EN

stomach {noun}

volume_up
stomach (also: appetite, relish, twist)
Ez most az én gyomrom volt, Ambrosious, vagy a tiéd?
- Tejet, vagy valami mást, ami jót tenne a gyomrának?
I do not know whether their disappearance is due to a stomach upset or a problem with the air conditioning.
Nem tudom, hogy eltűnésük gyomorrontásnak vagy a légkondicionálás okozta problémának tudható-e be.
stomach (also: belly, riff, guts, abs)
And under the brown sack-shaped tunic those enormous breasts, the bulge of the stomach, the hips.
És a zsák formájú, barna tunika alatt azok a hatalmas keblek, a has, a csípő domborulatai.
Egy tele benzintank, vagy egy tele has?
Let the chela study the troubles that come from over-eating - bloated stomach and burning bowels.
Hadd tanulja meg a tanítvány, hogy milyen bajok származnak a falánkságból: a püffedt has és égő belek.
stomach (also: dash, spunk, guts)
Must be nice to have a young stomach lining, both the older men thought.
Fiatal gyomor, jó gyomor, gondolhatta a két öregember.
But suddenly he seemed an stomach, and the stomach was hollow, hurting, craving.
De hirtelen mintha csak gyomorból állt volna, és ez a gyomor üres volt, fájt és követelőzött.
But the intestines and stomach and certain other organs pose a real problem for us.
- De a belek, a gyomor és bizonyos szervek gondot okoznak.
stomach

Context sentences for "stomach" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishCristano is on his way, he said gravely, and Hoppy's stomach began to churn.
Mr. Cristano már úton van mondta komoran, és Hoppynak háborogni kezdett a gyomra.
EnglishOne thing he could see: the skin of McCarthy's stomach hung in two slack dewlaps.
Egy dolgot azonban láthatott: McCarthy hasán két laza lebernyegben lógott a bőr.
EnglishMy stomach was proof that I had failed, that it had failed me, that it was broken.
A hasam volt a bizonyíték arra, hogy felsültem, hogy lebuktatott, hogy tönkrement.
EnglishGenar-Hofoen nodded as the drink warmed its way down his throat to his stomach.
A zselémez egy pillanatra kipúposodott a szája körül, akár valami ezüstös rágógumi.
EnglishAt once her stomach cramped, from tension, from the shock of what she'd just done.
Ám egyszerre - a feszültségtől, attól amit elkövetett -összerándult a gyomra.
EnglishHe crawled toward the car, crying and gritting his teeth as he slid on his stomach.
Összeszorított foggal zokogva, csigalassúsággal csúszott a hasán a kocsi felé.
EnglishIt seemed impossible that the contents of his frigid stomach would steam so.
Hihetetlennek tűnt, hogy ezt a gőzölgő valamit az ő jeges gyomra veti ki magából.
EnglishThe mouth sucked, the small body slid into the stomach-bladder underground.
A száj magába szívta a kicsi testet, és az a földalatti gyomorhólyagba csusszant.
EnglishThat, or his stomach simply had nothing more to offer Umberlee and her waves.
De az is lehet, hogy már semmi nem maradt a gyomrában, amit kiadhatott volna.
EnglishBraced against the wall, I felt a spurt of fear in my stomach as the door swung open.
A falnak támaszkodva éreztem a gyomromban a félelem görcsét, amint nyílt az ajtó.
EnglishDoreen was worried about this, Denny said, touching the sweat on Mark's stomach.
- Ettől félt Doreen - mondta Denny, miközben megtapogatta Mark verítékben fürdő hasát.
EnglishIt sounded like a chorus of damned souls, and it made Candys stomach churn to hear it.
Olyan volt, mint a kárhozott lelkek kórusa, és Cukinak felfordult tőle a gyomra.
EnglishThe man behind the steering wheel felt his stomach cramp as he set down the phone.
A kormány mögött ülő férfi érezte, hogy a gyomra összeszorul a szó hallatán.
EnglishThese wrought in my blood, woke tumult in my stomach, and dazzled my ears.'
Ezek kavarogtak a véremben és fölkavarták a gyomromat, elkábították a fülemet.
EnglishThe craft which held them swung about and his stomach fought against that motion.
A tákolmány erősen himbálózott, gyomra pedig élénken tiltakozott ez ellen.
EnglishThe dog's stomach cramped, sour and imperative with hunger, and it whined uneasily.
Szájában savanyú ízt érzett, gyomra ismét görcsbe rándult a leküzdhetetlen éhségtől.
EnglishThey had removed most of her stomach, and the tumors were now in the lungs.
A gyomra nagy részét már eltávolították, de a daganatok most már a tüdőben voltak.
EnglishYou ain't so tough, Toad said, poking me in the stomach with a fat finger.
Maga nem is olyan vagány folytatta Toad, a gyomrom felé böködve kövér ujjaival.
EnglishAnd once there he stood over the small toilet vomiting up the contents of his stomach.
Amint megállt a kis toalett felett, azonnal öklendezni kezdte a gyomra tartalmát.
EnglishThoughts of food made his stomach growl, reminding him that supper time was near.
Az étel gondolatára korogni kezdett gyomra és eszébe jutott, hogy közeleg a vacsoraidő.

Synonyms (English) for "stomach":

stomach