EN squeeze
volume_up
{noun}

Context sentences for "squeeze" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI need not be an athlete to squeeze a trigger, comrade, and I know these woods.
A ravaszt azért még meg tudom húzni, elvtárs, és jól ismerem ezeket az erdőket.
EnglishJust a tiny Gun Stroker squeeze; enough to activate the red firing light.
Csak egy finom Pár Bajnok-féle húzás, csak hogy aktiválódjon a vörös tüzelőfény.
EnglishTo squeeze our doings into a shorter night might well have left her as a corpse.
Ha gyorsabban akartuk volna megoldani a dolgokat, talán már halott lenne.
EnglishYou must know her a lot better to take a chance on that squeeze with the photo.
Magának sokkal jobban kell ismernie, ha megkockáztatta, hogy megvágja ezzel a fényképpel.
EnglishAnd drawing closer to her husband, she gave a squeeze to his useless hand.
Közelebb húzódott férjéhez, és megszorította Fontenay használhatatlan kezét.
English`I wish you wouldn't squeeze so.' said the Dormouse, who was sitting next to her.
- Ne tolakodjék úgy - szólt rá a Mormota, aki közvetlenül mellette ült.
EnglishWhat if she and a new squeeze had found the money and were already spending it?
Mi van, ha az új fiújával megtalálták a pénzt, és már javában költik?
EnglishWe all take our places and squeeze our chairs toward the witness.
Mindannyian elfoglaljuk a helyünket, és a tanú felé próbáljuk húzni a székünket.
EnglishHe had the hundred pounds he'd managed to squeeze out of Randolph, and the casino was open.
Sikerült száz fontot kisajtolnia Randolphból, és a kaszinó már nyitva állt.
EnglishThen squeeze whatever you can, but get at least a thousand up front.
Akkor kérjen tőlük annyit, amennyit csak lehet, de ezer alá azért ne menjen.
EnglishThere came the tight squeeze from Goblin which on the island had meant caution.
A másik oldalamra fordultam, úgy, ahogy alvás közben természetes.
EnglishI trust Bruiser Stone to be able to squeeze promises out of the police.
Elhiszem Bruiser Stone-nak, hogy ígéreteket tud kicsikarni a rendőrökből.
EnglishIf I can't squeeze some action out of the cops, Wally said, then I'll hire a good PI team.
Ha nem tudom rávenni a zsarukat - felelte Wally -, akkor megbízok egy jó magánnyomozót.
EnglishShe clenched her hand tightly around the mezuzah, as if she could squeeze the truth from it.
Összeszorította tenyerét, mintha így kipréselhetné a medálból az igazságot.
EnglishI think he called after he read the Post story to see if he could squeeze something out of me.
Azt hiszem, azután telefonált, hogy elolvasta a cikket a Washington Postban.
EnglishShe gives Beaver's fingers a strong squeeze with one hand and Pete's with the other.
Egyik kezével erősen megszorítja Beaver kezét, a másikkal Pete-ét.
EnglishTrying to squeeze every penny out of their miserable, cheating spouses.
Megpróbálom elszedni a szerencsétlen házastársuk utolsó fillérjeit is.
EnglishBreeze said he just used it for a squeeze on me, in case I was holding out.
Breeze azt mondta, csak arra használta, hogy nyomást gyakoroljon rám, ha továbbra is hallgatok.
English'That picture,' she said, and she would smile and give my hand a squeeze.
Az a kép mondta, azután elmosolyodott, és megszorította a kezemet.
EnglishMy schedule's crowded, but I can squeeze you in for fifteen minutes just before lunch.'
Zsúfolt napom lesz, de ebéd előtt szorítok neked egy negyed órát.