"to square off" translation into Hungarian

EN

"to square off" in Hungarian

EN to square off
volume_up
{verb}

Context sentences for "to square off" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen I rolled a square gin bottle rolled off my chest and hit the floor.
Mikor megfordultam, legurult a mellemről egy négyszögletes ginesüveg, és a földre esett.
EnglishThe hollow square of tarmac off Magdalen Street with its thirty garages was becoming crowded.
A Magdalen Streeten a garázs-sor körüli csupasz beton egyre zsúfoltabb lett.
EnglishThe drunk kids exited at Times Square, and she got off quickly at the next stop.
Az elázott srácok kiszálltak a Times Square-nél, Darby pedig a következő állomáson hagyta el gyorsan a kocsit.
EnglishHe was a squarely built man with a square face, squared-off features, and gray eyes the shade of dirty ice.
Erőteljes alkatú, szögletes arcú, durva vonású, jeges tekintetű ember volt.
EnglishOff the square, at the back of the Mall, the traffic quietened.
Nem messze a tértől, a Mail hátuljánál a forgalom elcsendesült.
EnglishThere's a little place off Lowndes Square; not grand, but they do a special kind of seafood soup.
egy kis vendéglő a Lowndes Square mögött, nem valami flancos hely, de nagyon finom hallevest főznek.
EnglishNever square off with him within the length of his legs.
Ügyeljenek rá, hogy az ellenfél lába ne érhesse el önöket.
EnglishI'll mark off a square where no one's to piss.
Megjelölök egy helyet, ahová ne pisáljon senki.
EnglishWill broke off a square and held it out.
Will felé nyújtott tenyerén egy pasztillát.
EnglishLet's square this off.
EnglishWas that why Joseph had come to this spot: because the scent of smoke and the climb up the creaking stairs woke memories of that room off Muranowski Square?
Éppen ezért jött volna Joseph erre a helyre, mert a füst illata és a nyiszorgó lépcsők a Muranowski téri szoba emlékét hívták életre?
EnglishBefore that hour the rented car and the Volvo had been abandoned just off Manege Square, where the rental would soon be found and returned to the agency.
Néhány perccel hét előtt a bérelt kocsit és a Volvót utasai otthagyták a Manyezsnaja térnél - az ügynökség itt hamarosan megtalálja és visszaviszi autóját.