"strangely" translation into Hungarian

EN

"strangely" in Hungarian

EN strangely
volume_up
{adverb}

Henry feels a wave of hopelessness, which is strangely mixed with amusement.
Henryt elönti a reménytelenség hulláma, ami furcsán keveredik a derűvel.
And the ship looked strangely normal in the bright glare of her deck lights.
A hajó furcsán normálisnak látszott a fedélzeti lámpák vakító fényében.
Hadn't Shinny seemed strangely distant, strangely preoccupied?
De vajon nem viselkedett-e Shinny furcsán, mintha gondterhelt és figyelmetlen lett volna?
strangely (also: oddly)
Strangely enough, this was a Harvard man - the class of Nineteen-hundred and Twenty-one.
Különösképpen ő is a Harvardra járt Ezerkilencszáz Huszonegyben végzett.

Synonyms (English) for "strangely":

strangely
strange

Context sentences for "strangely" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt struck Lucy that there was something strangely forlorn about Bryan Eastley.
Lucynak úgy tűnt, hogy Bryan Eastley valahogy különösen elhagyatottnak látszik.
EnglishThat other world, the world of money and success, is always so strangely near.
Az a másik világ, ahol a pénz és a siker az úr, mindig olyan döbbenetesen közeli.
EnglishA well-meaning aficionado, compensating for poor talent with strangely original ideas.
Utasítást mellékelt hozzá: válaszolja meg, mégpedig a lehető legudvariasabban.
EnglishHer heart felt strangely troubled, as if something terrible had happened.
- Nem, kapcsolom én - mondta Sheila szorongón, mintha szörnyű hírt hallott volna.
EnglishShe shook her head mutely, her eyes strangely frightened as she looked at him.
A nő némán rázta a fejét, miközben megrettent tekintettel nézte a lovagot.
EnglishTake us in, Herr Dengler, she-- suggested, in a strangely childlike voice.
- Vezessen be minket, Herr Dengler - kérte Petra, furcsamód gyerekes hangon.
EnglishThey had rested poorly, but they felt unusually alert and strangely calm.
Nem sokat pihentek, de szokatlanul ébernek és különösen nyugodtnak érezték magukat.
EnglishSome of you would eat it only if it's a strangely colored piece of tofu.
Néhányan Önök közül csak akkor ennék meg, ha egy darab fura színű tofu lenne.
EnglishPerhaps it was his excitement, but the perspiration on his forehead felt strangely cold.
A homlokán kiütköző veríték, valószínűleg az izgalomtól, teljesen hideg volt.
EnglishShea felt strangely trapped, but there was nothing to be gained by talking about it now.
Shea úgy érezte, csapdába esett, de semmi értelme sem lett volna szóvá tenni.
EnglishAt his seat, Fang Gan took note of the fact that Zhang was strangely subdued.
Az eddig szótlanul ülő Fang Kan figyelmét nem kerülte el, hogy Csang szokatlanul csendes.
EnglishAn extravagant waste that he found strangely delicious to contemplate.
Extravagáns pazarlás, de furcsamód jólesett a lelkének, hogy ő fogja végrehajtani.
EnglishHis hand was on the latch when Eventine called out after him, his voice strangely anxious.
Már fogta a kilincset, mikor Eventine utána szólt, sajátosan nyugtalan hangon.
EnglishAs much as she could determine, none of them reacted strangely to her.
Amennyire meg tudta ítélni, senki sem mutatott különösebb érdeklődést iránta.
EnglishAnnie Wilkes had her own interior set of rules; in her way she was strangely prim.
Annie Wilkesnek megvolt a belső normarendszere; a maga módján kínosan pedáns teremtés volt.
EnglishThe sound of Jesus Is a Friend Forever drifted back on air which was still strangely summery.
Amint Vic továbbállt, az Áldott orvos még sokáig úszott utánuk a nyárias levegőben.
EnglishThe town was strangely quiet as I picked my way through sunset streets.
A város idegenül csendes volt, amint végigbaktattam a napfényes utcákon.
EnglishFinally, let us assume that this senior officer is acting... strangely.
Végül pedig tételezzük fel még, hogy ez a magasbeosztású tiszt valahogy furán viselkedik.
EnglishIt made me think of another soft-voiced big man I had strangely liked.
Egy másik, nagydarab, lágy hangú férfi jutott eszembe róla, akit furcsamód megkedveltem.
EnglishLike so much in modem times, it was overwhelming yet strangely contained.
Mint oly sok minden a modern korban, ez is mindent elsöprő, mégis furcsamód tartózkodó volt.