofesszornak még egyszer meg kell jelennie mondta Vic.
EnglishIts one of the oldest tricks for trying to spot a tail, and not a very good one.
Ez igen régi módja annak, hogy az ember észrevegye, ha követik, nem is a legjobb módszer.
EnglishKhelben strolled over to a certain spot on the floor and murmured a word.
Khelben válasz helyett rálépett egy bizonyos pontra a padlón, és mormogni kezdett.