EN to stiffen
volume_up
{verb}

I could see the trickster stiffen, but no one else would see it.
Láttam, hogy a sarlatán arca megkeményedik, de senki más nem láthatta ezt, csak én.
to stiffen (also: to strut, to brace, to truss)
to stiffen (also: to chill, to harden)
Curtis felt his body stiffen as he looked at the dog.
- Curtis érezte, hogy egész testében megmerevedik, amikor a kutyára nézett.
She felt the hand that held hers stiffen suddenly.
Victoria érezte, hogy a kéz, mely az övét fogja, hirtelen megmerevedik.
I reached for the small waist and felt her stiffen as if she had become iron.
A vékony kis derék után nyúltam, és éreztem, hogy teste megmerevedik, mintha vassá változna.
to stiffen (also: to harden)
to stiffen (also: to proof)
to stiffen
volume_up
erősödik {vb} (szél)
to stiffen

Context sentences for "to stiffen" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThad closed his eyes and had to stiffen his knees to keep them from buckling.
Lehunyta a szemét, és meg kellett feszítenie az izmait, nehogy a térde megroggyanjon.
EnglishThe hard heat of his body made me stiffen and draw back, though it seemed I didn't move at all.
Kényszeredetten húzódtam el teste forróságától, noha úgy tűnt, meg se moccanok.
EnglishDirt and sweat cooled and dried on their bodies, and they felt their clothing stiffen uncomfortably.
Bőrükre rászáradt a verejtékkel kevert por, ruhájuk undokul megkeményedett.
EnglishHe tenderly kissed the welt of puckered skin, and he felt her stiffen.
Megcsókolta a meggyűrődött bőrt és érezte, hogy Hilary megdermed.
EnglishEven behind the knitted ski mask his face was beginning to stiffen up and his legs were growing numb.
Érezte, hogy a kötött símaszk mögött kezd megmerevedni az arca, és a lába is megdermedt.
EnglishI saw the curve of her cheek stiffen, as if with an almost unbearable inner tautness.
Láttam, hogy az arcvonásai megmerevednek, mintegy valamely elviselhetetlen belső feszültség eredményeképp.
EnglishHe was looking through the glasses now and I suddenly saw him stiffen.
Belenézett a távcsőbe, és láttam, hogy hirtelen megdermed.
EnglishBut only when they reached the shadowy hallway did Tess stiffen with complete understanding.
De csak amikor a folyosóra értek, nyilallt Tessbe világosan.
EnglishThe financiers, Bruck Stiffen, Horul Rinnesict, Grate Chizev of Letheras, Hepar the Pleaser, of Trate.
A könyvelők, Konok Zsizsik, Löbbölő Horul, letherasi Reszelő Chizev, Jóságos Hepar Alkuból.
Englishhe asked casually, and I felt the hair stiffen on the back of my neck.
- Valami jót írsz, Vau-Vau? - kérdezte közvetlenül, és éreztem, hogy a hátamon feláll a szőr.
EnglishThe dull concussion of a distant explosion made Foyle stiffen.
Egy távoli robbanás tompa rázkódására Foyle megmerevedett.
EnglishJonesy felt the hair on the back of his neck stiffen, thinking it was something caught in the fireplace chimney.
Jonesy tarkóján fölmeredt a haj, mert arra gondolt, hogy valami beszorult a kandalló kéményébe.
EnglishHoffman definitely did stiffen.
Ez alkalommal Mr. Hoffman szemmel láthatólag megmerevedett.
EnglishI drove my teeth into her, feeling her stiffen and gasp, and I felt my mouth grow wide to catch the hot flood when it came.
Minden lett könyörtelen ujjaim és ajkaim között, mire vágytam: hús és vér és anya és szerető.
EnglishBeside him Qwi held her composure, but he noticed her stiffen.
A mellette álló Qwi izgatottnak látszott.
EnglishSister Angela's wimple seemed to stiffen with her disapproval.
Angela nővéren látható volt a rosszallás.
EnglishKaroly followed her gaze, and Shada felt her stiffen.
Karoi követte a tekintetét, és megdermedt.
EnglishHis skin began to stiffen like pig's hide.
A bőre kérges-kemény lesz tőle, mint a disznóbőrke.
EnglishSuddenly she saw his whole figure stiffen.
Hirtelen a férfi mereven kiegyenesedett.
EnglishWashington knew he would stiffen.
Washington tudta, hogy meg fog dermedni.