"sticking plaster" translation into Hungarian

EN

"sticking plaster" in Hungarian

EN sticking plaster
volume_up
{noun}

sticking plaster (also: adhesive tape, strap, band aid)
He now wore the black beret and the piece of sticking plaster on one cheek.
Fekete svájcisapkában volt, s a fél arcán ragtapasz.
The EUR 280 million milk fund announced yesterday is welcome but is merely a sticking plaster over a much wider problem.
A tegnap bejelentett 280 millió eurós tejalap üdvözölendő, de csupán ragtapasz egy sokkal nagyobb bajra.

Synonyms (English) for "sticking plaster":

sticking plaster

Context sentences for "sticking plaster" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd yet we persist in putting sticking plaster on deep wounds.
És mégis ragaszkodunk ahhoz, hogy a mély sebeket flastrommal gyógyítsuk.
English(e) wearing a bandage on the hands, except for a sticking plaster protecting a non-infected finger wound;
e) kötést viselnek a kezükön, kivéve a nem fertőzött ujjseb védelmét szolgáló ragtapaszt;
English(e) wearing a bandage on the hands, except for a sticking plaster protecting a fresh and non-infected finger wound.
e) kötést viselnek a kezükön, kivéve a nem fertőzött friss ujjseb védelmét szolgáló ragtapaszt;
English`Big fellow, black beret, sticking plaster.'
Az a nagy marha pasas, fekete svájciban, ragtapasszal a képén.
EnglishAn enormous piece of sticking plaster obscured one half of his face; he must have cut himself jolly badly, she thought.
Fél arcát csaknem teljesen elfedte egy óriás ragtapaszcsík; jól megvághatta magát, gondolta a stewardess.
EnglishWe have a responsibility here too, and we should not be content with making pretty speeches and applying sticking plaster solutions.
Ebben is van felelősségünk, és nem elégedhetünk meg a szép beszédekkel és a felületi kezelgetéssel.
EnglishBut I know that I shall never be easy in my mind until I know what has become of my poor man with the sticking-plaster upon his face.
De nincs nyugtom addig, amíg meg nem tudom, mi történt az én összevissza ragtapaszozott arcú szerencsétlen ismerősömmel.
English. - Mr President, here we are again examining the sticking plaster and wondering if it is large enough and strong enough to cover the wound.
szerző. - Elnök úr, már megint ott tartunk, hogy nézegetjük a ragtapaszt, saccolgatjuk, elég nagy-e, elég erős-e, hogy betakarja a sebet.
EnglishNow we, the stronger economies, must once more offer these countries billions in aid, but this will be a mere sticking plaster for the short term.
Megint nekünk, az erősebb gazdaságoknak kell milliárdos segélyeket nyújtani ezeknek az országoknak, de ez csupán rövid távra alkalmas sebtapasz.
EnglishAdditional national support measures are like a sticking plaster for a broken arm, and, moreover, hardly provide evidence of serious European solidarity.
Az ezen felüli nemzeti támogatási intézkedések olyanok, mintha törött karra ragtapaszt helyeznénk, továbbá nehezen fedezhető fel bennük a komoly európai szolidaritás bizonyítéka.
EnglishBut what shocked me more than any signs of physical weakness was that his face was grotesquely criss-crossed with sticking-plaster, and that one large pad of it was fastened over his mouth.
Mégsem a testi elesettsége rémített meg, hanem az, hogy ragtapasszal összevissza volt ragasztva az arca, és a száját egy vastag rongycsomó takarta el.