"to stick out" translation into Hungarian

EN

"to stick out" in Hungarian

EN to stick out
volume_up
{verb}

to stick out (also: to endure, to jut, to project, to protrude)
to stick out (also: to push out, to extrude)
to stick out (also: to project, to protrude)

Similar translations for "to stick out" in Hungarian

stick noun
out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian

Context sentences for "to stick out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishConsider the difference if they didn't go down, if they could somehow stick it out.
Milyen más volna, ha nem kellene elmenniük, ha valahogy sikerülne kihúzniuk itt.
English'I understand that they stick out whenever she bends one of her arms or legs.'
Gondolom, amikor behajlítja a karját vagy a lábát, használni tudja a pengéket.
EnglishIt can crumble so easily, but don't be afraid to stick your tongue out and taste it.
Annyira könnyen összemorzsolódhat, de ne félj kinyújtani a nyelved, hogy megkóstold.
EnglishI presume it's occurred to you that we stick out here like a Wookiee wearing landing lights.
Gondolom, benned is felmerült, hogy olyanok vagyunk itt, mint egy kivilágított vuki.
EnglishI don't know if you've seen a mirror lately... but you kind of stick out in a crowd.
Nem tudom néztél-e tükörbe, De egy kicsit kilógnál a tömegből.
EnglishHe had only to stick out his thumb and a car squealed to a halt.
Csak fel kellett emelnie a hüvelykujját, és egy kocsi máris csikorogva fékezett mellette.
EnglishStick got out, full of importance because he'd solved the most urgent part of the crime.
Stick ócska járőrkocsija köhögő motorral fordult be az udvarunkba, mögötte az ellopott furgonnal.
EnglishNot much of those two knives stick out past her toes, but it's enough.
Nem mintha valaha is használta volna őket, de azért ott vannak.
EnglishAnd go out and stick swords in each other in dark alleysand then feel superior about it?
- És kimennek egy sikátorba, hogy kardot döfjenek egymásba, és felsőbbrendűnek érzik magukat ettől?
EnglishWhy did you come here and stick your neck out? she asked quietly.
Miért kellett ide jönnie, hogy kitörje a nyakát? kérdezte nyugodtan.
EnglishShe certainly doesn't stick out in my mind as a superior pupil, and this isn't a superior verse.
Nem számított kiemelkedő tanulónak, és ez sem kiemelkedő költemény.
EnglishI need hard evidence before I stick my neck out that far.'
Egy ilyen fejlesztésbe nem kezd bele megalapozott indok nélkül az ember.
EnglishThe three men inside couldn't open their doors wide enough to do more than stick out a foot, if that.
A három bent ülő még annyira sem nyithatta ki az ajtót, hogy mondjuk a lábát kidugja a résen.
EnglishThere's a shit stick out there called procedure, Ms. Jensen!
De létezik egy "beleugató", amit szabályzatnak hívnak, Ms. Jensen!
English'Well,' he said (hoping frantically that Scooter would not stick out his hand to be shaken), 'gotta go.
- Hát - kezdte (görcsösen kívánva, hogy Scooter nehogy kezet nyújtson neki) -, mennem kell.
EnglishHe pulled the stick out too fast, not turning it enough to ease it past the tunnel's curves.
Egyszer túl gyors mozdulattal rántotta ki a pálcát, másszor nem forgatta meg kellőképpen az alagútban.
EnglishSo he had to search out another stick and that made Ipan's stomach growl.
Énpánz gyomra közben egyre követelődzőbben korgott.
EnglishHere's a crab with his claw right at the end of that tube worm, waiting for that worm to stick his head out.
Itt egy rák, az ollóját a csőféreg végéhez tartja, várja, hogy mikor dugja már ki az a fejét.
EnglishI just stick out my chin And grin All right, good buddy.
- Csak felütöm az állam - - És mosolygok - Rendben, jó fiú!
EnglishWhy don't you just stick your head out and have a peek?
Miért nem szúrod a fejed egy botra és kukucskálsz ki?