EN stilted
volume_up
{adjective}

His speech was stilted and nervous, almost as if he weren't quite sure of what he was swing at any one point.
A beszédmódja mesterkélt és ideges volt, mintha időnként nem egészen lenne biztos benne, mit is mond.
stilted (also: mannered, namby-pamby, dandified)
Dinner that evening was a stilted difficult meal.
Az aznapi vacsora hangulata modoros és nehézkes volt.
stilted (also: high, raised)
volume_up
emelt {adj.}
stilted (also: tricksy)
stilted

Context sentences for "stilted" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEven the scents of apple trees and horse manure had a stilted quality.
Még az almafák illata, a lócitromok bűze is mesterséges volt.
EnglishShe begrudgingly gave him a completely unconvincing, stilted smile.
A nő arcán hivataloskodó, hűvös mosoly jelent meg.
EnglishTo the slaves eyes, Mayens departure looked more like flight, her gait stilted as if driven by near hysteria.
Majen távozása éppen olyan volt, mint egy hisztérikus menekülés, csak önuralma lassított mozdulatain.
EnglishThe proof was found in its thriving where other ways stumbled or remained weak and stilted.
A bizonyíték erre az volt, hogy ez a kultúra virágzott ott, ahol a többi csak botorkált, vagy elbukott, és nem is állt fel többé.
EnglishHer legs stilted with fear, she continued down.
A lába megdermedt a félelemtől, de azért elindult.
EnglishThe letters were stilted, reluctant.
A betűk vonakodva, nehézkesen jöttek elé.
EnglishThe book was an elaborate essay, not a narrative, and its stilted English translation tried to recreate the feel of medieval Spanish.
A könyv nagy műgonddal megírt esszé volt, nem regény, és a cizellált angol fordítás igyekezett visszaadni a középkori spanyol nyelvezet hangulatát.
EnglishHis breath came in a low rasp, the only sound in the massive chamber in the wake of the long, stilted exchange between Tomad Sengar and Hannan Mosag.
Zihálva lélegzett, a hatalmas szobában csak ez az egy hang hallatszott, miután véget ért Tomad Szengár és Hannan Moszang hosszú, fárasztó vitája.
EnglishWhen he had told her about her accident and about Willawauk County Hospital, his voice had been so stilted, so wooden, that each word had seemed like a cast-off splinter.
Amikor Susan balesetéről beszélt és arról, hogy hogyan került a Willawauk Megyei Kórházba, hangja tompa és színtelen volt, szavai szinte kopogtak.
EnglishLike all police-recorded depositions, they were stilted and formal, quite unlike the way people actually narrate what they have seen and heard.
Mint minden rendőri dokumentum, ezek a vallomások is műviek és formálisak voltak, egyáltalán nem olyanok, ahogyan az emberek a valóságban elmondják, amit láttak és hallottak.