EN spotter
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "spotter":

spotter

Context sentences for "spotter" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe spotter plane looked to its radar but detected no movement on the sea below.
A megfigyelőő repülőőgép radarjai nem mutattak mozgást lent a tengeren.
EnglishThe new man was Monks original spotter and recruiter, Carey Jordan.
Az új igazgatóhelyettes Monk fölfedezője és beszervezője, Carey Jordan lett.
EnglishFrom what little Sam could see of the pictures relayed from her spotter drones, nothing much was happening.
Amennyit Sam látott a figyelőrobotok által rögzített képekről, az alapján nem sok minden történt.
EnglishIt didn't feel like a normal ritual, and she could assense no spotter making a ritual link to the henge.
Nem rendes rítusnak tűnt, és nem érezte, hogy valaki rituális kapcsolatot létesített volna a kőgyűrűvel.
EnglishSpotter didn't want to get involved.
EnglishBeside him was his spotter, Abdul.
Englishand once the beam is locked into place, our spotter changes laser frequencies so that a visible spot shows the rest of us-the mouse!
-...és amint a nyaláb be van biztosítva, a célzókészülékünk úgy változtatja meg a lézerfrekvenciát, hogy látható ponttá válik előttünk - az egér!