"stranglehold" translation into Hungarian

EN

"stranglehold" in Hungarian

EN stranglehold
volume_up
{noun}

stranglehold (also: squeeze)

Synonyms (English) for "stranglehold":

stranglehold

Context sentences for "stranglehold" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe food production chain is increasingly in the stranglehold of the food multinationals.
Az élelmiszertermelő lánc egyre inkább az élelmiszermultik hálójába kerül.
EnglishShe felt arms around her: not a stranglehold, but a sheltering embrace.
Carys karokat érzett maga körül: nem szorító, hanem védelmező ölelést.
EnglishBut what's worrying me now is that Lucky seems to have got some kind of stranglehold upon you.
Engem azonban az nyugtalanít, hogy Lucky szemlátomást markában tart téged.
EnglishThese hands have a stranglehold on us, which we deplore.
Ezek a kezek a karmaik között tartanak minket, és ezt mi helytelenítjük.
EnglishWe are caught in an administrative stranglehold, and those engaged in research are turning away from European programmes.
Belefulladunk az adminisztrációba, és a kutatás szereplői elfordulnak az európai programoktól.
EnglishAs the chemist attempted to raise himself from the floor he found himself seized in a most painful and embarrassing stranglehold.
Amikor dr. Bohum megpróbált felkelni, fájdalmas és zavarba ejtő szorításban találta magát.
EnglishThe cause of Tibet, the real liberation struggle, has been throttled by the stranglehold of trendy Europeans short on spirituality.
Tibet ügye, a valódi küzdelem a felszabadulásért kifulladt a szellemileg alacsonyrendű, trendi európaiak szorongatásában.
EnglishAlmost at once, a man lunged through the mansion's open door, held a member of Ephraim's team in a stranglehold, and took his weapon.
Csaknem ugyanebben a pillanatban másik férfi vetődött ki a ház nyitott ajtaján, elkapta az egyik öregembert, és lefegyverezte.
EnglishIt did not, because it has no real function, except to perpetuate its own existence and stranglehold on power.
Nem így történt, éspedig azért nem, mert nincs valódi funkciója azon túl, hogy állandósítani próbálja saját létezését és a markában tartott hatalmat.
Englishto have a stranglehold on sb
Englishto have a stranglehold of sb
EnglishWe should not discount the possibility that Lukashenko is blackmailing the Kremlin, which has hitherto been vital to his stranglehold on political power.
Nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy Lukashenko a hatalma megtartásában eddig létfontosságú szerepet játszó Kremlt zsarolja.
EnglishPatterns danced in his head (wheels, stars and windows) and when he opened his eyes again the night finally had a stranglehold on the interior.
Fejében képek kavarogtak (kerekek, csillagok és ablakok), és amikor felnyitotta a szemét, az éjszaka már visszavonhatatlanul a hatalmába kerítette a szobát.
EnglishThe stranglehold by the European Commission and the International Monetary Fund, promised by the macro-financial assistance to come, will only make the situation worse.
Az Európai Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap szorítása - amellyel a jövőbeni makrogazdasági támogatás fenyeget - csak tovább rontja majd a helyzetet.
EnglishHowever, the report accepts the Bologna Process, which has increased the stranglehold of big business and furthered the process of commodification of education.
Azonban a jelentés támogatja a bolognai folyamatot, amely tovább növeli a nagyvállalatok fojtogató túlerejét, és előmozdítja az oktatás elüzletiesedésének folyamatát.
EnglishThe economic crisis in the developed world has brought in its wake trade restrictions which, in turn, are putting an economic stranglehold on less developed countries.
A fejlett világban lezajlott gazdasági válság olyan kereskedelmi korlátozásokat eredményezett, amelyek gazdasági béklyóba szorítják a kevésbé fejlett országokat.
EnglishIt ratifies your initiatives, it begs the Central Bank in a roundabout manner to loosen ever so slightly the stranglehold of the Maastricht criteria, but it does not decide a thing.
Megerősíti az Ön kezdeményezéseit, hosszadalmasan könyörög a Központi Banknak, hogy legalább egy kissé lazítson a maastrichti kritériumok szorításán, de semmiről sem hoz döntést.
EnglishMoreover, it plays a leading part in the institutionalisation of a legislative framework of state terrorism and repression which puts a stranglehold on democratic rights and grassroots freedoms.
Emellett vezető szerepet vállal az állami terrorizmus és elnyomás jogi keretének intézményesítésében, és ezzel megsérti a polgárok demokratikus jogait és szabadságát.