EN stress
volume_up
{noun}

stress (also: accent, emphasis, tone)
The stress is therefore placed on innovation, a fundamental value within Europe.
A hangsúly tehát az innováción van, amely alapvető értéke Európának.
For Greece, the stress is on putting the budget in order.
Görögország esetében a hangsúly a költségvetés rendbetételén van.
Another part of the problem is that insufficient stress was placed on improving the economic efficiency of the service provided.
A probléma másik része, hogy nem került elegendő hangsúly a szolgáltatásnyújtás gazdasági hatékonyságának javítására.
Acting on the assumption that in times of stress the only people you can really trust are your own family.
Azon feltételezés alapján cselekedtünk, hogy megpróbáltatás idején az ember csak saját családjában bízhat.
stress (also: force, fortitude, kick, might)
volume_up
erő {noun}
(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, the stress should not just be on the criticism, from various sides, of the inadequacies of the current model of governance.
(IT) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, a hangsúlyt nem csak a jelenlegi irányítási modell hiányosságait különböző oldalakról érő bírálatokra kellene helyezni.
stress (also: drain, requisition, strain, tax)
stress (also: emphasis, vigour, momentum, vigor)
stress (also: impression, load, press, pressing)
At a time of economic stress and social pressure we must not forget people's health.
A gazdasági és társadalmi nyomás idején nem szabad elfeledkeznünk az emberek egészségéről.
I knew he was under a great deal of stress, but he'd been that way for five years.
Tudtam, hogy nagy nyomás nehezedik rá, de már öt éve így állt a helyzet.
Booker can't hide the stress when he talks about Shankle.
Amikor Shankle-ről beszél, Booker nem tudja leplezni, mekkora nyomás nehezedik rá.
stress (also: strain, tension, tenseness)
The actual stress can be measured by electric stress gauges.
A feszültség tényleges értéke elektronikus nyúlásmérő eszközökkel mérhető.
A sure sign of stress and an attempt to control it.
A feszültség és a feszültség elnyomásának biztos jele.
The stress was bleeding off now, to be followed as usual by elation and fatigue.
Kezdett elmúlni a feszültség, és a szokásos fáradtság járt a nyomában.
stress
That comes from stress, and stress is always the handmaiden of spooks.
Az állandó stressz pocsék altatószer, márpedig stresszből soha nincs hiány.
Stress linked to the insecurity of their jobs is also extremely common.
A munkahelyük bizonytalanságával összefüggő stressz szintén rendkívül gyakori.
Certain features of our civilisation, notably stress, play their part too.
Civilizációnk bizonyos tulajdonságai, nevezetesen a stressz is szerepet játszik benne.

Context sentences for "stress" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI welcome the call for stress tests but they do not answer the bigger questions.
Üdvözlöm a stresszteszteket, de ezek nem adnak választ a legfontosabb kérdésekre.
EnglishI would also like to stress the need to support the draft Reference Frameworks.
Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy támogatni kell a referenciakeret-tervezetet.
EnglishI particularly want to stress the importance of paragraph 16 of the resolution.
Szeretném különösen kihangsúlyozni az állásfoglalás 16. bekezdésének fontosságát.
EnglishWe should therefore stress the importance of upbringing rather than education.
Ezért nem annyira az oktatás, inkább a nevelés jelentőségét kell hangsúlyoznunk.
EnglishOn the other hand, it is important to stress that this is not an isolated case.
Ezenkívül fontos azt is hangsúlyozni, hogy nem egy elszigetelt esetről van szó.
English. - Mr President, I would like to stress three points.
az ALDE képviselőcsoport nevében. - Elnök úr, három pontot szeretnék hangsúlyozni.
EnglishI'm sure some of them were passed into this crew without the normal stress tests.
Biztos vagyok benne, hogy némelyiküket stresszteszt nélkül vették be a legénységbe.
EnglishI stress the special intellectual and political importance of the Czech presidency.
Hangsúlyozom a cseh elnökség különleges intellektuális és politikai jelentőségét.
EnglishI want to stress, you know, social organization can transcend political bounds.
Hangsúlyozom, a társadalmi szerveződés túllépheti a politikai kötöttségeket.
EnglishThis is so because we believe that the stress tests should have been made obligatory.
Azért, mert meggyőződésünk, hogy a stresszteszteknek kötelezőeknek kell lenniük.
EnglishHowever, I would like to stress that this debate should not just be about costs.
Szeretném azonban aláhúzni, hogy e vita nem szólhat pusztán a költségekről.
EnglishI would like to stress that it is impossible to curb rising poverty in a year.
Hangsúlyozni kívánom, hogy a szegénységet képtelenség egy év alatt visszaszorítani.
EnglishI had an attack of post-traumatic stress syndrome, and they rushed me over.
- A tünetek szerint súlyos sokkot kaptam, és ezért gyorsan behoztak a kórházba.
EnglishComprehensive, independent and transparent stress tests must begin immediately.
Azonnal meg kell kezdeni átfogó, független és átlátható stressztesztek végrehajtását.
EnglishMr President, briefly, I want to stress one thing as the Commissioner is here.
Elnök úr, szeretnék röviden kiemelni valamit, mivel biztos úr körünkben van.
EnglishI should also like to stress that assistance is needed not only outside the Union.
Szeretném továbbá kihangsúlyozni, hogy nemcsak az Unión kívül van szükség segítségre.
EnglishAs regards the second ingredient, I would like to stress what Mr Daul said.
Ami a második összetevőt illeti, hangsúlyozni szeretném, amit Daul úr mondott.
EnglishI think it is particularly important to stress this, irrespective of the debate today.
Azt hiszem, ezt különösen fontos hangsúlyozni, a mai nap vitájától függetlenül.
English'I shouldn't put so much stress on the footmarks if it wasn't for everything else.'
- Nem is helyeznék ekkora súlyt a lábnyomokra, ha nem szólna annyi más is mellettük.
EnglishEarlier, the issues of the rating agencies and the stress tests were raised.
Önök felvetették a hitelminősítő intézetek és a stressztesztek problémakörét.