"stab" translation into Hungarian

EN

"stab" in Hungarian

EN stab
volume_up
{noun}

stab (also: cut, dig, jab, puncture)
Death was due to a stab wound in the heart and not to drowning.
Halálát a szívet ért szúrás és nem fulladás okozta.
Ez a kicsi a szúrás.
- Éles eszközzel ejtett szúrás.
stab
In his bed, multiple stab wounds, with an ice pick.
A saját ágyában, többszöri szúrt seb, jégvágóval.
Two stab wounds, one of them just a little worse than superficial, the other very deep and fatal.
Két szúrt seb, az egyik majdnem felszínes, de a másik mély, ez okozta a halálát.
What had once been Raul's body was covered in stab wounds, from which blood was freely running.
Ami valaha Raul teste volt, azt számtalan szúrt seb borította, melyekből vérpatakok eredtek.

Synonyms (English) for "stab":

stab

Context sentences for "stab" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd stab all these lads and lasses around to work off your little rage, no doubt.
Azután megdarabolod itt az összes férfit és nőt, hogy kiéld kicsinyes haragod?
Englishposition to stab dangerously close to his scrotum as I did so, which gave him a start.
Rárohantam, tudva, hogy semmit sem nyerhetek azon, ha tovább nyújtjuk a dolgot.
EnglishTrulls weapon possessed the greatest reach, but he did not attempt to stab the creature.
Trull fegyvere volt a legnagyobb hatótávolságú, de nem próbálta ledöfni a lényt.
EnglishYe could steal from magelords and stab at them without fearing their magic!
Meglophatjátok a máguslordokat anélkül, hogy félnetek kellene a mágiájuktól!
EnglishGo, I said softly, before your impetuous friend tries to stab me in base jealousy.
A nagy Constantinust követő császárok mást se csináltak, csak háborúztak.
EnglishWe have one disagreement over how to handle a downed pilot, and you stab me in the back?
Volt egy vitánk, hogy kezeljük a lezuhant pilótát, és maga azonnal hátbatámad?
English'One more summer,' we sang, one more chance, one more stab at romance.'
Azt énekeltük: "Csak még egy nyarat, még egy éjszakát, még egy kis szerelmet."
EnglishAsin the other Castle Rockkillings, cause of death was multiple stab wounds.
Az orvos szakértö szerint a halál oka itt is többszörös késszúrás, ahogy a többi esetben.
EnglishThe woman found a neck, the man a wrist, and each made a quick backward stab with a heel.
A nő a nyakat, a férfi a csuklót szemelte ki a sarkantyú végzetes döféséhez.
EnglishBy that he watched the point of the knife stab into the ball of her thumb.
Ennél a síri fénynél Simon látta, ahogy a kés hegye behatol a nő hüvelykujjának hegyébe.
EnglishBecause of the stab wounds you inflicted, Frye lost half the blood in his body.
A két szúrásod következtében elvesztette a vérének több mint felét.
EnglishHis weapons carved space like blazing gouts of blood released by the stab of his fangs.
Sivrak fegyverei úgy martak az űrbe, mint amikor vér fröccsen a csillámló agyarak alatt.
EnglishOn my order, the gentlemen holding the daggers will stab their soul mate.
A parancsomra, azok az urak, akiknél a tőr van, leszúrják lélekpárjukat.
EnglishShe whirled around, face white, barely noticing the protesting stab of pain in her back.
A tanítónő sápadtan hátrafordult, szinte észre sem vette a gerincébe hasító ellenkezést.
EnglishSimon lifted his eyelids and then lowered them again quickly against a stab of blazing light.
Simon lassan kinyitotta a szemét, de azonnal be is csukta az éles fény miatt.
EnglishIf that can be established, you might take a stab at a form of cure that's autosuggestive.
Ha ezt elfogadjuk, esetleg megpróbálkozhatnánk egy autoszuggesztív jellegű gyógymóddal.
EnglishHe wasn't opening stab-wounds exactly, but he was at least pricking Mr Gray.
Nem ütött ugyan tátongó sebet, de legalább belebökött Mr. Szürkébe.
EnglishMarq felt a stab of jealousy in spite of himself, but he was careful not to show it.
Marq-ot marcangolni kezdte a féltékenység, de elég ügyes volt ahhoz, hogy eltitkolja érzéseit.
EnglishThe only thing is that Robert was shot in the church while he was trying to stab Damien.
00:31:02.78,00:31:07.54 Robertet a templomban lőtték le, miközben le akarta szúrni a fiát.
EnglishCould he daily feel a stab of hunger for her... and find nourishment in the very sight of her?
Naponta érezve azt az égető éhséget... mely lecsillapodik mikor megpillantja az nőt?