EN stiff
volume_up
{noun}

stiff (also: changer, draft, points, switch)
stiff (also: note, note of hand)
stiff (also: rank, thicket)
volume_up
sűrű {noun}
Whip two-thirds of a cup of cold, heavy whipping cream until it is stiff.
Kétharmad csésze sűrű, hideg tej színt verjünk kemény habbá.
He was a medium-sized blondish man with stiff white eyebrows, calm eyes and well-kept teeth.
Középmagas, szőkés férfi volt, a szempillája sűrű és fehér, a tekintete higgadt, a fogai ápoltak.
A majonéz sűrű legyen.
stiff

Context sentences for "stiff" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEstios remained stiff for a second, as if to assert his command of the situation.
Estios egy darabig mereven állt, mintha csak jelezni akarná, ki itt a parancsnok.
EnglishShe was dressed in a stiff flowered robe, and clumsy padded fuzzy pink slippers.
Merevre keményített, virágos ruhát, pufi, bolyhos, rózsaszín papucsot viselt.
EnglishI had no clue, because I had never bent my stiff neck to go in search of her.
Fogalmam sem volt, mert a hetykeségem sose engedte, hogy elinduljak megkeresni.
EnglishHe's retired military, you know, rather stiff and hard about- I'm an ex-Marine.
Hiszen tudja: nyugalmazott katonatiszt, afféle karót nyelt, keménykedő fickó, aki...
EnglishShe rose from Hobart Floyt's couch, the stiff pleats of her cloak of office rustling.
Felállt Hobart Floyt kanapéjáról, hivatali köpenyének ráncai szárazon zizegtek.
EnglishThe sword of Aragorn, stiff in his motionless hand, blazed with a sudden fire.
Aragorn kezében mozdulatlanná merevedett a kard, pengéjéből láng csapott ki.
EnglishShe sat stiff and still, conscious nonetheless of the many eyes that scrutinized her.
Mozdulatlanul ült, ennek ellenére tudatában volt a számtalan rámeredő szempárnak.
EnglishAh, you do not ask Mitzi to come in here with the others, do you, you stiff policeman ?
Ach, maga nem kéri Mitzit, hogy jöjjön ide a többiekkel, igaz, szívtelen rendőr?
EnglishPassing the open door of the wash cabinet I saw a stiff excited face in the glass.
Mikor elhaladtam a mosdófülke előtt, kényszeredett, izgatott arcot láttam a tükörben.
EnglishStella was stiff with fear and already pale by the time she reentered the courtroom.
Stella már eleve a félelemtől dermedten, halálsápadt arccal lépett a terembe.
EnglishShe'd had two stiff glasses of wine with the meal--- and she'd passed on dessert.
Két nagy pohár bort ivott meg a vacsora mellé, a desszertet pedig egyszerűen kihagyta.
EnglishBurke's stiff-fingered thrust caught him in the throat, cutting off the scream.
Burke megfeszített ujjakkal a férfi torkára csapott, mire a kiáltás azonnal abbamaradt.
EnglishDonny Ray lies stiff as a board with a sheet tucked tightly under his frail body.
Donny Ray mereven, mozdulatlanul fekszik, törékeny teste alatt feszesre húzott a lepedő.
EnglishElmara was stiff with sitting and swayed with weariness, but she whispered fiercely, No!
Elmara mocorgott egyet ültében és fáradtan intett, de suttogás, élénk volt - Nem!
EnglishThey found a couple of paint pots and brushes, the latter dry and stiff.
Találtak néhány festékesdobozt és ecsetet, az utóbbiak azonban keményre száradtak.
EnglishAnd cabinets were gilded and painted in the French style, decayed and stiff.
A szúette szekrényeket bearanyozták és kifestették francia ízlés szerint.
EnglishHe walked silently back into the room and poured himself a stiff drink in a brandy glass.
Csöndesen visszasétált a nappaliba, és kevert magának egy italt a brandyspoharába.
EnglishVega nodded, hoping that his legs weren't too stiff for the trek south.
Vega bólintott, és remélte, hogy lába nem macskásodik el túlságosan a gyalogláshoz.
EnglishHis hands hung stiff at his sides; water and slime were dripping from them.
Keze mereven lógott az oldala mellett, csöpögött róla a víz meg az iszap.
EnglishIn fact, it began to dance as if a wind had caught its stiff dark limbs.
Rowan hallotta, amint a babérmeggy a korlátot ostorozza, a tetőt karistolja.