EN station
volume_up
{noun}

station (also: engagement, job, place, placement)
In the center of the converted Boeing 707 airliner was the command station, where Colonel Rachel Blanchard and her deputy, Captain Samuel Fruntz, sat poring over a stack of four-color charts.
Az átalakított Boeing közepén volt a parancsnoki állás, ahol Rachel Blanchard ezredes és helyettese, Samuel Fruntz kapitány egy halom térkép fölött tanácskozott.
station (also: charge, office, shop, bureau)
station (also: calling, job, line, occupation)
station (also: estate, grade, order, place)
volume_up
rang {noun}
station (also: junction, stage, stand)
The agreement for rebuilding Farpoint Station has been completed per my instructions.
A Bandik utasításomra elkészítették a Farpoint állomás ujjáépítésének tervét.
Fascinating, the advanced materials used to construct this station.
Lenyűgöző, hogy milyen modern anyagokat használtak az állomás építéséhez.
The train drew slowly into the busy length of Brackhampton station.
A vonat lassan begördült a brackhamptoni állomás hosszú csarnokába.
Saul found a space in a crowded parking lot near Zurich's railway station.
Saul talált egy helyet a zürichi pályaudvar melletti zsúfolt parkolóban.
He hauled himself to his feet, turned, and began to jog back toward the lights of the station.
Föltápászkodott, megfordult, és kocogni kezdett visszafelé, a pályaudvar fényei felé.
A pályaudvar lebontása már elhatározott tény volt.
station (also: stage)
station
station
The train rolled quietly into a tunnel, slowing for a station set in the caverns inside the mountain.
A vonat halkan befutott egy alagútba, lassított, mert egy földalatti megálló közeledett a hegy gyomrában.
And because it was in Union Square Park, right by a subway station, there were hundreds of people by the end who stopped and looked up and watched what we were doing.
És mivel ez a Union Square Park volt, pont a metró megálló mellett, emberek százai voltak ott a végére, akik megálltak és felnéztek és nézték, hogy mit csinálunk.

Synonyms (English) for "station":

station

Context sentences for "station" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVaddo says they couldn't even be trained to do work around this Excursion Station.
- Vaddo szerint még egyszerűbb munkák elvégzésére sem lehetett beidomítani őket.
EnglishJust remember, a police boat can get from the station to our position in seven.
Csak ne felejtsd el, hogy egy rendőrcsónak az állomástól idáig 7 perc alatt elér.
EnglishI found some stamps in a drawer in the gas station, but they wouldnt stick on.
- Találtam néhány bélyeget a benzinkútnál egy fiókban, de nem akartak odaragadni.
EnglishWe found Inspector Davis outside the police station looking very glum indeed.
Davis felügyelőt a rendőrőrszoba előtt találtuk, s igencsak mogorvának látszott.
EnglishMonks luck was in that his superior, the Chief of Sta-tion. was away on vacation.
Monk szerencséje az volt, hogy a főnöke, az irodafőnök éppen szabadságon volt.
EnglishThe local TV station that originated the report, they say, is now off the air.
Állítólag már az a helyi tévéadó sem működik, amely világgá kürtölte az eseményt.
EnglishWe alerted our mates on the swing shift to hold station and set off after the cab.
Riasztottuk a váltóinkat, hogy maradjanak a helyükön, és a taxi nyomába eredtünk.
EnglishIt was just after two o'clock that I walked into the station and asked for Dick.
Alig múlt valamivel kettő, mikor besétáltam a rendőrségre és Dick után érdeklődtem.
EnglishThe nurses' station was near the elevator, and those stepping off were scrutinized.
A nővérszoba a lift közelében volt, és az emeletre érkezőket alaposan megnézték.
EnglishAnd we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
És minden csatornának adtunk fél perc extra reklámidőt, hogy több pénzt keressenek.
EnglishHe looked over at Sonny Dotson, who ran Island Amoco, the only gas station on Jenny.
- Sonny Dotsonra pillantott, aki a Jennyn lévő egyetlen benzinkutat üzemeltette.
EnglishBeyond it, the station wagon came rapidly into sight at the top of the wooded hill.
A kerítés nyitott kapuja jobbra volt tőle, és látta a gyorsan közeledő furgont.
EnglishAnother was a tiny newspaper rolled tight and mailed from Grand Central Station.
A másik egy szorosan összegöngyölt kis újság, azt a Központi Pályaudvaron adták föl.
EnglishA beloved visionary who turned a single radio station into a global media empire...
A szeretett látnok, aki egy egyszerű rádiót átváltoztatott egy média hatalommá...
English'Maybe that little weasel, Skipper, at the service station suspected something.'
Lehet, hogy valakinek eljárt a szája, Skippernek, a benzinkutasnak például.
EnglishOur Station Chief, James Szell, got burned by the opposition making a pickup.
Az állomásfőnökünk, James Szell lelepleződött, amikor át akart venni egy csomagot.
EnglishHe wouldn't have come straight down here--gone straight to the station, I mean.
Az ugye nem valószínű, hogy egyenesen ide indult... úgy értem, az állomásra?
EnglishThe radio was on, getting thin and crackly music from the Estes Park station.
Vékony hangon, recsegve szólt a rádió, zenét sugárzott az Estes Park-i állomásról.
EnglishThat is dead, unless someone else walks into a police station and makes a statement.
Ez zsákutca, hacsak valaki be nem kopog a rendőrségre, hogy vallomást akar tenni.
EnglishThey would've taken us into custody... the minute we walked into that station.
Már abban a percben őrizetbe vettek volna... mikor besétáltunk a rendőrségre.