"stick" translation into Hungarian

EN

"stick" in Hungarian

EN stick
volume_up
{noun}

stick (also: bar, handle, pole, rod)
volume_up
rúd {noun}
I ate a stick of beef jerky and several handfuls of mixed peanuts and raisins.
Ettem egy rúd szárított marhahúst, és több maréknyi vegyes mogyorót és mazsolát.
When is she going to blow up like a stick of dynamite?
Mikor fog már felrobbanni, mint egy rúd dinamit?
They left a timer and five sticks of dynamite in the doorway of
Egy órát meg öt rúd dinamitot hagytak a Samuels-féle Temetkezési Intézet ajtajában.
stick (also: splint, billet)
A burning stick settled in the fire; a night bird called.
Fadarab omlott a tűzbe, éjszakai madár rikoltott.
stick (also: crampon, peg, picket, pile)
volume_up
karó {noun}
The stick in his hand became a crutch on which he reeled.
Kezében a karó mankóvá vált, nehézkesen rátámaszkodott.
Egy mind a két végén kihegyezett karó?
The stick that had supported a skull hampered him but he would not be parted from his only weapon.
A karó, amelyet a disznókoponya alól szedett ki, akadályozta ugyan, de nem akart megválni egyetlen fegyverétől.
stick (also: hockey stick)
It's not only carbon dioxide that has this hockey stick pattern of accelerated change.
Nem csak a széndioxid az, ami a felgyorsult változások hokiütő-szerű mintázatát adja.
Ray-nél volt egy hokiütő.
Indeed, many experts believe that the notorious hockey stick-shaped exponential global warming curve is, in reality, a graphic fabrication.
Valójában sok szakértő úgy gondolja, hogy a hírhedt hokiütő alakú exponenciális globális felmelegedési görbe igaziból csak egy kitalált grafikon.
stick (also: hammer, mallet, racket, racquet)
volume_up
ütő {noun}
I'm being told which part of the stick to use.
Előírják, hogy az ütő melyik részét használjam.
Is it just literally for control, for hand-stick control?
Csak a szó szerinti kontroll, kéz-ütő kontroll miatt?
stick (also: pole, staff)
volume_up
bot {noun}
And as he came closer to the village, she realized what that stick was.
Egyre közeledett a faluhoz, és Mary rádöbbent, mi az a bot a kezében.
That stick is the symbol of the Factory's security.
Az a bot a Gyár biztonságának jelképe.
Later Dors reported to him that among the troop he was known now as Big Stick.
Később, az állomáson Dors jelentette Harinak, hogy Énpánz új nevet kapott a csapatban: Nagy Bot.
stick (also: robot)
stick (also: rod, staff, wand)
volume_up
pálca {noun}
Or maybe even the nearest handy stick, Ned said.
Esetleg egy pálca se ártana mondta Ned.
Thrice more the sticks appeared, were emptied of precious cargo, and returned to the room.
A pálca még háromszor jelent meg, lett megfosztva értékes rakományától és tűnt el újra a szobában.
When she first shifted the Volvo, driving home, the point of the uncovered stick-shift shaft dug sharply into the heel of her hand.
Amikor hazafelé először kapott a Volvo sebességváltójához, a pucér pálca belevájt a tenyerébe.
stick (also: rod, wand)
stick

Context sentences for "stick" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCautiously, his stick trailing behind him, Ralph wormed between the rising stems.
Nagy óvatosan, lándzsáját maga mögött húzva, Ralph utat tört a sűrű indák között.
EnglishThe way stockings cost nowadays a dame would as soon stick a saw down her sock.
Amennyibe manapság egy harisnya kerül, egy hölgy akár egy fűrészt is odadughatna.
EnglishI found some stamps in a drawer in the gas station, but they wouldnt stick on.
- Találtam néhány bélyeget a benzinkútnál egy fiókban, de nem akartak odaragadni.
EnglishCrackenthorpe came in, tapping angrily with his stick.
Feltárult az ajtó, és Mr. Crackenthorpe állított be, botjával mérgesen kopogva.
EnglishConsider the difference if they didn't go down, if they could somehow stick it out.
Milyen más volna, ha nem kellene elmenniük, ha valahogy sikerülne kihúzniuk itt.
EnglishWe give them some juicy informa- tion and then we stick it right up their ass.
Valami zaftos információt adunk nekik, amivel aztán sarokba szoríthatjuk őket.
EnglishShe's just one of those loyal people who'll stick to a thing through thick and thin.
Afféle hűséges teremtés, aki tüzön- vízen keresztül képes ragaszkodni valakihez.
English'I understand that they stick out whenever she bends one of her arms or legs.'
Gondolom, amikor behajlítja a karját vagy a lábát, használni tudja a pengéket.
EnglishThey just sit you down, debrief you, and then stick you in some shit-bag motel.
Csak leültetnek és bejelentik a dolgot, aztán bevágnak valami szaros motelbe.
EnglishOnly one stick was lit, and a pale-blue ribbon of fragrant smoke curled upward.
Csak egy égett közülük, illatos füst halványkék szalagját bocsátva a mennyezet felé.
English. . well, possibly a very minor green-stick fracture, but probably not even that.
Ez nem tört el... talán egy nagyon pici repedés lehet, de még ez sem biztos.
EnglishThis time the flame spread instead of shrinking and dying around the stick.
Ezúttal a láng nem halt el zsugorodva a gyufa körül, hanem terjeszkedni kezdett.
EnglishIf anybody hurt that child's feelings, you'd be the first to stick up for him.
Ha bárki megbántaná azt a kisfiút, te lennél az első, aki a védelmére kelnél.
English... when you have to scoop your mate up with a shovel and stick him in a bin-bag.
... mikor kislapáttal kell összeszedned a társadat és beleszórni egy szemeteszsákba.
English'And the Rendor who tried to stick a poisoned knife in me in the Basilica?'
És a rendori, aki a Bazilikában megpróbált az arcomba szúrni egy mérgezett tőrt?
EnglishI usually twirl a stick, or something, or point things out with a pencil.
Általában egy pálcát pörgetek, vagy más ilyesmit, vagy ceruzával mutogatok.
EnglishWe want to stick to this compromise text, which was intensively negotiated.
Ragaszkodunk e kompromisszumon alapuló szöveghez, amelyet alaposan megvitattunk.
EnglishMacklin tapped Gordon with his stick, just hard enough to set him rotating again.
Macklin erre megbökdöste őt a botjával, épp csak annyira, hogy újra pörögni kezdjen.
EnglishEverything is done on the MFDs or using switches on the throttles and control stick.
Mindent a többcélú képernyőkkel, a gázkarokkal és a botkormánnyal lehet megoldani.
EnglishHe moved with a peculiar hunching motion, leaning heavily on a gnarled walking stick.
Görnyedten mozgott, minden lépésnél nehézkesen támaszkodva egy göcsörtös botra.