EN

strip {noun}

volume_up
strip (also: band, ribbon, streak, stripe)
It was a dark-gray strip which matched the actual surface of Route 71 exactly.
Sötétszürke csík, ugyanolyan színű, mint a 71-es út maga.
A twelve-mile strip along the beach with hotels, motels, condos, the works, Acklin answered.
Húsz kilométeres csík a part mentén, tele szállodákkal, motelokkal, lakóházakkal és így továbbfelelte Acklin.
The little iron fence ran all the way around it, enclosing a tiny strip of grass.
Parányi füves csík és egy kis vaskerítés vette körül.
strip (also: band, belt, lane, list)
The sliding strip coasted to a stop, like water flowing into a pool.
A csúszó sáv lassan megállt, mintha a víz egy medencébe folyt volna.
A narrow strip of coarse silver sand bordered it on either side.
Mindkét partján keskeny, ezüstös-homokos sáv.
It crossed the veldt, too, in a strip of faintly dimmed blue-green.
A szavannán is áthúzódott az alig észrevehetően halványabb kékeszöld sáv.
My father once had me believing that the earth was a Mobius strip, not a sphere.
Valamikor az apám bemesélte nekem, hogy a föld nem gömb, hanem Möbius-szalag alakú.
Beck hand punched a strip, spliced it to the main problem and fed it in again.
A szalag végére kézi lyukasztással felvitte az új kérdést, és betáplálta a gépbe.
A letekeredő szalag mögül előbukkant Foyle szeme.
strip (also: chock, mat, shim, liner)
strip (also: fleck, knob, morsel, patch)
The plane had caught its undercarriage on a retaining wall near the end of the landing strip.
A gép futószerkezete nekiütközött egy védőfalnak a kifutópálya végén.
The airbike required only a very short landing strip, and he had the emergency snare with its adhesive ribbons.
A légibiciklinek nagyon rövid leszállópálya is elég volt, és ott volt a biztonsági hurok is, a tapadós szalagokkal.
strip (also: jersey, shirt)
We crossed La Cienega and went into the curve of the Strip.
Áthaladtunk La Cienegán, a keskeny mező hajlatán.

Context sentences for "strip" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe can electrify that whole strip of floor, bawled the Director in explanation.
Villamos áram van az egész padlósávban! üvöltötte az igazgató magyarázatképpen.
EnglishStrip him, said the Lord, and once again he held up the nails for me to see.
Vetkőztessétek le parancsolta az úr, és ismét fölmutatta a szögeket, hogy lássam.
EnglishAn Orc stooped over him, and flung him some bread and a strip of raw dried flesh.
Föléje hajolt egy ork, egy darab kenyeret s egy szelet szárított húst hajított neki.
EnglishThey found blue and yellow tiles, and Ulan Dhor cut a strip from the hem of his tunic.
Találtak kék meg sárga csempéket, és Ulan Dhor levágott egy csíkot a kabátjából.
EnglishIt was a large strip of cloth that had once been the major portion of a tunic sleeve.
Nagy szövetdarab volt, olyan szövet, amelyből valaha egy zubbony ujját varrták.
EnglishRequest emergency random refueling with strip alerter and emergency recovery at Shemya.
Azonnali riadókészültséget, üzemanyag utánpótlást kérünk, és gépjavítást Shemyán.
EnglishAnd Corbell was impossibly high on a narrow strip of concrete with no guardrails at all.
Corbell lehetetlenül magasan, egy keskeny, védőkorlát nélküli betoncsíkon állt.
EnglishAcross that coastal strip known as The Foreshore' the Ulfs had been totally expelled.
A "Földsáv"-ként ismert tengerparti szakaszról teljesen kiűzték az ulfokat.
EnglishDarkness brought fishermen to the Dan Russell Pier in the center of the Strip.
A sötétség kicsalta a horgászokat a Csoda út közepe felé elhelyezkedő Dan Russel mólóra.
EnglishOn the far left of the canvas strip (as you faced west) was a broken yellow passing line.
A vászontekercs bal hátsó szélén (nyugat felé haladva) sárga terelővonal húzódott.
EnglishI want people walking up and down the Strip waving those damn composites.
Azt akarom, hogy ott sétáljanak a városban azokat a rohadt fantomképeket lobogtatva.
EnglishThey can't be certain we're on the Strip, but they'll start looking here.
Nem lehetnek biztosak abban, hogy a Csoda úton vagyunk, de azért itt fognak keresni.
EnglishAt the side of the castle was a dirt strip about two meters wide, and some large boxwoods.
A kastély oldalánál úgy két méter széles földcsík volt és néhány nagyobb bukszus.
EnglishThe glass strip was in one of the arms of this twisted chair — if it was a chair.
Az üveglap a furcsa szék - ha valóban annak szánták - egyik karjában volt.
EnglishThey would strip off the skin and blubber and meat right down to the skeleton.
Leszedik róla a bőrt és a bálnazsírt és a húst, egészen a csontvázig.
EnglishThe overall effect wasn't as good as the fake strip of road, but I thought it would serve.
Az összhatás nem volt olyan élethű, mint az álcázott úté, de úgy látszott, megteszi.
EnglishHe wanted to strip off his clothes suddenly and bathe in this heat.
Thorne hirtelen szerette volna ledobni a ruháját, hogy megfürödhessen a melegben.
EnglishShe felt like a strip of insect-gathering paper left to hang in a garbage dump.
Úgy érezte magát, ahogy az a légypapír érezheti, amit a szeméttartály fölött akasztottak fel.
EnglishThey were safe at the Holiday Inn on the Miracle Strip in Panama City Beach, Florida.
Nincs semmi baj, biztonságban vannak a Holiday Innben a Csoda Úton, Panama City Beachben.
EnglishGenesis, we cannot provide strip alert support without authentication.
- Genesis, nem tudunk riadókészültséget elrendelni, csak akkor, ha azonosítja magát.