EN

stem {noun}

volume_up
stem (also: beam, leg, shaft, stalk)
Now it has, you see, been twice mended, once in the wooden stem and once in the amber.
Láthatja, hogy kétszer is megjavították, egyszer a szár farészét, egyszer pedig a borostyánkő szopókát.
- gyengébb, kevésbé szilárd szár,
stem (also: clan, hull, shaft, stock)
stem (also: genus)
stem (also: grip, haft, handle, pole)
stem (also: prow, rostrum)
stem (also: root, theme)
stem (also: stalk)

Context sentences for "stem" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHave you ever heard of the alternate worlds which may stem from momentous decisions?
Hallott már az alternatív világokról, melyek pillanatnyi döntésekből gyökereznek?
EnglishThis is a stem cell that we've developed here in Oxford, from an embryonic stem cell.
Ez egy őssejt, amit itt, Oxfordban fejlesztettünk ki egy embrionális őssejtből.
EnglishFor a long moment the guard looked after the creaking wagon, chewing on a grass stem.
Az őr, egy fűszálat rágcsálva, sokáig követte tekintetével a nyikorgó szekeret.
EnglishHe leaned back in his chair then, idly toying with the stem of his goblet.
Végül hátradőlt a széken, és szórakozottan játszadozni kezdett kupája talpával.
EnglishChina's problems stem in this instance from the greying of the middle kingdom.
Kína problémái ebben az esetben a középső királyság elöregedéséből adódnak.
EnglishThese cells are also precursor and stem cells; they are very valuable, as you know.
Ezek prekurzor sejtek és őssejtek, amelyek - mint tudjuk - nagyon értékesek.
English- AN ORDINARY A-BASE STAND OF APPROXIMATELY 28 CM LENGTH WITH AN 80 CM STEM ,
- egy közönséges A-alapú állvány, körülbelül 28 cm hosszú, 80 cm-es rúddal,
EnglishShe picked it up and pensively twisted it, rolling it back and forth by the stem.
Felvette, és elgondolkozva csavargatta, ide-oda forgatta a tövénél fogva.
EnglishIt folded some of the nightflower's petals back, straining them on the plucked stem.
Visszahajtotta az éjvirág szirmait, odanyomta őket a leszakított szárhoz.
EnglishAs he turned and saw Karras, he was holding the stem of a pink camellia.
Amikor megfordult, és meglátta Karrast, éppen egy rózsaszín kamélia volt a kezében.
EnglishWhitehead's face was concealed behind his hand as he attempted to stem tears.
Whitehead a kezébe temette az arcát, megpróbálta könnyeit visszafojtani.
EnglishAnd what I'm going to show you here is stem cells being removed from the hip of a patient.
Amikről most beszélni fogok, azok egy beteg csípőjéből eltávolított őssejtek.
EnglishFrom directly on the stem the Old Dog's radar signature was minuscule.
Közvetlenül az Old Dog farkáról csak egészen kis radarjeleket lehetett fogni.
EnglishShe held a delicate stem glass in her right hand, letting it catch the fragile sun.
Rowan egy törékeny talpaspoharat csillogtatott a szikrázó napsugárban.
EnglishIn 2006 he criticised scientists involved in embryonic stem cell research.
2006-ban bírálta az embrionális őssejt-kutatásokkal foglalkozó tudósokat.
EnglishThis is the only way in which we can stem the tide of refugees at its starting point.
Ez az egyetlen módja annak, hogy már a kiindulópontnál megállíthassuk a menekültáradatot.
EnglishWill saw the wasp Pan-talaimon crawling dazedly up a grass stem beside her.
Will meglátta, amint a darázs Pantalaimon kábán mászik felfelé egy fűszálon Lyra mellett.
EnglishJak tapped the stem of his pipe on his chin the way he did when thinking hard.
Jak harapdálni kezdte a pipája szárát, amit olyankor szokott, ha erősen gondolkodik valamin.
EnglishStem cell therapies may one day reduce the need for donor organs.
Az őssejt terápiák egy nap talán csökkentik a donor szervek iránti szükségletet.
EnglishI am sorry that the report tabled does not create incentives to stem emissions.
Sajnálom, de az asztalon fekvő jelentés nem teremt ösztönzőket a kibocsátás visszaszorítására.