"to strap in" translation into Hungarian

EN

"to strap in" in Hungarian

EN to strap in
volume_up
{verb}

to strap in (also: to strap)

Context sentences for "to strap in" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTHE WIDTH OF THE STRAP UNDER A LOAD OF 980 DAN SHALL NOT BE LESS THAN 46 MM .
A heveder szélességének 980 daN terhelés alatt legalább 46 mm-esnek kell lennie.
EnglishHolding the MP5 by the strap, Owen started down the path that led to Shaft 12.
A hevedernél markolva az MP5-öst, elindult a 12-es kútaknához vezető ösvényen.
EnglishHe got out of his cruiser, thumbing the strap off his gun but not unholstering it.
Kiszállt az autójából, kicsatolta a pisztolytáskáját, de nem vette elő a fegyvert.
EnglishI pulled off one shoulder strap, and then the other, until the Thing was loose.
Meghúztam a hám egyik pántját, aztán a másikat, és Izét leengedtem a földre.
EnglishTHE SAMPLE OF STRAP SHALL BE USED FOR TESTING THE BREAKING STRENGTH OF THE STRAP .
A heveder mintadarabját a heveder szakítószilárdsági vizsgálatához kell alkalmazni.
EnglishJill inhaled nervously and nodded, securing the strap of her purse to her shoulder.
Jill idegesen mélyet lélegzett, és megigazította a vállán táskájának a szíját.
EnglishIt was a heavy, machine-stitched gunbelt with shoulder strap and holstered pistol.
Nehéz, géppel varrott fegyverszíj volt vállövvel és tokba tett pisztollyal.
EnglishWell, you might want to strap on your ass-kissing boots and start right now.
Nos, akkor ne fogja vissza magát, lásson hozzá bármit is akar csinálni...
EnglishThe catch on my suitcase was broken, so I buckled it shut with a big leather strap.
A bőröndöm zárja elromlott, úgyhogy egy vastag bőrszíjjal fogtam össze.
EnglishBe happy the strap is only around your neck and not through holes in your ears.
- Örülj neki, hogy a szíj a nyakadon van, nem pedig a füledbe fűzve.
EnglishI swung the bag by its strap and set it down on the corner of the desk.
A szíjánál fogva hirtelen meglendítettem a táskát, és az íróasztal sarkára helyeztem.
EnglishThis is the strap that people use to transmit heart-rate data to their Nike+ system.
Ez a szalag, ami továbbítja a szívritmusadatokat a Nike+ rendszerbe.
EnglishTHE STRAP OPENING IN THE RETRACTOR SHALL ALSO BE FACING THIS PRINCIPAL DIRECTION .
Az övvisszahúzó hevedernyílásának szintén e főirányba kell néznie.
EnglishForgo the trial, and just strap her in the electric chair now, today.
Felejtsük el a tárgyalást, és még ma, most azonnal kötözzük le a nőt a villamosszékbe.
EnglishEACH STRAP SHALL BE GRIPPED BETWEEN THE CLAMPS OF A TENSILE-TESTING MACHINE .
Valamennyi hevedert a szakítógép szorítókengyelei közé fogják be.
EnglishAlacrity handed Floyt an elastic, pouchlike affair with a fastening strap.
Tessék Alacrity egy elasztikus, rögzítőpánttal ellátott zsebszerű valamit nyújtott Floytnak.
EnglishThe cloudy crystal strap- ped to her wrist gave off a faint graveside radiance.
A lány csuklóján levő homályos kristály komor fényt sugárzott.
EnglishHe slipped a restraining strap over the lever to hold it in place, then moved to the corpse.
Egy szíjat erősített a tengelyrúdra, hogy a helyén maradjon, majd a holttesthez lépett.
EnglishShow me Regan and perhaps I'll undo one strap, offered Karras.
Mutasd meg nekem Regant, és akkor talán kioldozok egy szíjat ajánlotta Karras.
EnglishAlan unsnapped the safety-strap on his holster, drew his service .38, and handed it to Norris.
Alan meglazította pisztolytokján a szíjat, és szolgálati 38-asát Norris kezébe nyomta.