"stringy" translation into Hungarian

EN

"stringy" in Hungarian

EN

stringy {adjective}

volume_up
stringy (also: bony, barbed)
stringy (also: tough, leathery, gristly)
stringy (also: sinewy, thewy)
The old man's head was wobbling on his stringy neck, and his eyes were bleary.
Az öregember feje bizonytalanul imbolygott inas nyakán, vizenyős szeme alig látszott szemürege mélyén.
How many times would he need to slice Kissoon's stringy carcass before the agonies made him speak?
Vajon hányszor kellene belehasítania Kissoon inas porhüvelyébe, amíg az agónia rávenné, hogy beszéljen?
Miss Minton was thin and angular, her neck was stringy.
Miss Minton ösztövér volt, és a nyaka inas.

Synonyms (English) for "stringy":

stringy

Context sentences for "stringy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTucker was a thin, hatchet-faced woman with stringy blonde hair and a sharp nose.
Mrs. Tucker sovány, pengearcú asszony volt, szőke haja mint a kóc, az orra hegyes.
EnglishHe had some stringy white hair that grew long enough to tickle his ears.
Pár szál ősz haja elég hosszú volt ahhoz, hogy a fülét birizgálja.
EnglishOther Raiders broke out packages of stringy dried meat.
Néhány buckalakó kisebb csomagokat húzott elő, amelyek szárított húst tartalmaztak.
EnglishPilots call them stringy places, commented Maserd.
A pilóták füzéres helyeknek nevezik az ilyesmit jegyezte meg Maserd.
EnglishLike Corbell, the others were lean and stringy, in sharp contrast to the brawny wedge-shaped men who were their guards.
Akárcsak Corbell, a többiek is soványak és inasak voltak, éles ellentétben izmos, deltás őreikkel.
EnglishMollified, Mr Cayley weightily resumed his discourse, drawing the folds of the woolly muffler closer round his stringy neck.
Mr. Cayley megenyhült, folytatta fejtegetéseit, s közben gondosan nyaka köré tekerte a gyapjúsálat.
EnglishHis clothing is unkempt, his hair lank and stringy.
Ruházata lompos, a haja vékonyszálú.
EnglishHe's got that sissy stringy music thing.
EnglishHe noticed the pale, flabby skin, the stringy muscles like old ropes, the stray coarse hairs, but look though he would, he could find no wound.
Elnézte sápadt, petyhüdt bőrét, a kötél módjára feszülő izmokat, a ritkás, vastag szőrszálakat, de akárhogy nézte, a sebhelyet nem találta.