"to stand still" translation into Hungarian

EN

"to stand still" in Hungarian

EN to stand still
volume_up
{verb}

to stand still (also: to keep still)
to stand still
to stand still

Context sentences for "to stand still" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe will catch them while they stand newly crossed and still disorganized.
Akkor csapunk le rájuk, közvetlenül áttörésük után, amikor még szervezetlenek.
EnglishBut you stand here still, he whispered in the ancient tongue, surveying this ruin.
De még mindig állsz suttogta az ősi nyelven, végigtekintve a romokon.
EnglishSo do not tell me that you still stand where you stood two years ago.
Úgyhogy ne mondja nekem, hogy még mindig ott áll, ahol két évvel ezelőtt állt.
EnglishThe first heat will still stand; the next ones are just put off until tomorrow.
Az első futam már megvolt, csak a másik kettőt halasztjuk holnapra.
EnglishSeveral times a year we stand here and still the case remains hopeless.
Évente többször megvitatjuk e témát, amely mégis reménytelen esetnek tűnik.
EnglishLife does not stand still, and I am not referring exclusively to political life.
Az élet nem áll meg, és itt nem csak a politikai életre gondolok.
EnglishBut he had to stand quite still for a few moments to allow the pain to stop.
Néhány pillanatig azonban mozdulatlanul kellett maradnia, míg a kín valamelyest alábbhagyott.
EnglishHe had to sit on a cushion, stand still, not move, because it was very painful.
Le kellett ülnie egy párnára, megállni, mozdulatlannak lenni, mivel nagyon nagy fájdalmai voltak.
EnglishApparently there was nothing that one could do except stand still and be shot at.
Úgy látszott, nincs mit tenni, várni kell, amíg le nem lőnek.
EnglishMoribund as they are these days—no offense, Tay—they wouldn't stand still for that.
Akármennyire penyék is manapság már meg ne haragudj, Tay , ezt akkor sem engedik meg.
EnglishWhen he finally stopped hugging Tina, he could not stand still.
Amikor Tina végre kibontakozhatott az öleléséből, akkor sem tudott nyugodtan állni.
EnglishAnd in an eerie moment in which the world seemed to stand still beneath me, I told them what I was.
És egy baljós pillanatban, amikor megállni látszott alattam a föld, elmondtam, ki vagyok.
EnglishYeah, that's it, honey, we don't go but fifty feet, you just stand still, real still.
- Ja, ez az, szivi, összesen tizenöt métert kell menni, úgyhogy csak álljál nyugodtan, nagyon nyugodtan.
EnglishWe did not move backwards; we did not stand still; we moved forward.
Nem léptünk hátra; nem álltunk egy helyben, hanem előreléptünk.
EnglishWe share this responsibility jointly, and time will not stand still for us.
A felelősség közös, és az idő nem áll meg a kedvünkért.
EnglishWe cannot stand still but, equally, it is difficult to move forward.
Nem állhatunk egy helyben, de nagyon nehéz előre haladni is.
EnglishAll I've got to do is stand still and they'll be swarming all over me.
Egy lépést sem kell mennem, akkor is rajzanak körülöttem.
EnglishThe ruins of the reply still stand, and are known as Stonehenge.
A válasz romjai ma is állnak, és Stonehenge néven ismeretesek.
EnglishPoor Leo walks slowly to a spot as far away from the jury as he can stand and still be allowed to ask questions.
Szegény, szerencsétlen Leo az esküdtektől a lehető legtávolabbi ponton helyezkedik el.
EnglishEurope cannot stand still and remain silent in the face of this conflict.
Európa nem nézheti szótlanul ezt a konfliktust.