EN

stroke {noun}

volume_up
A second stroke came quickly after the first, then a third, and a fourth and fifth.
Gyors egymásutánban követte a második, a harmadik, a negyedik, majd az ötödik csapás is.
Surely the killing stroke would follow quickly.
Marty várt A gyilkos csapás nyilván hamarosan bekövetkezik.
The sabotage at DTC had been the master stroke.
A szabotázs a DTC-nél mesteri csapás volt.
stroke (also: access, charge, fit, onset)
stroke (also: bang, beat, beating, blow)
Quick as a snake Gollum slithered aside. and the stroke aimed at his head fell across his back.
Gollam egy kígyó gyorsaságával siklott félre, s a fejére irányzott ütés a hátán érte.
Azt kell mondanom, hogy az ütésed a fejére mesteri ütés volt.
We just need to find the cure... and get it into you before the final stroke.
Csak legyen meg az ellenszer, amit megkap az utolsó ütés előtt.
stroke (also: beat, numbers, time, lilt)
The rowers drooped and sweated at the oars driven only by their fear of the Khonds and try as they would there was no bite in the stroke.
Az evezősök ziháltak és verítékeztek, s hogy a rudakat hovatovább csak a khondoktól való rémület hajtotta, az ütem odaveszett.
But his eyes opened again still raging, and his strokes, after the initial threat of mistiming, were even and slow.
De Marty szeme újra kinyílt, az ütem pedig a rossz időzítés első rémülete után ismét nyugodt és lassú lett.
Those weak things that would scratch you do only stroke you.
Ezeknek a gyenge lényeknek a karmolása nekünk csak cirógatás.
stroke (also: brunt, bump, dub, impulse)
stroke (also: captain)
stroke (also: fondling)
After a few, breathless seconds something seemed to brush the nape of her neck, like lover's fingers, the stroke suddenly becoming a needle point.
Néhány fojtott pillanat múlva érezte, hogy valami finoman végigsimít a nyakszirtjén, mint egy szerető puha érintése, majd a simogatás hirtelen tűhegynyi szúrássá sűrűsödik.
stroke (also: jog, shake, shaking, thrash)
stroke (also: palsy)
stroke (also: touch)
The stars hung low over the distant dark horizon, a mere stroke of light between heaven and sea.
A csillagok alacsonyan égtek a távoli szemhatáron, amely egyetlen sötét ecsetvonás volt a tenger és az ég között.
In Marilee's and my case, the first stroke was a kiss just inside the front door, a big, wet, hot, hilariously smeary thing.
Marilee és jómagam esetében az első ecsetvonás egy csók volt, rögtön a kapun belül, egy nagy, nedves, forró, jókedvűen ragacsos csók.
The canvas, if things were going well, would, after that first stroke, begin suggesting or even demanding that he do this or that.
Ha minden jól megy, az első ecsetvonás után a vászon elkezdi sugallni, sőt követelni, hogy ezt vagy azt kell tenni.
stroke
volume_up
felvillanás {noun} (gondolaté)
stroke
Furat, löket, hengerűrtartalom

Context sentences for "stroke" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSound-stroke photos of strange worlds and weird, aberrant stars adorned the walls.
A falakat különös világok és furcsa, rendellenes csillagok hangfotói borították.
EnglishI predict that the world will end at the stroke of midnight on New Year's Eve.
Megjósolom, hogy a világ véget ér szilveszter éjjelén, amikor éjfélt üt az óra.
EnglishHis cock had been pretty too, but she'd never stroke it, or have it in her again.
A farka is szép volt, de már sosem simogathatja meg, sosem érezheti magában többé.
EnglishThe spinster had reckoned on this custom of the house to do her stroke of business.
A vénlány ismerte a házirendet, és ezt használta ki tervének megvalósításához.
EnglishA stroke of providence that these two men had turned up just at that moment.
A gondviselés műve, hogy ez a két ember épp a leg jobb pillanatban bukkant elő.
EnglishHe raised his other hand to it and drew blood with a firm, deliberate stroke.
A pengéhez emelte a másik kezét, és egy határozott vágással kifakasztotta a vérét.
EnglishIt was Momma who intervened, with a downward stroke of her fist which broke his hold.
Végül a Mama avatkozott közbe, lefelé irányuló ökölcsapásával szétválasztva őket.
EnglishAnother stroke followed and then another, and he was dead within the month.
Ezt újabb agyvérzés követte, majd még egy, és Lemle a hónap végére halott volt.
EnglishThe branches of the trees came down to stroke her face, to touch the water.
A parti fák leengedték ágaikat, hogy megsimogassák az arcát, megérintsék a vizet.
EnglishHe just stood and stared, unable to believe what had happened, what a stroke of luck.
A férfi csak állt és bámult, képtelen volt elhinni, hogy ilyen szerencse érte.
EnglishAt the stroke of the gong it was five thirty-one and one quarter, Eastern Standard Time.
A gongütés öt óra harmincegy perc tizenöt másodpercet jelzett helyi idő szerint.
Englishhe shouted at Kalten as he parried another stroke.'
Nyisd ki a dobozt! kiáltott hátra Kaltennek, miközben egy újabb vágást blokkolt.
EnglishHe continued to stroke her breast, rubbing the ball of his thumb gently over the nipple.
Jack tovább simogatta a mellét, ujja hegyével gyengéden dörgölte a mellbimbóját.
EnglishA week later Lemle entered the Keplinger private hospital having suffered a small stroke.
Egy hét múlva Lemle befeküdt egy kisebb agyvérzéssel a Keplinger magánkórházába.
EnglishAnd according to his wisdom it would have been a heavy stroke against his power.
És az ő felfogása szerint ez súlyos csapást jelentene hatalmára nézve.
Englishthe thunderous boom of the first stroke of midnight.
Majd megszólalt a Big Ben: BAMM, az éjfél első, menydörgő harangütése.
EnglishThis was the moment that was always the best - just before the first stroke.
Mindig ezt a pillanatot szerette legjobban az első ceruzavonás előtti rövidke kis időt.
EnglishHe looked upon every one of the fallen, and three more times he ordered the death stroke.
Minden elesettet megnézett, és még háromszor parancsolta meg a halálos vágást.
EnglishThe wyvern slapped its wings down in a mighty stroke, suddenly arresting its progress.
A wyvern egyetlen hatalmas, látványos szárnycsapással lefékezte zuhanását.
EnglishCarse got hold of himself but not in time to avoid another stroke of the whip.
Carse úrrá lett indulatain, de nem elég hamar ahhoz, hogy elkerülje az újabb korbácsütést.